De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aanvraag corona hinderpremie en compensatiepremie: uitweg voor ondernemers met weinig digitale skills
Opinie - ITAA

Aanvraag corona hinderpremie en compensatiepremie: uitweg voor ondernemers met weinig digitale skills

De nieuwe corona hinderpremie voor bedrijven die moeten sluiten omwille van de coronamaatregelen, loopt vlot. Inmiddels werden in 1 week tijd bijna 90.000 premies aangevraagd en werden al meer dan 50.000 premies uitbetaald. Die snelle werkwijze is enkel mogelijk door het digitaliseren van de aanvraagprocedure. Hierdoor zouden echter zaakvoerders voor wie het niet mogelijk is een aanvraag via computer of smartphone te doen, uit de boot te vallen. Daar past Vlaams minister van Economie Hilde Crevits samen met VLAIO en in overleg met ITAA, nu een mouw aan. 

dinsdag 7 april 2020 11:28
Spread the love

 

Corona hinderpremie en compensatiepremie eenvoudig zelf online in te dienen

Ondernemers kunnen hun premie zelf aanvragen via vlaio.be/coronahinderpremie. Hoewel er achter de schermen heel wat complexe IT aan te pas komt, merkt de gebruiker daar weinig van. Integendeel, uit de eerste resultaten van de monitoring blijkt de applicatie gebruiksvriendelijk, eenvoudig en snel te zijn: een gebruiker doet er gemiddeld slechts 6 minuten over om de hele aanvraag te doorlopen. De aanvraag bestaat uit slechts 4 schermen. 

Zo’n 90.000 ondernemers hebben ondertussen hun aanvraag met succes voltooid. Hiervan werden al  54.668 dossiers automatisch positief beslist. Dankzij de koppeling van databanken en de automatische verwerking zijn in die eerste week inmiddels ook al 54.168 dossiers uitbetaald. De veilige en zeker ook snelle verwerking was een belangrijke bekommernis bij het opzetten van de maatregel. 

Gebruik e-id of itsme niet voor iedereen toegankelijk 

Om een aanvraag in te dienen, moet je je als ondernemer identificeren. Daarvoor heb je een kaartlezer nodig voor je identiteitskaart of een smartphone met de itsme-app geïnstalleerd. Net dit is volgens ITAA, het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants, een drempel voor een kleine groep van zelfstandigen. Niet iedereen heeft een computer ter beschikking of kan itsme op zijn/haar gsm installeren. Zelfstandigen die willen dat hun aanvraag door hun boekhouder of accountant wordt ingediend, moeten daarvoor eerst aan hun accountant een online mandaat geven om in hun naam op te treden. En ook daarvoor heb je een e-id of een smartphone nodig. 

Zaakvoerders die het online mandaat voor hun accountant niet online in orde kunnen brengen, dreigen de premie te mislopen.  

Uitweg voor online mandaat  

In overleg met ITAA werd een workaround uitgewerkt voor ondernemers die niet in staat zijn zelf digitaal een aanvraag in te dienen of een volmacht hiervoor aan hun accountant te geven. Ondernemers of hun accountant mogen via e-mail contact opnemen met VLAIO, met vermelding van het ondernemingsnummer en telefoonnummer van de klant en van de accountant, waarbij tevens wordt vermeld wie bij voorkeur zal worden gecontacteerd. VLAIO zal de ondernemer of de accountant contacteren ter verificatie en  verdere afhandeling.  

 

Over ITAA – Institute for Tax Advisors and Accountants

De voornaamste taken van de instituut zijn het verdedigen van de rechten en belangen van de beroepsbeoefenaars, het organiseren van de toegang tot het beroep, het beheer van het publieke register en het garanderen van de kwaliteit van de diensten voor de ondernemingen (Onafhankelijkheid, integriteit, permanente vorming …)

Het ITAA zal ongeveer 16.000 leden (natuurlijke personen) vertegenwoordigen waarvan 3000 stagiairs. Samen met het personeel in de kantoren inbegrepen zijn meer dan 30.000 mensen tewerkgesteld in de sector. Deze 30.000 personen zijn ten dienste van de ondernemingen en in het bijzonder de kmo’s, die 99 % van alle ondernemingen in België. 

De ITAA-leden zijn onderworpen aan strikte deontologische regels die de kwaliteit van hun advies en hun onafhankelijkheid waarborgen. Door een correcte toepassing van de wet wordt tevens het openbaar belang gediend.  De beroepsbeoefenaars dienen bovendien hun kennis up-to-date te houden en dus ook de steeds complexere fiscale wetgeving op de voet te volgen. 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!