De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ACLVB beraadt zich over IPA-voorstel regering
ACLVB, Interprofessioneel akkoord, Statuten arbeiders-bedienden, IPA 2011-2012, Loonnorm -

ACLVB beraadt zich over IPA-voorstel regering

maandag 14 februari 2011 16:11
Spread the love

Deze morgen hadden Jan Vercamst, Nationaal Voorzitter van de Liberale Vakbond ACLVB en Bernard Noël, Nationaal Secretaris, een onderhoud met de federale regering onder leiding van eerste minister Yves Leterme.

Jan Vercamst : “Tijdens dit gesprek heeft de ACLVB meer uitleg gevraagd over het bemiddelingsvoorstel dat de regering vorige week heeft gedaan. Ook hebben we nog eens duidelijk de desiderata aangegven die vanuit het nationaal comité van 4 februari naar voor gekomen zijn. Met name het feit dat de marge van loonsverhoging indicatief moet zijn, dat het minimumloon naar omhoog moet en dat er meer duidelijkheid moet komen rond de harmonisering tussen arbeiders- en bediendecontracten.”

Het is voor de Liberale Vakbond duidelijk dat er verbeteringen zijn op het vlak van de minimumlonen. Ook kunnen er verbeteringen uitgewerkt worden door de sociale partners op gebied van de harmonisering van de statuten arbeiders en bedienden. “De loonnorm van 0,3% blijft echter maximaal. Op die manier is er geen onderhandelingsvrijheid voor de sectoren en de bedrijven”, aldus Jan Vercamst.

Na het antwoord van de regering zal de ACLVB, na consultatie van haar instanties, haar standpunt laten kennen.

take down
the paywall
steun ons nu!