De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aards Paradijs

Aards Paradijs

zondag 5 februari 2017 13:24
Spread the love

Welkom bij Radio 68

In zijn semi-autobiografische roman “Aards Paradijs”, vertelt Seppe van Groeningen hoe hij als kind van hippie-ouders opgroeit op een afgelegen boerderij in Oost-Vlaanderen, maar ook hoe hij dat Aards Paradijs verlaat en zijn eigen weg baant. Voor de website van Radio 68 dacht ik probleemloos een recensie te vinden die enige sympathie voor hippie zou uitstralen. Mis dus. Blijkbaar werd niemand van boven de zestig gevonden om van Groeningens mooie debuutroman te bespreken, iemand met directe kennis over de hippie leefwereld waarin de auteur opgroeide, wie weet zelfs iemand die hippie heeft meegemaakt, die dus herinneringen en herkenningen zou kunnen delen. In plaats daarvan, ziet zowat elke recensent enkel het Grote Falen van hippie, de hippies en de vaderfiguur. Ik pen dan maar zelf commentaren neer die Hippie de eer aandoen die het verdient.

Het alternatief

Dit is een semi-autobiografische roman. De auteur is het kind van hippies die opgroeit op een afgelegen boerderij in Oost-Vlaanderen. De ouders hebben lak aan de burgermaatschappij: haar moraal, haar kapitalistische uitbuiting, haar militaristisch schoolsysteem, haar consumentisme en haar dagelijks brainwashing. Je zou de hippieboerderij dus ook kunnen typeren als zelfbedruipend, duurzaam en een voorbeeld van een vederlichte ecologische afdruk. In plaats van zich te conformeren, bouwen de ouders elke dag een feestje – met wiet, veel wiet, zelfgekweekt – en veel muziek. Het is er ‘zoeten inval’, alles wordt gedeeld. Je zou dus kunnen zeggen dat solidariteit overheerst. Zeker de vader maakte een bewuste keuze, want tot hij de liefde van zijn leven ontmoette, leefde hij als een bourgeois. Je zou van moed kunnen spreken, de moed om te dromen.

De leider

Jules, zo heet de zoon in het boek, verlaat de boerderij en trekt de wereld in, de ‘echte’ wereld genaamd door hen die dromen enkel kennen als psychoanalytische afwijking. Hij vindt er absoluut zijn weg, zijn eigen weg, – niet ondanks, maar dankzij de ‘abnormale’ opvoeding die hij genoot. Is de hippiedroom geslaagd? Niet echt. Drugs helpe nooit. En de droom werd verward met een Ideaal, het ideaal van één man, de vaderfiguur die John Lennon verafgoodt. Het loopt mis wanneer de vader in zijn eentje het alternatief begint te belichamen en tegen elke hippielogica in een leider wordt.

Love & Peace In onze correspondentie op facebook, reikte de auteur het werkwoord aan waarmee ik dit boek graag associeer: bekoren. Dit boek heeft me bekoord. Het is goed verteld, soepel verwoord en het getuigt van een grote medemenselijkheid. Die attitude alleen al druist in tegen de vele recensies van de gezette burgers die leven van andermans mislukking, zoals heel onze samenleving teert op andermans onwetendheid, goedheid en armoede.

Zoals Donovan ooit antwoordde toen een journalist hem op cynische toon naar de huidige relevantie van zijn hippie-idealen vroeg: ‘What’s wrong with love and peace?’.

© Eddy Bonte

De uitzending   In “De Gedachten zijn Vrij” op Radio 68 www.radio68.be, leest Seppe van Groeningen voor uit zijn roman: maandag 6 en dinsdag 7 februari 2017 van 12 tot 16 en 16 tot 20 uur. Van Groeningen om 12 en 16 uur. Herhaling: maandag 12 en dinsdag 13 februari 2017 van 12 tot 16 en 16 tot 20 uur. Van Groeningen om 13 en 17 uur. Speciaal voor Radio 68, las Seppe van Groeningen enkele passages in. De auteur las overigens de complete roman in als audioboek voor slechtzienden en gaf Radio 68 toestemming om hieruit te putten. Onze meest oprechte dank.
Referentie Seppe van Groeningen: Aards Paradijs, Arbeiderspers, 2014.
Radio 68 Radio 68 www.radio68.be is een niet-commerciële en onafhankelijke internetradio die opkomt voor bepaalde types muziek en woord die je zelden of nooit hoort in een samenleving waar enkel geld en glitter telt. Radio 68 wil ook de herinnering levend houden en focust daarom op zeldzame, vergeten, over het hoofd geziene, onterecht opzijgeschoven, niet-commerciële en door de media verbannen artiesten, genres en muziekjes.

take down
the paywall
steun ons nu!