De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ACOD verwerpt voorstellen Brusselse regering voor sociaal akkoord 2009-2010

ACOD verwerpt voorstellen Brusselse regering voor sociaal akkoord 2009-2010

vrijdag 22 oktober 2010 21:14
Spread the love

De ACOD van het ministerie van het Brussels gewest hield vrijdag een algemene vergadering met als hoofdpunt het ontbreken van een sociaal akkoord voor de sector voor 2009-2010 terwijl deze periode weldra voorbij is! Het voorstel van Groen! Staatssecretaris Bruno De Lille beperkt zich tot het voorstellen van het optrekk…en van de fietsvergoeding van 0,15 tot 0,20 euro per afgelegde kilometer naar het werk. De Lille krijgt dan ook weinig financiële speelruimte van zijn noodlijdende Brusselse regering. Dat weet de ACOD ook en daarom wil men Minister-president Piqué daarop aanspreken. Minder begrip heeft men over het feit dat men de 270 laureaten van wervingsexamens die al contractueel in dienst zijn in de kou lijkt te laten staan door het organiseren van nieuwe examens vooraleer deze benoemd werden. Ook een asociaal besluit om de mogelijkheid van zieke personeelsleden om halftijds te werken te beperken tot een jaar waarna ze op ziekteverlof, disponibiliteit aan 60 % en gedwongen pensioen terugvallen kan niet op begrip rekenen..

take down
the paywall
steun ons nu!