De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aartsbisschop getuigt over Kerk in Haïti

Aartsbisschop getuigt over Kerk in Haïti

dinsdag 8 juni 2010 11:24
Spread the love

07/06/2010

Mgr. Louis Kébreau, de aartsbisschop van het bisdom Cap-Haïtien in Haïti, was 5 dagen te gast bij de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. In een ontmoeting met weldoeners in de Abdij van Park te Heverlee getuigde hij over de noden van de Kerk in zijn land.

Groot gevaar voor geweld
Er is natuurlijk de enorme schade aan gebouwen en infrastructuur, maar de aandacht van deze bisschop gaat op de eerste plaats uit naar de pastorale zorg voor de gelovigen. Onmiddellijk na de aardbeving moesten de talloze slachtoffers worden begraven en verleenden de priesters bijstand in de rouw om de overleden geliefden. Vandaag bestaat een groot gevaar dat een golf van geweld het land zal overspoelen. Ondertussen zijn tal van hulpverleners weer vertrokken en viert de corruptie opnieuw hoogtij.

Tussen de verschillende Kerken van Haïti heerste kort na de ramp een grote solidariteit. Maar er zijn ook kapers op de kust. Zo wist de islam, die voorheen nooit aanwezig was op het eiland, profiterend van de ellende onder de bevolking zich nu een plaats te veroveren. Ook tal van sekten misbruiken de situatie.  De regering, die zelf tijdens de aardbeving gedeeltelijk werd onthoofd, heeft alle krediet bij de bevolking verloren.

Kerk heropbouwen
Ondertussen werkt de conferentie van de bisschoppen van Haïti, in overleg met de universele Kerk, de overheid en andere partners zoals Kerk in Nood aan een plan tot heropbouw van de kerkelijke structuren. Op korte termijn wordt er vooral onderzoek gedaan naar hoe de heropbouw moet gebeuren:
– Wat zijn de prioriteiten?
– Welke gebouwen kunnen worden hersteld en welke moeten worden afgebroken?
– Wat zijn de normen voor de nieuwe gebouwen, die moeten kunnen weerstaan aan aardbevingen en tropische stormen?
Daarnaast is er ook een grote nood aan voorlopige huisvesting voor de vervanging van ingestorte scholen, seminaries, pastorieën en kerken.

Op middellange en lange termijn zal er naar definitieve oplossingen moeten worden gezorgd. Daarvoor zal de Kerk een beroep moeten doen op subsidies en donaties, maar ze vindt het even belangrijk om voor sommige projecten een financieringsplan te ontwikkelen, zodat deze initiatieven zelfbedruipend zijn.

Ook de heropbouw van de twee ingestorte afdelingen van het grootseminarie in Port-au-Prince neemt voor de aartsbisschop een belangrijke plaats in. Het seminarie is immers het hart van de Kerk in de toekomst.

Mgr. Louis Kébreau ging de afgelopen dagen ook mee voor in eucharistievieringen te Oud-Heverlee (Don Boscobezinningscentrum), Heverlee (Abdij van Park), Leuven (Sint-Pieterskerk) en Antwerpen (Onze-Lieve-Vrouwekathedraal). Mgr. Kébreau toonde zich een leider in de wereldkerk met ook veel inspirerende woorden voor de gelovigen van bij ons. Op een vraag van een vicaris uit Luik van wat wij nu kunnen doen, antwoordde Mgr. Louis Kébreau: “Blijf actief in uw parochie en geef een levende getuigenis van het Evangelie. Dat is het beste wat u kunt doen.” De aartsbisschop werd zaterdag ook ontvangen op het stadhuis te Leuven.

take down
the paywall
steun ons nu!