De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Academische Opening van de Universiteit voor het Algemeen Belang op woensdag 24 september 2014.

Academische Opening van de Universiteit voor het Algemeen Belang op woensdag 24 september 2014.

zaterdag 27 september 2014 10:12
Spread the love
Inleiding te lezen op de uitnodiging:

“Met ‘to care or not to care’ als motto wil de UAB een
positieve bijdrage leveren aan ethische vraagstukken over ik, de ander, de
wereld. In het kader van de opening van dit academiejaar staat onze zorg om
jongeren centraal. Hoe kunnen we jongeren een positief verhaal brengen waaruit
zin en geloof en waarden spreken én hoe bouwen jongeren hier zelf aan mee? We
getuigen over onze samenwerking met Sint Lucas, over initiatieven als TEJO en
over De Schoolbrug waarmee we het programma ‘1ste generatie jongeren naar Hoger
Onderwijs’ uitbouwen. Niet in het minst omdat uit deze initiatieven en
coalities hoop en zorg spreekt en omdat ze op een bijzondere wijze ‘algemeen
belang’ uitstralen.”

Alvorens van start te gaan wordt het binnendwarrelend
volk verwelkomd op bekoorlijke klanken vanuit 2 gitaren, een viool, een
damesstem en een trekzak van muziekgroep GEZ.

Een warm welkom vanwege Eddy Van Hemelryck en Noortje
Wiesbauer voor de UAB en Ad van Rosmalen voor St Lucas.

“Blij zoveel vrienden te zien en die zijn echt nodig
vanwege de zware wind in de cultuursector. We hebben evenwel geen schrik of
angst want voor alles zijn oplossingen. Men voert een “symboolpolitiek” waarbij
het kunstonderwijs ‘overbodig’ gemaakt wordt. Dit zou evenwel helemaal niet
mogen want het creatieve is broodnodig!

We hebben nood aan oplossingen en voorstellen en die
kunnen vanuit het kunstonderwijs komen. We hopen op een mooi en vruchtbaar
jaar.”

Ruth Loos, onderzoeksmedewerker, geeft een terugblik
& vooruitblik met als geprojecteerde achtergrond het oog van de papegaaivis.

De UAB is een experimenteel centrum voor
onderzoekseducatie.

De UAB heeft ervoor gekozen haar activiteiten te ontwikkelen rond vier
thema’s / werkvelden:
WATER als symbool bij uitstek van
gemeenschappelijk goed en dus algemeen belang, erfgoed van de mensheid;

ANDERHEID omdat de ander beschouwd wordt als een onmiskenbaar en onmisbaar gegeven
buiten het eigen-zelf;

MONDIALITEIT omdat het ons nu eenmaal ‘gegeven’ is samen op deze planeet aarde door
te brengen;

VERBEELDING als belangrijkste bron van waaruit elke schepping en kennis ontspringt.

Een verwijzing naar de Vision in motion, motion in vision
tentoonstelling.

Onderwijs is een gulden sleutel tot duurzaamheid en dierbaarheid.

Referentie ook naar VITO Vision on Technology.

Noortje en “les filosofies”: onze gemeenschap = mensen bereiken ofte
verbindende communicatie.

Samen kan je meer bereiken dan als individu.

Twee studenten komen aan de beurt en praten over de voorbije zomercampus
met als thema “een reis rond de wereld in 5 dagen met de K van Kunst en
Kinderen.

“We hadden eerst een logo bedacht met de drie K’s in verwerkt maar dat
was al bezet (zie bv google “KKK”)… “

Een filmpje wordt vertoond wat een overzicht geeft van het gebeuren dat
af en toe schalks wordt toegelicht door beiden. Het filmpje eindigt met “Oost
West UAB best” 

Meer info op: http://www.universiteitalgemeenbelang.be/nl/agenda/t=2014-08-25

De slogan “when Faith moves Mountains” zit vervat in het logo.

Wat wordt verwacht?:

9/10: werelddag van de verbeelding http://www.universiteitalgemeenbelang.be/nl/agenda/t=2014-10-09

16/10: wat is er mis met vis?

http://www.universiteitalgemeenbelang.be/nl/agenda/t=2014-10-16

17/10: wereldarmoededag

Weer even tijd voor een streepje muziek.

Noortje op de golven van de muziek een onroerend dankwoord aan Marleen
Van Ouytsel, bevlogen directrice van het Vredescentrum die onlangs spijtig
genoeg overleden is…

“Wie minder voor onmogelijk houdt, kan meer bereiken…”

Nu komt Ingrid De Jonghe ons toespreken. Zij is oprichtster van TEJO en
Noortje vraagt wat haar hier brengt: “dat was via een boekpresentatie bij de
Groene Waterman en van het één kwam het ander…

Zoeklicht op:

–     
Goesting in het leven van Klara Van Es

–      3 jaar TEJO-huis

–     
Face it van Nick De Vucht

Er zijn momenteel te lange wachtlijsten bij jongerenzorg!

TEJO biedt een zeer laagdrempelige psycho-therapeutische hulp voor
jongeren tussen de 10 en 20 en dit helemaal gratis, anoniem én onmiddellijk!

Zij vertelt een paar verhalen uit TEJO. Er zijn vele jongeren met
levensstress. Er loopt heel wat mis in deze samenleving! Preventie is zeer
belangrijk. Men dient op tijd te merken dat er iets misloopt bij de jongere(n).
Iedere volwassene dient daar oog voor te hebben (ouders, leraars,…). TEJO helpt
jongeren sterker te worden en te weten wie ze zijn, een positief zelfbeeld
kweken.    

Een appel tot solidariteit onder volwassenen om die jongeren te
begeleiden in hun ontwikkeling.

Ontwikkeling is een forse opgave en er dient vanuit de overheid
samenwerking met de burgers te komen. Het is geen problematiek van de
jongere(n) maar van de samenleving! De jongeren dienen serieus genomen te
worden!”

Omar Al Jattari van De Schoolbrug stelt zijn organisatie De Schoolbrug
voor. Bedoeling is bruggen bouwen tussen school en ouders. Hoe omgaan met
diversiteit?

Edoch door de besparingsmaatregelen dienen 3 van de 23 medewerkers
ontslagen te worden, voor de rest wordt de werking gedragen door 100
vrijwilligers.

Er is begeleiding van de leerlingen om de talenten te ontplooien en niet
te werken aan “tekortkomingen”.

Jongeren lopen vertraging op in hun schoolloopbaan: gemiddeld 1 jaar in
het basisonderwijs en 2 jaar in het hoger.

Hoe kunnen kansarme leerlingen succesvol zijn = geloven in de jongeren.

1 op de 5 leerkrachten stoppen binnen de 5 jaar.

1 op de 2 studenten maakt een verkeerde studiekeuze.

1 op de 2 studenten haalt het niet in het eerste jaar hoge school.

Jongeren helpen bij een bewuste studiekeuze.

Kinderen en jongeren mogen niet meer falen.

Er zouden studentenquota ingevoerd dienen te worden.

Investeren in hoop, geloof en kansen b.v. d.m.v. caoching.

Riccardo Petralla, mede-oprichter UAB internationaal, sluit af met een
bewogen reflectie:

“Goede avond en Geluk voor iedereen en dank voor de mooie muziek. We dienen
op te staan tegen het vermoorden en het stelen van leven. Stop met dit te
aanvaarden! We moeten zeggen: genoeg onrechtvaardigheid, oorlog, vernietiging
van de aarde! Deze wereld wordt rijker en rijker maar de samenleving wordt
armer!

De rijken worden rijker en de armen worden armer en dat mogen we niet
aanvaarden! We zijn niet langer meer gelijkwaardig als mens! Het principe van
gelijke rechten is niet meer juist. We moeten opstaan tegen onrechtvaardigheid
want anders aanvaard je deze en ben je medeplichtig! Er is geen enkele geldige
reden voor oorlog! We zijn van mekaar afhankelijk en we dienen te vechten tegen
de oorlog. We zijn een deel van de natuur die ons dient. Bacteriën zijn “beter”
dan de mens: zij waren er vóór ons en zij zullen daar zijn ná ons…

We kunnen onze “leiders” niet vertrouwen.

Sta op maar geniet nu eerst van de rest van de avond…

Terug muziek en wat versnaperingen en bubbels en zo.

Noortje deelt nog enkele lidkaarten uit aan sympathisanten.

“Dit is een “aandeel voor een betere wereld” en daar gaan we voor!”

Meer info op:    http://www.universiteitalgemeenbelang.be/nl/agenda/academische-opening

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!