De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ABP beleggingen in Israelische nederzettingenbanken/Antwoord op reactie Verantwoordingsorgaan ABP

ABP beleggingen in Israelische nederzettingenbanken/Antwoord op reactie Verantwoordingsorgaan ABP

dinsdag 10 juli 2018 06:08
Spread the love

ABP BELEGGINGEN IN  ISRAELISCHE NEDERZETTINGENBANKEN/ANTWOORD OP REACTIE VERANTWOORDINGSORGAAN ABP

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/abp-beleggingen-in-israelische-nederzettingenbanken-antwoord-op-reactie-verantwoordingsorgaan-abp/

Beste lezers,
U bent ervan op de hoogte, dat ik recentelijk een brief aanhet Bestuur van het ABP [Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds] gestuurd heb met de’eis, hun beleggingen in drie Israelische banken, dievervlochten zijn met de illegale Israelische nederzettingen inbezet Palestijns gebied, pet direct te stoppen

ZIE BRIEF

https://www.astridessed.nl/abp-stop-met-investeren-in-israelische-nederzettingen-brief-aan-abp/

Deze brief is ook verzonden naar het Verantwoordingsorgaan van het ABP

ZIE INFORMATIE OVER HET VERANTWOORDINGSORGAAN
https://www.abp.nl/over-abp/onze-organisatie/verantwoordingsorgaan/

Recentelijk heeft het Verantwoordingsorgaan op mijn briefin [naar mijn mening] voorzichtig positieve zin gereageerd, waarnaeen reactie van mij
Zie direct hieronder de brief van het Verantwoordingsorgaan aan mij
En zie daaronder mijn antwoord op hun reactie
VEEL LEESPLEZIER, HAHAHA

Astrid Essed

MIJN OORSPRONKELIJKE BRIEF AAN HET ABP EN HET VERANTWOORDINGSORGAAN
https://www.astridessed.nl/abp-stop-met-investeren-in-israelische-nederzettingen-brief-aan-abp/

REACTIE VERANTWOORDINGSORGAAN

CM-ABP Verantwoordingsorgaan <verantwoordingsorgaan@abp.eu>To:Astrid Essed  Jul 9 at 9:04 AM 

Geachte mevrouw Essed, 

In uw mail van 4 juli deelt u uw zorgen over ABP’s beleggingen in de Israëlische banken. U vindt dat ABP hiermee moet stoppen.

Voor ons als Verantwoordingsorgaan is het belangrijk om te weten wat u vindt van de beleggingen van ABP. Vandaar dat we blij zijn met berichten zoals de uwe.

Graag wil ik hieronder wat meer uitleggen over de positie van het Verantwoordingsorgaan op het terrein van beleggingen.  

Laat ik vooropstellen dat het bestuur van het ABP primair verantwoordelijk is voor het beleggingsbeleid. Het Verantwoordingsorgaan heeft hierin een afgeleide bevoegdheid op hoofdlijnen.

Dit betekent dat het Verantwoordingsorgaan het bestuur adviseert omtrent het strategisch beleggingsbeleid en dat het bestuur jaarlijks ook verantwoording aflegt over de uitvoering van dit beleid.

Hierbij gaat het dus om de hoofdlijnen van het beleid en niet over individuele beleggingen. Desalniettemin signaleren we als Verantwoordingsorgaan dat de beleggingen in de Israëlische banken voor maatschappelijke onrust blijven zorgen.

Daarom zullen we dit onderwerp meenemen in onze gesprekken met het ABP-bestuur.

Met vriendelijke groet,

Namens de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan,

Guus Creusen

Secretaris

MIJN ANTWOORD OP DE REACTIE VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

AANHET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN HET ABPTav de heer G CreusenSecretaris

Geachte heer Creusen,

Vriendelijk bedankt voor uw snelle en relatief positieve reactie.
Ten eerste:
ik  waardeer het zeer, dat u als Verantwoordingsorgaan in iedergeval bereid bent, de ABP beleggingen in Israelische banken,door mij en vele anderen fel bekritiseerd, mee te willen nemenin uw gesprekken met het ABP bestuur.Dat is zeer positief, zoals ik al schreef, en een stap in de goederichting.

MENSENRECHTEN/PEILER BIJ ABP BELEID?
Ten tweede:
Maar u kunt meer doen en moeilijk is dat helemaal niet:U schrijft mij, het ABP Bestuur te adviseren over  de hoofdlijnen van het beleid en niet over individuele beleggingen.Welnu, veel meer dan het ABP aan te spreken op haar eigen doelstellingen, hoeft u niet, waardoor u ertocjh op kan inzetten, het ABP te bewegen, per direct te stoppen met investeringen inIsraelische banken:
Ik doel op de ABP richtlijn  in ”Hoe beleggen we?”
Daar lees ik het volgende onder het kopje”Verantwoord Beleggen”
” Bij het selecteren van onze beleggingen kijken we niet alleen naar het verwachte rendement en de risico’s van een belegging. We hebben al jarenlang aandacht voor onder andere mensenrechten, milieu en de manier waarop organisaties bestuurd worden. We vinden het belangrijk dat onze beleggingen niet alleen goed renderen, maar ook verantwoord zijn.” [1]

U leest het al:”aandacht voor onder andere mensenrechten”
Zeer nobel van het ABP, maar zoals ik al in mijn brief aan uschreef, selectief in de praktijk gebracht.
WEL het uitsluiten van producenten in wapens, die verboden warenvolgens Internationale Verdragen waaraan Nederland zich had verbonden” [2]-en begrijp mij niet verkeerd, dat vind ik buitengewoon positief-, maarNIET het uitsluiten van Israelische banken, die investeren inde nederzettingen, die niet alleen in strijd zijn met het IntertnationaalRecht, zoals u weet [3], maar ook nogeens als schandalig bijkomendepraktijk hebben, dat zij [de kolonisten, nederzettingenbewoners], metsteun van de Israelishe bezettingsautoriteiten, water van de bezettePalestijnse burgerbevolking steelt [4], en deze bevolkingnog terroriseert op de koop toe, vaak geholpen door Israelischebezettingssoldaten! [5]
Welnu, dat zijn zeer duidelijke en helaas structureel voorkomendemensenrechtenschendingen en in bedrijven en banken [in casudeze Israelische banken], die investeren in mensenrechtenschendingen,kan en mag ABP niet investeren, ook niet volgens haar eigenrichtlijnen dus. [6]

CONCLUSIE
Met de verwijzing naar ABP’s eigen richtlijnen [7], heb ik u dus een handvat gegeven om het ABP moreel te lijf te gaan.
Fijn dus, nogmaals, dat u met ABP in gesprek wilt gaan over de-inderdaad- maatschappelijke onrust, die het investerenin die Israelische banken met zich meebrengt, maar maak er meervan dan een gesprek alleen!Dring er bij ABP opaan [en adviseer dus in die richting], dat ze metde investeringen in die drie Israelische nederzettingenbanken stoppenen de internationale, maar ook hun eigen richtlijnen [8], naleven!

Wanneer u het ABP in die zin adviseert, zullen ik en met mij velen,dit buitengewoon waarderen,Doe uw best!

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

ABPHOE BELEGGEN WE?”VERANTWOORD BELEGGEN”

Bij het selecteren van onze beleggingen kijken we niet alleen naar het verwachte rendement en de risico’s van een belegging. We hebben al jarenlang aandacht voor onder andere mensenrechten, milieu en de manier waarop organisaties bestuurd worden. We vinden het belangrijk dat onze beleggingen niet alleen goed renderen, maar ook verantwoord zijn.”

https://www.abp.nl/over-abp/be leggen/hoe-beleggen-we.aspx

[2]

”Al sinds 2007 hebben we een uitsluitingsbeleid voor

bedrijven. Dat hield in, dat we niet belegden in producenten

van wapens, die verboden waren volgens internationale

verdragen waaraan Nederland zich had verbonden”

ABP

VERSLAG DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN 201`7

BLADZIJDE 21

https://www.abp.nl/images/vers lag-duurzaam-en-verantwoord-be leggen%202017.pdf

[3]

ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN

   BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
    http://www.btselem.org/settlem ents/international_law
 ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE
    http://www.icrc.org/ihl.nsf/c5 25816bde96b7fd41256739003e636a /77068f12b8857c4dc12563cd0051b db0?OpenDocument
    HAAGS VERDRAG VAN 1907
    http://net.lib.byu.edu/~rdh7// wwi/hague/hague5.html

[4]

 

”AMNESTY INTERNATIONAL

TROUBLED WATERS: PALESTINIANS

DENIED FAIR ACCESS TO WATER

WATER IS A HUMAN RIGHT

https://www.amnestyusa.org/pdf /mde150272009en.pdf

AMNESTY INTERNATIONAL BELGIE

HOE ISRAEL DE PALESTIJNSE WATERKRAAN DICHTDRAAIT

https://www.amnesty-internatio nal.be/nieuws/hoe-israel-de-pa lestijnse-waterkraan-dichtdraa it/21858

[5]

BTSELEM.ORGSETTLER VIOLENCEABSENCE OF LAW ENFORCEMENT
  https://www.btselem.org/settle r_violence

BTSELEM.ORGSOLDIERS JOINED SETTLERS ASSAULTING PALESTINIANSIN ”URIF SHOT AT RESIDENTS, AND BEAT SEVERAL WITHRIFLE BUTTS”27 JUNE 2018
  https://www.btselem.org/settle r_violence/20180627_soldiers_a nd_settlers_assault_palestinia ns_in_urif

[6]

ABPHOE BELEGGEN WE?”VERANTWOORD BELEGGEN”

Bij het selecteren van onze beleggingen kijken we niet alleen naar het verwachte rendement en de risico’s van een belegging. We hebben al jarenlang aandacht voor onder andere mensenrechten, milieu en de manier waarop organisaties bestuurd worden. We vinden het belangrijk dat onze beleggingen niet alleen goed renderen, maar ook verantwoord zijn.”

https://www.abp.nl/over-abp/be leggen/hoe-beleggen-we.aspx

[7]

ABPHOE BELEGGEN WE?”VERANTWOORD BELEGGEN”

Bij het selecteren van onze beleggingen kijken we niet alleen naar het verwachte rendement en de risico’s van een belegging. We hebben al jarenlang aandacht voor onder andere mensenrechten, milieu en de manier waarop organisaties bestuurd worden. We vinden het belangrijk dat onze beleggingen niet alleen goed renderen, maar ook verantwoord zijn.”

https://www.abp.nl/over-abp/be leggen/hoe-beleggen-we.aspx

[8]

ABPHOE BELEGGEN WE?”VERANTWOORD BELEGGEN”

Bij het selecteren van onze beleggingen kijken we niet alleen naar het verwachte rendement en de risico’s van een belegging. We hebben al jarenlang aandacht voor onder andere mensenrechten, milieu en de manier waarop organisaties bestuurd worden. We vinden het belangrijk dat onze beleggingen niet alleen goed renderen, maar ook verantwoord zijn.”

https://www.abp.nl/over-abp/be leggen/hoe-beleggen-we.aspx

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!