De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ABP blijft beleggen in Israelische banken/Brief aan ABP

ABP blijft beleggen in Israelische banken/Brief aan ABP

dinsdag 21 januari 2014 07:23
Spread the love

 ABP BLIJFT BELEGGEN IN ISRAELISCHE BANKEN/BRIEF AAN ABP ZIE OOK  http://www.astridessed.nl/boycot-israelabp-blijft-beleggen-in-israelische-bankenbrief-aan-abp/ AAN PENSIOENFONDSABP Onderwerp:Uw continuering van de investeringen in drie met de illegale Israelische nederzettingen verweven Israelische banken Geacht Bestuur, Uw besluit tot continuering van uw investeringen in drie Israelische banken [te wetenBank Hapoalim, Leumi Bank en Mizrahi Tefahot Bank], die financieel verweven zijn met dein bezet Palestijns gebied aanwezige illegale Israelische nederzettingen [1], heeftmij als pensioengerechtigde van ABP buitengewoon teleurgesteld.Dit in tegenstelling tot PGGM, die wel een goed voorbeeld heeft neergezet, door te stoppenmet het beleggen in vijf Israelische banken, die financieel verweven zijn bij deillegale Israelische nederzettingen, te weten Bank Hapaolim, Bank Leumi, First National Bank of Israel,Israel Discount Bank en Mizrahi Tefahot Bank. [2]Ook hebben de volgende bedrijven het goede voorbeeld gegeven:Vitens, Royal Haskoning/DHV en Unilever [3]  Met deze beslissing hebt u geen enkel  respect getoond voor het Internationaal Rechtof de mensenrechten, noch voor het door de Nederlandse Overheid gevoerde ontmoedigingsbeleidten aanzien van relaties tussen Nederlandse bedrijven en bedrijven in de nederzettingen [4] Voor u nog eens op een rijtje gezet de internationaalrechtelijke aspecten rond deillegaliteit van de in bezet Palestijns gebied gebouwde [en nog te bouwen] nederzettingen: ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT ACHTERGROND:   Zoals u zult weten  is er sinds 1967 sprake van de Israelische bezettingvan de Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza [5]Dit ondanks de unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], waarbijIsrael werd opgeroepen, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverdegebieden, waaronder de Palestijnse.Tot op de dag van heden continueert Israel deze bezetting, die niet alleen onrechtmatig is[zoals iedere bezetting], maar bovendien heeft geleid tot onderdrukking, verenedering en eengroot scala aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [6]    ILLEGALE NEDERZETTINGEN   Een van de meest destructieve consequenties van de Israelische bezetting zijn de sinds eindzestiger jaren in bezet Palestijns gebied gestichte nederzettingen, die in volgens artikel 49, 4e Conventievan Geneve en het Haags Verdrag dd 1907 in strijd zijn met het Internationaal Recht [7]Daarbij zijn die nederzettingen veroordeeld in o.a. de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [8],de Advisory Opinion van het Internationaal Gerechtshof over de eveneens illegaleIsraelische Muur [9] en talloze malen door de EU [10]Die nederzettingenbouw heeft bovendien geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen [11]zonder enige compensatie, waarvan in de loop der jaren duizenden Palestijnen slachtoffer geworden zijn. Natuurlijk bent u op de hoogte van de illegaliteit van de nederzettingen, maar aangezien u er geen consequenties aan verbindt, is het van belang, uer nogmaals dringend op te attenderen.  UW BELEID Merkwaardig is, dat u enerzijds erkent, dat de betrokken Israelische banken, waarmee u inzee blijft gaan, niet voldoen aan uw uitgangspunten voor maatschappelijk verantwoord beleggen,maar anderszijds toch nog de dialoog wilt blijven voeren over hun deelname in de financieringvan de illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied. [12]Bovendien had u kunnen leren van de vruchteloze dialoog van PGGM met een vijftal Israelischebanken [waaronder de drie waarmee u verbonden blijft] [13], dat de tijd van dialoog voorbij isen dat er nu daden gesteld dienen te worden. En dat houdt in de verbreking van alle beleggingsbanden met de drie banken te weten Bank Hapoalim, Leumi Bank en Mizrahi Tefahot Bank. Ik hoop, dat u daartoe alsnog overgaat en het goede voorbeeld geeft, waarin PGGM enanderen u zijn voorgegaan [14] Uw besluit ten goede zou een belangrijk signaal naar andere bedrijven/organisaties zijn,dat het Internationaal Recht en mensenrechten niet alleen juridisch/abstracte termen zijn,maar in de eerste plaats draaien om respect en menselijke waardigheid, waaraanconcreet invulling gegeven moet worden. En wat bedrijven/organisaties betreft is dat weigeren, steun te verlenen aan bezetting enonderdrukking, zoals gebeurt als zaken worden gedaan met nederzettingenbanken/bedrijven. Van harte wijsheid toegewenst bij de hopenlijke herziening van uw besluit Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam    [1] NU.NLABP GAAT WEL DOOR MET ISRAELISCHE BANKEN9 JANUARI 2014 http://www.nu.nl/economie/ 3671368/abp-gaat-wel-met- israelische-banken.html  VOLKSKRANTABP BLIJFT BELEGGEN IN ISRAELISCHE BANKEN9 JANUARI 2014 http://www.volkskrant.nl/vk/ nl/2680/Economie/article/ detail/3574645/2014/01/09/ABP- blijft-beleggen-in- Israelische-banken.dhtml  [2] NOSPGGM STOPT MET ISRAELISCHE BANKEN8 JANUARI 2014  http://nos.nl/artikel/594827-pggm-stopt-met-israelische-banken.html PPGM TOELICHTING UITSLUITING ISRAELISCHE BANKEN8 JANUARI 2014  https://www.pggm.nl/wie-zijn-we/pers/Paginas/Toelichting-uitsluiting-Isra%C3%ABlische-banken.aspx  STATEMENT PGGM UITSLUITING ISRAELISCHE BANKEN   https://www.pggm.nl/wat-doen-we/Documents/Statement%20PGGM%20uitsluiting%20Isra%C3%ABlische%20banken.pdf  PGGMVRAGEN EN ANTWOORDEN ROND UITSLUITING ISRAELISCHE BANKEN12 JANUARI 2014  https://www.pggm.nl/wat-vinden-we/Paginas/Vragen-en-antwoorden-rond-uitsluiting-Isra%C3%ABlische-banken.aspx  PGGM STOPT MET BELEGGEN IN ISRAELISCHE BANKENADHESIEBETUIGING AAN PGGMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/boycot-israelpggm-stopt-met-beleggen-in-israelische-bedrijvenadhesiebetuiging-aan-pggm/ [3] VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT http://www.vitens.nl/ overvitens/organisatie/nieuws/ Paginas/Vitens-be%C3%ABindigt- samenwerking-Mekorot.aspx VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT/ADHESIEBETUIGING AAN WATERBEDRIJF VITENSASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/ boycot-israelvitens-beeindigt- samenwerking- mekorotadhesiebetuiging-aan- vitens/  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!