De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aantal rechtse extremisten die geweld legitimeren neemt toe

Aantal rechtse extremisten die geweld legitimeren neemt toe

woensdag 25 december 2019 21:32
Spread the love

“Toename rechtse extremisten die het gebruik van geweld legitimeren” (De Crem)

“Naast de reeds lang gekende klassieke rechts-extremistische groeperingen is er een waarneembare toename van individuen en kleine cellen met een rechts-extremistische gedachtengoed die het gebruik van geweld legitimeren”. Dat antwoordt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem op een schriftelijke vraag van Carina Van Cauter (Open Vld).

“Momenteel beperkt het rechts-extremisme zich in België haast volledig tot de virtuele wereld. Steeds meer individuen en kleine cellen uiten op sociale media hun wens om meer militante acties te ondernemen”, aldus Pieter De Crem. In 2019 werden 12 rechts-extremistische groepen gedetecteerd, tegenover 9 in 2018 en 17 in 2017. Het is volgens de minister onmogelijk te bepalen hoeveel leden of sympathisanten een bepaalde groepering heeft “omdat niet elke groep een lidmaatschapsprocedure heeft”.

In 2018 registreerden de politiediensten in ons land 30.100 ‘bedreigingen’ (tegenover 29.2600 in 2017). Het gaat hierbij ‘om het opwekken van een ernstige vrees voor een aanslag tegen personen of tegen eigendommen’. In 15.488 gevallen ging het om een mondelinge bedreiging, in 5.871 om een schriftelijke en in 8.015 om een bedreiging door gebaren en zinnebeelding. In 327 gevallen betrof het een bedreiging met een aanslag en in 400 gevallen om een bommelding. Het is niet mogelijk om aan te geven van welke extreemrechtse of extreemlinkse groeperingen deze bedreigingen afkomstig zijn.

Wat het links-extremisme betreft is er volgens de minister “een afname van gewelddadige activiteiten merkbaar”. “De gewelddaden uit deze hoek kwamen uit een zeer beperkte groep anarchisten, die momenteel in afwachting van de uitspraak van het juridisch proces tegen hen, hun acties zwaar teruggeschroefd hebben”, aldus De Crem.

Luc Vanheerentals

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!