De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aanslag in Utrecht/Over een schietincident, een verdachte en managers in haat

Aanslag in Utrecht/Over een schietincident, een verdachte en managers in haat

woensdag 20 maart 2019 08:54
Spread the love

AANSLAG IN UTRECHT/OVER EEN SCHIETINCIDENT, EEN VERDACHTEEN MANAGERS IN HAAT

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/aanslag-in-utrecht-over-een-schietincident-een-verdachte-en-managers-in-haat/

VOORAFDit gaat vooral over wat we NIET weten, maar al wel wordt gesuggereerd……
The time has come,” the walrus said,
“To talk of many things:
Of shoes- and ships- and sealing-wax
Of cabbages- and kings-
And why the sea is boiling hot-
And whether pigs have wings.”THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

Beste Lezers,

Is het een bizar begin, om te citeren uit ”The Walrus and theCarpenter” [De Walrus en de Timmerman] uit Alice in Wonderland [1],nu er in Utrecht, op maandagochtend 18 maart, in een tram een afschuwelijk schietincident heeft plaatsgevonden, met drie dodenen op het moment van schrijven, vijf gewonden? [2]
Neen, dat denk ik niet
Want ik vermeld dat citaat nu juist om het onwerkelijke, hetongerijmde aan te tonen, waarin wij verzeild zijn geraakt nadie fatale schietpartij.
En dan bedoel ik natuurlijk in de eerste plaats dat afschuwelijkenieuws, dat iedereen geraakt moet hebben en vanuit deze plekmijn medeleven en condoleances met de nabestaanden, mijnmedeleven met de mensen, die gewond zijn geraakt.Natuurlijk, dit raakt ieder humanitair denkend mens.
Maar…..er is ook een andere kant aan de zaak en dat zijn de gevaarlijkevooronderstellingen, de ontkrachting van de rechten,waarop ook deze verdachte [n] recht hebben en diegenen, die garenspinnen bij deze tragedie en op een griezelige wijze aan het haatzaaien zijn.
Ik ga ze allemaal af.Ik pak ze allemaal.
GEBEURTENISSEN IN UTRECHTWAT WIJ WETEN
[Ik citeer uit Nu.nl ]
Maandag 18 maart, 10.45 uur: Een man opent in sneltram 61 in de Utrechtse wijk Kanaleneiland het vuur op meerdere mensen. De politie meldt al snel dat er sprake is van meerdere gewonden, al zal het nog enkele uren duren voordat de omvang van het schietincident duidelijk is. De politie zet de omgeving van het 24 Oktoberplein af en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de plek van de schietpartij. Meerdere helikopters cirkelen boven Utrecht en al snel vullen de straten van Utrecht zich op meerdere plaatsen met zwaarbewapende politie-eenheden. …….”12.24 uur: Een politiewoordvoerder op de plek van de schietpartij laat weten dat er verschillende verklaringen zijn over de schutter. “Een daarvan is dat hij er met de auto vandoor is gegaan, maar dat is niet zeker”, aldus de zegsman. “Er is nog niemand aangehouden en het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen”. Op meerdere plekken in Utrecht, zoals moskeeën, wordt de beveiliging aangescherpt. Ook elders in het land, zoals op het Binnenhof en Schiphol wordt de beveiliging opgeschroefd. Politieke partijen onderbreken hun campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen……….

12.28 uur: Na het crisisoverleg wordt het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht verhoogd naar niveau 5, het hoogste niveau. “De dader is nog voortvluchtig”, laat NCTV-baas Pieter-Jaap Aalbersberg weten. In de tussentijd heeft het UMC Utrecht op verzoek van de veiligheidsregio een calamiteitenhospitaal opengesteld. Dat is een bijzonder ziekenhuis voor de onmiddellijke opvang van slachtoffers onder bijzondere omstandigheden. Verschillende gebouwen in Utrecht gaan ‘op slot’. Op last van de politie zijn onder meer onderwijsinstellingen gevraagd om leerlingen en studenten binnen te houden. De politie lijkt inmiddels een actie op de Trumanlaan voor te bereiden.

14.17 uur: De politie verspreidt een opsporingsbericht over de voortvluchtige hoofdverdachte, Gökmen T. (37). De politie benadrukt de man niet te benaderen, maar de opsporingslijn te bellen.

….

14.54 uur: De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen meldt dat er bij de schietpartij drie doden en negen gewonden zijn gevallen. 

….

”De gemeente volgt met het advies om in de stad Utrecht binnen te blijven en de politie meldt dat er wordt gezocht naar een rode Renault Clio. Het voertuig is vlak voor de schietpartij aan de Amerikalaan gestolen. Er volgt een inval bij een flatwoning aan de Laan van Engelswier, vlak bij de plek waar de auto uiteindelijk wordt teruggevonden.

,,,

16.13 uur: Burgemeester Van Zanen laat weten dat het advies om binnen te blijven niet meer geldt. Dat besluit is genomen nadat de lokale driehoek (burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie) ervan uitgaat dat er op één plek een schietpartij heeft plaatsgevonden. “Eén verdachte is in beeld en hij is helaas nog niet gevonden”, aldus Van Zanen. “Er zouden meerdere verdachten kunnen zijn, dat weten we op dit moment niet.” 

…..

18.12 uur: In een persconferentie van de lokale driehoek spreekt Van Zanen van een zwarte dag. Bij verschillende huiszoekingen is één verdachte aangehouden, maar de driehoek zegt dat het niet om T. gaat. Hij zou nog voortvluchtig zijn.

Als de persconferentie wordt afgerond, krijgt de driehoek een briefje aangereikt met nieuwe informatie. T. is opgepakt. Door de onverwachte wending in de persconferentie is de driehoek niet in staat om aanvullende vragen te beantwoorden. De politie laat later weten dat T. is gearresteerd bij een inval aan de Oudenoord in de Utrechtse wijk Pijlsweerd. Tijdens de aanhouding wordt ook een vuurwapen aangetroffen.

In de loop van maandagavond wordt nog een verdachte opgepakt. Alle drie de verdachten zitten dinsdag nog vast. Het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht is weer verlaagd naar niveau 4, zoals in de rest van Nederland.

Dinsdag 19 maart, 11.34 uur: De politie maakt de identiteit van de drie dodelijke slachtoffers bekend. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Vianen en twee mannen van 28 en 49 jaar uit Utrecht. De drie zwaargewonden zijn een 20-jarige vrouw uit Utrecht, een man van 74 uit De Meern en een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein. Geen van de slachtoffer heeft volgens de politie een relatie met de hoofdverdachte.

 

 22:28 uur: Het Openbaar Ministerie meldt dat twee mannen niet langer worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. De twee broers zijn dan ook vrijgelaten. Hoofdverdachte Gökmen T. zit nog wel vast. Ook wordt bekendgemaakt dat er een nieuwe verdachte is opgepakt. De Utrechter (40) is die middag in zijn woning aanhouden. Zijn rol bij de aanslag wordt nog onderzocht. [3]

 Dit is het dan, in grote lijnen en uiteraard kwam dit nieuws stukjebij beetje door op de TV en de volgende dag [19 maart] het vervolgnieuws.Uiteraard zijn de gebeurtenissen ook op andere nieuwsmedia na te lezen. [4]Met opzet heb ik ander, aanvullend nieuws uit bovenstaande samenvattingweggelaten, omdat ik het daarover zometeen wil hebben.Maar dit dus, vrij concreet, de feiten.
WAT WIJ WETEN OVER DE VERDACHTE, NIET DE ”DADER”
En dan nu: de verdachte’Na verloop van enige tijd kwam een mogelijke verdachte, Gokmen T, in beeld.Daarover eerst dit:
Ik heb maandag grotendeels het fatale nieuws op de TV gevolgd ener mij groen en geel aan geergerd, dat vrijwel de hele dag werdgesproken over de ”dader”, alsof er al een rechtszaak was geweest,hard bewijs was aangeleverd en de man in kwestie in eeneerlijk proces [hoop, dat hij dat krijgt met de huidige anti terreurwetgeving,die rechten uitholt] [5] was veroordeeld.
Niets van dit alles:Het was alleen nog maar een redelijk onduidelijke verdenkingEn daar hou ik nou niet van, he:In de huidige tijd zie je steeds vaker, dat mogelijke verdachten al”daders” worden genoemd, waarmee niet alleen de onschuldpresumptie[6] geweld wordt aangedaan, maar op onaangename wijze stemmingwordt gemaakt en de rechten, die [in dit geval] ook deze verdachte heeft,en plein public worden uitgehold.Later herstelde de berichtgeving zich, maar op het tendentieuzeThe Post Online wordt nog steeds gesproken van ”dader”….[7]Trouwens, ook premier Rutte sprak op zijn [eerste] persconferentieover ”dader of daders”Ik citeer Rutte:”We zetten nu alles op alles om de dader of daders zo snel mogelijk tepakken.” [8]Over Rutte’s rol zometeen meer.Trouwens, ook minister van Justitie en Veiligheid sprak in die eerstepersconferentie over ”dader of daders”……[9]
Maar goed [of NIET goed]Wat weten we inmiddels van de verdachte, oftewel zijnvoorgeschiedenis?
We weten, dat hij reeds een redelijk fors strafblad had:
Ik citeer de NOS
2012: inbraak vrachtwagen
2013: poging doodslag, schoot toen met vuurwapen op flat in Kanaleneiland
2014: winkeldiefstal in Utrecht, gespuugd en gedreigd naar agent en rijden onder invloed
2015: ruit en cel vernield
2017: verkrachting
2018: fietsendiefstal en inbraak fietsenwinkel  [10]
 Niet fraai dus, maar dat doet niets af aan het feit, dat hij in hettram schietincident zaak VERDACHTE is en geen DADER endaarin zijn rechten als verdachte behoudt.
Ja, daar ga ik hard op, want als verdachten daders genoemd worden,tast dat de beginselen van die rechtsstaat aan, die premier Rutteclaimt te willen verdedigen. [11]

WAT WIJ NIET WETEN EN WAT WEL WORDT GESUGGEREERD
Het viel mij op [en anderen ook] [12], dat al heel snel de terroristisch misdrijf kaart werd getrokken, door premier Rutteen zijn consorten [13], de NCTV [Nationaal CoordinatorTerrorismebestrijding en Veiligheid] sloot ook al ineen vroeg stadium een terroristisch motief niet uit [14], terwijler nog niets concreet was, wat erop wees.Toegegeven, Rutte zei niet expliciet, dat er sprake WAS van eenterroristisch misdrijf [kon hij ook niet], maar hij formuleerdehet in zijn persconferentie zo, dat de toon al in ieder geval gezet was.Ik citeer Rutte”Mocht dit inderdaad een terreurdaad blijken, dan past daarop maareen antwoord.En dat antwoord luidt, dat onze rechtsstaat, onze democratie, sterkerzijn dan fanatisme en geweld.We zullen niet wijken voor onverdraagzaamheid.Nooit.” [15]STOERE TAAL RUTTEGESPIERDE TAAL!
Nog tendentieuzer was Rutte’s [met verlof gesproken] geleuter over”een aanval op onze beschaving” [16]Superieur, neo kolonialistisch gepraat.
Want waarop is deze zogenaamde ”beschaving” gebaseerd:Zijn niet slavernij en kolonialisme [17] een van de fundamenten voorNeerlands bloei?
En wat is deze ”beschaving” en ”open en tolerante samenleving”vandaag de dag, terwijl twee fascistische partijen, PVV en Forumvoor Democratie [18] in het parlement zitten, vrijelijk hun gifkunnen spuien en vluchtelingen worden uitgezet, met als resultaatverdwijning of arrestatie in hun land van herkomst? [19]
Pijnlijke waarheden, die de heren in Den Haag niet willen horen.

Terug naar dat echte of vermeende ”terroristische motief”
Ik zeg niet, dat het niet mogelijk is, maar wel, dat er momenteelveel te weinig aanknopingspunten zijn, om dit uit te kraaien.
De NCTV verklaarde, dat dit schietincident ”alle kenmerken vaneen terroristische aanslag heeft” [20], maar legde het publiekniet uit, wat hij dan wel onder ”die kenmerken” verstaat.
Mogelijk, maar ook mogelijk niet.
Mij lijkt het zo toe, dat als men een terroristische aanslag wilplegen, dat niet in een tram zal gebeuren, maar in dit geval bijvoorbeeldop drukke centra zoals Hoog Catherijne.
Kijk maar naar mega aanslagen zoals bij de metro in Londen, in Spanje,in Mumbai. [21]
Bovendien bleek weer uit andere berichten, dat deze Gokmen T, van wieook nog eens fijntjes werd vermeld, dat hij ”In Turkije geboren was” [22],volkomen onnodig, zoals schrijver en activist Peter Storm terechtschreef [23], problemen had in de relationele sfeer [24], dus dat hethelemaal geen terroristisch motief behoefde te zijn.
Het komt mij zo voor, dat dat weleens wat grondiger mag worden onderzocht.
Het enige, waar het OM nu mee kwam [komt] [op het moment van schrijven,ik weet natuurlijk niet, hoe dit onderzoek verder gaat], is met een briefje, dat opof in de vluchtauto was aangetroffen en waar uit de tekst bleek, dat het omeen aanslag zou gaan. [25]
Zou een aanslagpleger briefjes laten slingeren?Mogelijk, maar ik vind het allemaal nog veel te mager om op TVzulke spierballentaal uit te slaan.
Het maakt mensen onnodig bang en zaait verdeeldheid.Het polariseert onnodig, terwijl er nu juist eensgezindheid moet zijn.
Want kogels discrimineren niet.
HAATZAAIERIJ, GIF VAN RACISME

Neerland’s fascistische partijen PVV en Forum voor Democratie zoudenhun naam geen ”eer” aandoen, als ze niet hadden geprobeerd, munt teslaan uit het tragische schietincident in Utrecht.Zo twitterde haatpoliticus G Wilders:”‘wat een verrijking, die multiculturele samenleving’. [26]
Wilders zou Wilders niet zijn als hij iedere kans zou aangrijpenom niet westerse allochtonen als groep te criminaliseren en verdacht temaken.
FvD voorman Thierry Baudet maakte het nog bonter:
Nadat hij, als enige partij [de andere politieke partijenwaren na ”Utrecht” direct gestopt met campagnevoeren [27]toch een verkiezingsbijeenkomst in het Kurhaus in Scheveningen had laten doorgaan,zaaide hij daar verbaal op giftige wijze haat:
Ik citeer Baudet:
”…..een combinatie blijkt het te zij geweest van eerwraak enerzijds watte maken heeft met een totaal ander soort beleving van intimiteit dandie traditoneel de onze is geweest en anderszijds een terroristisch motiefvermoedelijk op grond van een briefje, dat gevonden is in die auto, watook weer wijst op de spanningen, die oplopen in de samenleving en ik denkdat ondanks het -wat je ook mag vinden van het optreden van Rutte en Grapperhaus vandaag, of dat wel of niet daadkrachtig was, of dat wel ofniet adequaat was, ik denk, dat het essentieel is, om ook zakelijk, om ookrationeel te kijken naar het soort beleid, dat de VVD en het CDA de afgelopenjaren -en niet alleen vorig jaar of het jaar daarvoor, maar de afgelopen tienjaar, de afgelopen twintig jaar, hebben gevoerd als het gaat om immigratie enintegratie”………..””En dat als wij dat niet doen, als wij niet op 20 maart overmorgen metzijn allen kiezen voor een koerswijziging, dat wij terechtkomen in eensamenleving, die nog veel meer verscheurd gaat worden door incidentenzoals deze vandaag, dat wij in alle betrokkenheid bij deze situatie, met alleempathie, die er moet zijn en ook alle ingetogenheid en alle pieteit, die ditvan ons vraagt, toch ook moeten kunnen zeggen, dat we naief zijn geweest,dat we veel te veel mensen op ongecontroleerde manier hiernaartoe hebbenlaten komen, dat we veel te laks zijn geweest, waar het gaat om integratie,waar het gaat om het aanpakken van radicaal gedachtegoed vanuit de islamitische hoek, waar het gaat om eerwraak, waar het gaat om onderdrukkingvan vrouwen uit die gemeenschappen, waar het gaat om Blijf van mijn Lijf Huizen en het werk, dat een moedige Pakistaanse vrouw, Shirin Musa, met haarFemmes for Freedom beweging, waar ze keer op keer op wijst, dat deNederlandse regering jonge vrouwen uit de moslim gemeenschap, die willenontsnappen aan dat milieu, in de steek laat, dat de Nederlandse Staat die jonge vrouwen in de steek laat, omdat we nog altijd teveel vastzitten in het denken waar vijftien jaar geleden, twintig jaar geleden, Ayaan Hirsi Ali ook al op wees,dat wij vastzitten in een naief idee over de culturen, die hiernaartoe zijn gekomen en dat wij op twintig maart echt moeten kiezen met zijn allenin alle tolerantie, in alle openheid, in alle liberaliteit, die wij koesteren als Nederland, maar dat we echt moeten kiezen voor een koerswijziging, omdatdeze weg, die wij nu gaan, en die onder de afgelopen jaren van Rutte, van de VVD, van het CDA, niet is gewijzigd, met honderdduizenden mensen uit islamitische landen, die hiernaartoe zijn gekomen……”’  [28]

WAWWW!
Dus Baudet Thierry maakt ge cq misbruik van de Utrechtse tragedie doorvluchtelingen, met name islamitische vluchtelingen te criminaliseren, niet-westerse allochtonen te criminaliseren, door op demagogische wijze ditschietincident op een lijn te stellen met ”integratie en immigratie”

Dit is ENG lezersDit is SUPERENG!

EPILOOG
Een vreselijk schietincident in Utrecht.Natuurlijk sta ik daarbij stil en leef mee met slachtoffers en nabestaandenen u lezers, vast ook.Maar daar gaat het hier niet om.
Wat we hier zien gebeuren, is dat de Politiek bewust aanstuurt op eenterroristisch motief, terwijl we meer niet dan wel weten over de motievenen drijfveren van de verdachte.Was het eerwraak?Was het een terroristisch motief?Was het een combinatie?Was hij psychisch doorgedraaid, zoals Tristan van der Vlis, die in 2011in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn begon te schieten, zesmensen doodschoot en daarna de hand aan zichzelf sloeg? [29]
Het kan allemaalAlles staat nog open.
Juist nu heeft de samenleving Eenheid nodig, tussen allochtonenen autochtonen, tussen iedereen ongeacht religie [of niet], afkomst,sexuele voorkeur en andere verschillen.
Wat Wilders en Baudet uitvergroot doen, en Rutte, Grapperhaus enanderen in mindere mate, is de samenleving verdelen voor politiekgewin en om [Wilders/Baudet] een verderfelijk gedachtegoed erdoorte drukken.
Ik kan alleen maar hopen, dat de mensen hier niet in trappen, zoniet bij de verkiezingen op 20 maart, dan later, wanneer het omde Tweede Kamerverkiezingen of Gemeenteraadsverkiezingen gaat.
Zodat Rattenvangers als Wilders en Baudet niet aan het langste eindtrekken.
Astrid Essed

NOTEN

[1]
WIKIPEDIA ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/Alice%27s_Adventures_in_Wonderland

[2]
NOSDRIE DODEN IN UTRECHT, VERDACHTE BEKENDE VAN DE POLITIE
https://nos.nl/liveblog/2276523-drie-doden-in-utrecht-verdachte-bekende-van-de-politie.html

NIEUWSBLAD.BEAANSLAG IN UTRECHT EIST DRIE DODEN EN VIJF GEWONDEN:GEEN RELATIE TUSSEN SCHUTTER EN SLACHTOFFERS
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190318_04265164

[3]

NU.NLDE GEBEURTENISSEN IN UTRECHT VAN MOMENT TOT MOMENT19 MAART 2019
https://www.nu.nl/schietpartij-utrecht/5798385/de-gebeurtenissen-in-utrecht-van-moment-tot-moment.html?redirect=1

[4]

ADDIT WETEN WE TOT NU TOE OVER DE AANSLAG IN EEN’TRAM INUTRECHT19 MAART 2019
https://www.ad.nl/binnenland/dit-weten-we-tot-nu-toe-over-de-aanslag-in-een-tram-in-utrecht~a15c7c93/

TEKST

Bij een schietpartij in een tram bij het 24 Oktoberplein in de Utrechtse wijk Kanaleneiland zijn gisteren drie personen overleden en vijf mensen gewond geraakt. Het Openbaar Ministerie houdt ernstig rekening met een terroristisch motief. Iets voor 18.30 uur gisteren kwam het bericht binnen dat hoofdverdachte Gökmen Tanis is aangehouden. Dit weten we tot nu toe over de schietpartij: 

 De schietpartij vond rond 10.45 uur plaats. Kort daarna is een antiterreureenheid (contra-terrorisme, extremisme en radicalisering) naar de locatie gestuurd en zijn er verschillende trauma- en politiehelikopters naar de plek gevlogen. 

– Bij de schietpartij zijn drie personen overleden en vijf mensen gewond geraakt. Tenminste drie slachtoffers werden ter plaatse gereanimeerd, zowel op straat als in de tram. De 19-jarige Roos Verschuur, medewerkster van de Kwalitaria in Vianen, en de 49-jarige Rinke Terpstra, voetbaltrainer van de Utrechtse club Desto, overleefden het schietincident niet. Ook een 28-jarige Utrechter kwam om. 

– De politie maakte in de loop van de middag bekend op zoek te zijn naar de 37-jarige Gökmen Tanis. Hij is een bekende van politie en justitie. Op 4 maart van dit jaar moest hij zich nog voor de rechter in Utrecht verantwoorden in verband met een verkrachtingszaak, maar hij werd eerder al vrijgelaten onder de voorwaarde dat hij zich moest onderwerpen aan psychologisch onderzoek en rapportage door de Reclassering. 

– Burgemeester Van Zanen, het hoofd van de politie Midden-Nederland en de hoofdofficier van Justitie zeggen dat Gökman Tanis verdacht wordt van doodslag met terroristisch motief, dit komt mede omdat Tanis een briefje zou hebben achtergelaten waarin hij zegt namens Allah te hebben gehandeld. 

– Bekenden omschrijven de 37-jarige Gökmen Tanis uit Utrecht als ‘een doorgesnoven gek, een drugsdealer en een instabiel figuur van wie je een schietpartij als vanochtend had kunnen verwachten’. Tanis heeft een uitgebreid strafblad en is een bekende van de politie. Een van zijn broers zou bekend zijn bij inlichtingendienst AIVD. In eerste instantie werd gedacht dat Tanis veroordeeld was voor een poging doodslag, maar daar is hij van vrijgesproken. 

– De politie heeft aan de Tichelaarslaan in Utrecht een rode Renault Clio gevonden. De auto is na het schietincident gestolen en mogelijk gebruikt als vluchtauto. Vlakbij de plek waar de auto is aangetroffen heeft de politie ook een inval gedaan. Dit was in een flatwoning aan Laan van Engelswier.

– De NCTV besloot aanvankelijk het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht tot 22.00 uur te verhogen naar niveau 5 (het hoogste niveau), maar verlaagde dat na de aanhouding van de hoofdverdachte naar niveau 4. 

– De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie adviseerden iedereen in Utrecht gisteren binnen te blijven. Dit advies werd rond 16.15 uur opgeheven. Alle scholen in Utrecht hielden de deuren dicht en leerlingen werden binnengehouden. Ook de Universiteit Utrecht sloot de toegang tot al haar gebouwen. Ook het openbaar vervoer in de stad lag geruime tijd stil.

– Het UMC Utrecht kreeg van veiligheidsregio GHOR het verzoek om het calamiteitenhospitaal open te stellen. Het calamiteitenhospitaal is een bijzonder ziekenhuis voor de onmiddellijke opvang van slachtoffers onder bijzondere omstandigheden. Het verzoek werd aan het eind van de middag ingetrokken.

– De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen reageerde eerder op de dag op de schietpartij. „Een afschuwelijk en ingrijpend incident waarbij slachtoffers zijn gevallen. Mijn gedachten gaan uit naar hen en hun naasten.” Hij zegt in nauw contact met de politie en het openbaar ministerie te staan. 

– Minister-president Mark Rutte brak het coalitieoverleg af vanwege het incident. Tijdens een persconferentie zei hij dat een terroristisch motief niet wordt uitgesloten. ,,Een daad van terreur is een aanval op onze beschaving, op onze tolerante en open samenleving. Mocht dit blijven, dan past maar één antwoord. En dat luidt: onze rechtsstaat en onze democratie zijn sterker dan fanatisme en geweld. We zullen niet wijken voor onverdraagzaamheid. Nooit.’’
 Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima reageerden op de gebeurtenissen in Utrecht: ,,Het doet ons groot verdriet dat bij een aanslag in Utrecht drie mensen om het leven zijn gekomen en anderen ernstig gewond zijn geraakt. Met de slachtoffers en hun familie leven wij intens mee. Geweldsdaden als deze zijn volstrekt onacceptabel. Laten wij samen eensgezind op de bres staan voor een samenleving waarin mensen zich veilig kunnen voelen en waarin vrijheid en verdraagzaamheid de boventoon voeren. Onze dank gaat uit naar alle hulpverleners die zich momenteel inzetten voor de getroffenen. In gedachten zijn wij bij de inwoners van Utrecht.”

[5]

AMNESTY INTERNATIONALDANGEROUSLY DISPROPORTIONATETHE EVER EXPANDING NATIONAL SECURITY STATEIN EUROPE
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0153422017ENGLISH.PDF

ANTI TERREURMAATREGELEN NEDERLANDSE OVERHEID VANAF 2004T/M 2007ASTRID ESSED

https://www.burojansen.nl/observant/anti-terreur-maatregelen-nederlandse-overheid-vana/

OF

http://www.uitpers.be/BUP/archief/artikel_view.php?id=1793

[6]

WIKIPEDIAONSCHULDPRESUMPTIE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onschuldpresumptie

[7]

THE POSTONLINEAANSLAG IN UTRECHT-3 DODEN, 5 GEWONDEN-DADER[S] OPDE VLUCHT
https://tpo.nl/2019/03/18/schietpartij-24-oktoberplein-utrecht-meerdere-gewonden/

NCTV kondigt dreigingsniveau 5 af voor de provincie – Verdachte is 37-jarige man, geboren in Turkije, heet Gökmen Tanis

Het tramverkeer in de stad Utrecht is maandag stilgelegd vanwege een aanslag op een tram op het 24 Oktoberplein. Daarbij zijn drie doden en vijf gewonden gevallen. De politie en NCTV houden rekening met een aanslag. De NCTV heeft het hoogste dreigingsniveau 5 voor de provincie afgekondigd. Antiterreureenheden zijn op verschillende plekken in de stad actief. De campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen is landelijk stilgelegd. Een verdachte is geïdentificeerd: Gökmen Tanis. Mogelijk zijn er meer daders.

 

Update – Pauw & Jinek niet vanuit Arnhem maar vanuit Amsterdam

‘Jeroen Pauw en Eva Jinek maken de balans op van de schietpartij in de tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Diverse gasten aan tafel zullen ingaan op de mogelijke achtergronden van het schietincident en de stilgelegde verkiezingscampagnes. Ook wordt gekeken wat de mogelijke consequenties zijn voor de Provinciale verkiezingen.’

Update – Dreigingsniveau provincie Utrecht blijft 5, in elk geval tot 22.00 uur

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid kan een terroristisch motief van de schutter nog niet uitsluiten.

[8]

”We zetten nu alles op alles om de dader of daders zo snel mogelijk tepakken.”

YOUTUBE.COMAANSLAG UTRECHT: PERSCONFERENTIE RUTTE

https://www.youtube.com/watch?v=V3m2k3k9RiQ

TRANSCRIPTIE
[RUTTE]
”Dames en heren, ons land is vandaag opgeschrikt door eenaanslag in Utrecht.Politie en OM doen onderzoek naar wat er precies is gebeurd.Wat nu vaststaat is, dat er is geschoten op inzittenden van eentram in Utrecht, dat er gewonden zijn en mogelijk doden gevallen.Een daad met terroristisch motief wordt niet uitgesloten.De eerste berichten geven hoe dan ook aanleiding tot een mengelingvan ongeloof en afschuw.Geweld heeft onschuldige mensen hard geraakt.Onze gedachten zijn bij hen en de nabestaanden, hun naasten wierleven vandaag van het ene op het andere moment overhoop is gehaald.We zetten nu alles op alles om de dader of daders zo snel mogelijk tepakken.Daar is nu alles op gericht.Een daad van terreur is een aanval op onze beschaving.Op onze tolerante en open samenleving.Mocht dit inderdaad een terreurdaad blijken, dan past daarop maareen antwoord.En dat antwoord luidt, dat onze rechtsstaat, onze democratie, sterkerzijn dan fanatisme en geweld.We zullen niet wijken voor onverdraagzaamheid.Nooit.
EINDE PERSCONFERENTIE RUTTE
[MINISTER GRAPPERHAUS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID]
”Dames en heren, de prioriteit is nu om de dader of daders te pakken.De NCTV, de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid,heeft voor de provincie Utrecht tot 6 uur vanavond het dreigingsniveau5 afgekondigd.’Voor de rest van Nederland geldt het dreigingsniveau 4.Dat betekent, dat de plaatselijke autoriteiten alert en aanwezig zijn inde samenleving.Het kabinet ondersteunt op alle mogelijke manieren de autoriteitenin de provincie Utrecht, die met man en macht naar de dader of dadersop jacht zijn.Ik roep iedereen op om de aanwijzingen van de autoriteiten nauwgezet te volgen.Wees maximaal alert voor uzelf en uw omgeving, maar blijf ook rustig.Om vijf uur vanmiddag komt het crisisberaad opnieuw bijeen en dan zullenwij u nader informeren.Ik dank u wel.

EINDE PERSCONFERENTIE RUTTE EN GRAPPERHAUS

[9]

[MINISTER GRAPPERHAUS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID]
”’Dames en heren, de prioriteit is nu om de dader of daders te pakken………..
”Het kabinet ondersteunt op alle mogelijke manieren de autoriteitenin de provincie Utrecht, die met man en macht naar de dader of dadersop jacht zijn.”


YOUTUBE.COM
AANSLAG UTRECHT: PERSCONFERENTIE RUTTE

https://www.youtube.com/watch?v=V3m2k3k9RiQ

[10]

Het criminele verleden van Gökmen T.

2012: inbraak vrachtwagen
2013: poging doodslag, schoot toen met vuurwapen op flat in Kanaleneiland
2014: winkeldiefstal in Utrecht, gespuugd en gedreigd naar agent en rijden onder invloed
2015: ruit en cel vernield
2017: verkrachting
2018: fietsendiefstal en inbraak fietsenwinkel

NOSNIEUWE FEITEN OVER DE VERDACHTE AANSLAG IN UTRECHT:TWEE WEKEN GELEDEN ZAT HIJ NOG VAST
https://nos.nl/artikel/2276614-nieuwe-feiten-over-verdachte-aanslag-utrecht-twee-weken-geleden-zat-hij-nog-vast.html

[11]

[RUTTE]

En dat antwoord luidt, dat onze rechtsstaat, onze democratie, sterkerzijn dan fanatisme en geweld.

YOUTUBE.COM
AANSLAG UTRECHT: PERSCONFERENTIE RUTTE

https://www.youtube.com/watch?v=V3m2k3k9RiQ

[12]

Maar premier Rutte nam al maar vast een voorschot: “Mocht het inderdaad een terroristiusche daan zijn, dan is dat een aanval op onze beschaving en past maar één antwoord: wij zullen niet wijken voor onverdraagzaamheid.” 
ZO ZAAIT HET GEZAG  ZELF HAAT
PETER STORM19 MAART

https://www.ravotr.nl/2019/03/19/zo-zaait-het-gezag-zelf-haat/

[13]

”We zetten nu alles op alles om de dader of daders zo snel mogelijk tepakken.”

YOUTUBE.COMAANSLAG UTRECHT: PERSCONFERENTIE RUTTE

https://www.youtube.com/watch?v=V3m2k3k9RiQ

TRANSCRIPTIE
[RUTTE]
”Dames en heren, ons land is vandaag opgeschrikt door eenaanslag in Utrecht.Politie en OM doen onderzoek naar wat er precies is gebeurd.Wat nu vaststaat is, dat er is geschoten op inzittenden van eentram in Utrecht, dat er gewonden zijn en mogelijk doden gevallen.Een daad met terroristisch motief wordt niet uitgesloten.De eerste berichten geven hoe dan ook aanleiding tot een mengelingvan ongeloof en afschuw.Geweld heeft onschuldige mensen hard geraakt.Onze gedachten zijn bij hen en de nabestaanden, hun naasten wierleven vandaag van het ene op het andere moment overhoop is gehaald.We zetten nu alles op alles om de dader of daders zo snel mogelijk tepakken.Daar is nu alles op gericht.Een daad van terreur is een aanval op onze beschaving.Op onze tolerante en open samenleving.Mocht dit inderdaad een terreurdaad blijken, dan past daarop maareen antwoord.En dat antwoord luidt, dat onze rechtsstaat, onze democratie, sterkerzijn dan fanatisme en geweld.We zullen niet wijken voor onverdraagzaamheid.Nooit.
EINDE PERSCONFERENTIE RUTTE
[MINISTER GRAPPERHAUS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID]
”Dames en heren, de prioriteit is nu om de dader of daders te pakken.De NCTV, de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid,heeft voor de provincie Utrecht tot 6 uur vanavond het dreigingsniveau5 afgekondigd.’Voor de rest van Nederland geldt het dreigingsniveau 4.Dat betekent, dat de plaatselijke autoriteiten alert en aanwezig zijn inde samenleving.Het kabinet ondersteunt op alle mogelijke manieren de autoriteitenin de provincie Utrecht, die met man en macht naar de dader of dadersop jacht zijn.Ik roep iedereen op om de aanwijzingen van de autoriteiten nauwgezet te volgen.Wees maximaal alert voor uzelf en uw omgeving, maar blijf ook rustig.Om vijf uur vanmiddag komt het crisisberaad opnieuw bijeen en dan zullenwij u nader informeren.Ik dank u wel.

EINDE PERSCONFERENTIE RUTTE EN GRAPPERHAUS

[14]

Reden om het niveau voor de provincie Utrecht op 5 te houden is omdat de dader nog voortvluchtig is en om de alertheid van het publiek hoog te houden. Over het motief van de schietpartij is niet meer informatie bekend, een terroristisch motief kan nog niet worden uitgesloten.  

NCTVUPDATE 18.45 DREIGINGSNIVEAU TERUG NAAR 4 (VAN 5)18 MAART 2019
https://www.nctv.nl/actueel/nieuws/2019/dreigingsniveau-5-provincie-utrecht.aspx 

[15]

”Mocht dit inderdaad een terreurdaad blijken, dan past daarop maareen antwoord.En dat antwoord luidt, dat onze rechtsstaat, onze democratie, sterkerzijn dan fanatisme en geweld.We zullen niet wijken voor onverdraagzaamheid.Nooit.’

YOUTUBE.COM
AANSLAG UTRECHT: PERSCONFERENTIE RUTTE

https://www.youtube.com/watch?v=V3m2k3k9RiQ

[16]

”Een daad van terreur is een aanval op onze beschaving.”

YOUTUBE.COMAANSLAG UTRECHT: PERSCONFERENTIE RUTTE

https://www.youtube.com/watch?v=V3m2k3k9RiQ

[17]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGENIN NEDERLAND ANNO 2013ASTRID ESSED10 JULI 2013
https://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/

WIKIPEDIAINDONESISCHE ONAFHANKELIJKHEIDSOORLOG/DE TERMPOLITIONELE ACTIE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesische_Onafhankelijkheidsoorlog#De_term_’politionele_actie

ORIGINELE BRONWIKIPEDIAINDONESISCHE ONAFHANKELIJKHEIDSOORLOG

https://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesische_Onafhankelijkheidsoorlog

[18]

RACISME IN NEDERLANDPVV, WILDERS EN HET GIF VAN RACISMEASTRID ESSED
  https://www.astridessed.nl/pvv-wilders-en-het-gif-van-racisme/

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOORTWAALFASTRID ESSED5 MAART 2018
  https://www.astridessed.nl/pvv-forum-voor-democratie-vijf-voor-twaalf/

[19]

UITGEZETTE ASIELZOEKER IN BAHREIN TOT LEVENSLANGVEROORDEELD/HARBERS, WAT ZIJT GIJ VOOR EEN VENT!ASTRID ESSED17 MAART 2019
https://www.astridessed.nl/uitgezette-asielzoeker-in-bahrein-tot-levenslang-veroordeeld-harbers-wat-zijt-gij-voor-een-vent/

”Ondanks het feit dat Amnesty de uitkomsten van het onderzoek heeft gedeeld met staatssecretaris Harbers, vond het afgelopen weekend weer een uitzetting van een Sudanese asielzoeker plaats. Sinds zijn uitzetting is niets meer van hem vernomen, Amnesty vreest voor zijn veiligheid. ”  AMNESTY INTERNATIONALSUDANESE MAN OPGEPAKT NA UITZETTING VANUIT NEDERLAND7 JANUARI 2019
     https://www.amnesty.nl/actueel/sudanese-man-opgepakt-na-uitzetting-vanuit-

[20]

”Aalbersberg zei eerder vandaag dat de gebeurtenissen in Utrecht alle kenmerken hebben van een terroristische aanslag. ”
NOSNCTV NA ARRESTATIE: DREIGINGSNIVEAU UTRECHT TERUG NAAR 4

https://nos.nl/artikel/2276536-nctv-na-arrestatie-dreigingsniveau-utrecht-terug-naar-4.html

TEKST

Het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht is door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Aalbersberg, weer omlaag gebracht naar het een na hoogste niveau 4.

Vanmiddag rond het middaguur schroefde Aalbersberg het dreigingsniveau op naar het hoogste niveau. De politie was op dat moment nog bezig met een klopjacht op de verdachte.

Aalbersberg zei eerder vandaag dat de gebeurtenissen in Utrecht alle kenmerken hebben van een terroristische aanslag. De gemeente Utrecht adviseerde alle inwoners binnen te blijven.

Vanochtend werd er op het 24 Oktoberplein in Utrecht geschoten in een tram. Drie mensen kwamen om het leven. Vijf mensen raakten gewond, drie van hen zijn er ernstig aan toe zijn.

[21]

WIKIPEDIATERRORISTISCHE AANSLAGEN IN LONDEN VAN 7 JULI 2005
https://nl.wikipedia.org/wiki/Terroristische_aanslagen_in_Londen_van_7_juli_2005

WIKIPEDIATERRORISTISCHE AANSLAGEN IN MADRID VAN 11 MAART 2004
https://nl.wikipedia.org/wiki/Terroristische_aanslagen_in_Madrid_van_11_maart_2004

MORGEN.BEAANSLAGEN IN MUMBAI: MEER DAN 100 DODEN, HONDERDENGEWONDEN27 NOVEMBER 2008
https://www.demorgen.be/buitenland/aanslagen-in-mumbai-meer-dan-100-doden-honderden-gewonden-bb8b6199/

[22]

”T. is in Turkije geboren.”
RTL NIEUWSGOKMEN T (37) OOK VERDACHT VAN VERKRACHTING:DIT IS WAT WE VAN HEM WETEN19 MAART 2019
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4646641/gokmen-tanis-verdachte-aanslag-utrecht-tram-verkrachting

[23]

Eerst die etnische verdachtmaking. Vrij vroeg in de middag stond op het NOS-liveblog over de gebeurtenissen de naam en de leeftijd van de verdachte van de schietpartij. Al snel was er ook ene foto beschikbaar. Maar de politie had er ook fijntjes aan toegevoegd “geboren in Turkije”. Alsof ze bezorgd was dat de naam – waaruit je een Turkse achtergrond zou kunnen opmaken – en ook de foto al niet duidelijk genoeg een richting aanwezen. Foto en naam verspreiden zijn opsporingstechnisch verdedigbaar, even aangenomen dat opsporing en strafvervolging goede zaken zijn, een aanname die ik overigens niet deel, maar goed. En waarschuwen voor gevaar is zinnig. Dat uit naam en foto vrij makkelijk herkomst kan worden afgeleid, is heel vervelend, maar mensen waarschuwen zonder mensen te vertellen hoe die iemand heet en eruit ziet is lastig. Des te belangrijker om elke schijn van etnische framing te vermijden. Precies dat is niet bepaald gebeurd.

Onverdedigbaar is daarom echter het beklemtonen van het geboorteland van de man. Wat is de zin daarvan? Ziet iemand die in Turkije geboren is er anders uit dan iemand wiens grootouders in 1964 uit Turkije naar Nederland zijn gekomen en hier kinderen en kleinkinderen hebben gekregen? Gaan mensen die angstig om zich heen kijken in Utrecht, bij iemand die lijkt op de verdachte dan vragen ‘bent u geboren in Turkije?’ voor ze de politie zouden gaan bellen met ‘we hebben hem gezien!’? Gaan agenten de man pas aanhouden nadat ze eerst in het paspoort de geboorteplek hebben gecontroleerd?! Kortom, “geboren in Turkije”, wat is dat voor stemmingmakende flauwekul-informatie?

ZO ZAAIT HET GEZAG ZELF HAAT

PETER STORM

19 MAART 2019

https://www.ravotr.nl/2019/03/19/zo-zaait-het-gezag-zelf-haat/

[24]
[24]
”Het Turkse persbureau AA zegt bekenden van de verdachte gesproken te hebben; zij zeggen dat het schietincident in Utrecht met familie te maken heeft.

Relationele problemen

Dat beeld tekent zich ook af in verklaringen van inwoners van de wijken Kanaleneiland en Lombok, die Gökmen T. zeggen te kennen. Zij denken niet dat hij een terroristisch motief had. Hij had periodes waarin hij als een gelovige moslim leefde, zijn baard liet groeien en lange gewaden droeg. Op andere momenten dronk hij weer. Hij zou vooral instabiel zijn geweest. Ook zij weten dat hij veelvuldig in aanraking is geweest met de politie.

NOS

VERDACHTE AANSLAG UTRECHT STOND BIJ

HERHALING VOOR DE RECHTER

https://nos.nl/artikel/2276577-verdachte-aanslag-utrecht-stond-bij-herhaling-voor-de-rechter.html

[25]

RTV UTRECHTOM HOUDT VANWEGE BRIEFJE ERNSTIG REKENING METTERRORISME, GEEN RELATIE MET SLACHTOFFERS19 MAART 2019
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1895592/om-houdt-vanwege-briefje-ernstig-rekening-met-terrorisme-geen-relatie-met-slachtoffers.html

PROVINCIE UTRECHT – Uit het onderzoek naar de aanslag in de Utrechtse tram is tot nu toe geen enkele relatie naar voren gekomen tussen de hoofdverdachte en de slachtoffers. Dat meldt het Openbaar Ministerie. 

Het OM houdt ernstig rekening met een terroristisch motief. “Onder meer een in de vluchtauto gevonden briefje en de aard van het feit geven hier aanleiding toe.” Ook hebben meerdere getuigen de schutter ‘Allahoe akbar’ horen roepen. “Andere motieven worden niet uitgesloten, deze worden ook onderzocht”, stelt het OM. 

Bij het schietincident kwamen drie mensen om het leven. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Vianen en twee mannen van 28 en 49 jaar uit Utrecht. Daarnaast raakten drie mensen zwaargewond. Het zijn een 20-jarige vrouw uit Utrecht, een 74-jarige man uit De Meern en een 21-jarige vrouw uit Nieuwegein. In de hectiek na het schieten raakten eveneens, voor zover bekend, vier mensen lichtgewond doordat zij bijvoorbeeld kwamen te vallen.

De 37-jarige Gökemen Tanis uit Utrecht is de hoofdverdachte in de zaak. Hij kon worden aangehouden in een woning aan de Oudenoord. Tijdens zijn aanhouding werd een vuurwapen aangetroffen. 

In verband met het onderzoek heeft de politie gisteren en vannacht op verschillende plekken in Utrecht en daarbuiten doorzoekingen gedaan in woningen. Naast de hoofdverdachte zijn er nog twee andere verdachten aangehouden. Het gaat om broers uit Utrecht van 23 en 27 jaar. Van deze mannen onderzoekt de politie of zij mogelijk betrokken zijn bij het schietincident. De verdachten zitten nog vast en zullen verder worden verhoord.

“Vandaag zullen agenten zichtbaar in de wijken aanwezig zijn en in contact zijn met relevante partijen”, meldt het OM. 

[26]
https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1107679131859382284

Geert Wilders?Geverifieerd account @geertwilderspvvVolgen@geertwilderspvv volgenMeer

Wat een verrijking, die multiculturele samenleving…

09:24 – 18 mrt. 2019 

[27]
RTV NOORDVERSCHILLENDE PARTIJEN LEGGEN VERKIEZINGSCAMPAGNESTIL VANWEGE GEBEURTENISSEN UTRECHT (UPDATE)18 MAART 2019
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/206217/Verschillende-partijen-leggen-verkiezingscampagne-stil-vanwege-gebeurtenissen-Utrecht-update

[28]

…..een combinatie blijkt het te zij geweest van eerwraak enerzijds watte maken heeft met een totaal ander soort beleving van intimiteit dandie traditoneel de onze is geweest en anderszijds een terroristisch motiefvermoedelijk op grond van een briefje, dat gevonden is in die auto, watook weer wijst op de spanningen, die oplopen in de samenleving en ik denkdat ondanks het -wat je ook mag vinden van het optreden van Rutte en Grapperhaus vandaag, of dat wel of niet daadkrachtig was, of dat wel ofniet adequaat was, ik denk, dat het essentieel is, om ook zakelijk, om ookrationeel te kijken naar het soort beleid, dat de VVD en het CDA de afgelopenjaren -en niet alleen vorig jaar of het jaar daarvoor, maar de afgelopen tienjaar, de afgelopen twintig jaar, hebben gevoerd als het gaat om immigratie enintegratie
4.15-5.19


YOUTUBE.COM
TOESPRAAK THIERRY BAUDET TE SCHEVENINGEN, 18 MAART 2019
https://www.youtube.com/watch?v=cqaIx0HAFn4&t=328s
”En ik denk, dat zonder iets af te doen aan de ernst van deze situatie vandaagen  aan het volkomen terechte punt, dat we moeten stilstaan bij deslachtoffers en dat we als land eendrachtig nu moeten staan voor onzeveiligheidsdiensten en onze politiemensen en voor de slachtoffers envoor de mensen, die direct of indirect hierdoor geraakt zijn, dat we weldegelijk met elkaar moeten en kunnen praten over wat er nu echt langzamerhand in Nederland echt anders moet in ons immigratiebeleiden in ons integratiebeleid”

5.25 – 6.03

YOUTUBE.COM
TOESPRAAK THIERRY BAUDET TE SCHEVENINGEN, 18 MAART 2019
https://www.youtube.com/watch?v=cqaIx0HAFn4&t=328s

”En dat als wij dat niet doen, als wij niet op 20 maart overmorgen metzijn allen kiezen voor een koerswijziging, dat wij terechtkomen in eensamenleving, die nog veel meer verscheurd gaat worden door incidentenzoals deze vandaag, dat wij in alle betrokkenheid bij deze situatie, met alleempathie, die er moet zijn en ook alle ingetogenheid en alle pieteit, die ditvan ons vraagt, toch ook moeten kunnen zeggen, dat we naief zijn geweest,dat we veel te veel mensen op ongecontroleerde manier hiernaartoe hebbenlaten komen, dat we veel te laks zijn geweest, waar het gaat om integratie,waar het gaat om het aanpakken van radicaal gedachtegoed vanuit de islamitische hoek, waar het gaat om eerwraak, waar het gaat om onderdrukkingvan vrouwen uit die gemeenschappen, waar het gaat om Blijf van mijn Lijf Huizen en het werk, dat een moedige Pakistaanse vrouw, Shirin Musa, met haarFemmes for Freedom beweging, waar ze keer op keer op wijst, dat deNederlandse regering jonge vrouwen uit de moslim gemeenschap, die willenontsnappen aan dat milieu, in de steek laat, dat de Nederlandse Staat die jonge vrouwen in de steek laat, omdat we nog altijd teveel vastzitten in het denken waar vijftien jaar geleden, twintig jaar geleden, Ayaan Hirsi Ali ook al op wees,dat wij vastzitten in een naief idee over de culturen, die hiernaartoe zijn gekomen en dat wij op twintig maart echt moeten kiezen met zijn allenin alle tolerantie, in alle openheid, in alle liberaliteit, die wij koesteren als Nederland, maar dat we echt moeten kiezen voor een koerswijziging, omdatdeze weg, die wij nu gaan, en die onder de afgelopen jaren van Rutte, van de VVD, van het CDA, niet is gewijzigd, met honderdduizenden mensen uit islamitische landen, die hiernaartoe zijn gekomen……”

6.05 – 8.34

YOUTUBE.COMTOESPRAAK THIERRY BAUDET TE SCHEVENINGEN, 18 MAART 2019
https://www.youtube.com/watch?v=cqaIx0HAFn4&t=328s

[29]

WIKIPEDIASCHIETPARTIJ IN ALPHEN AAN DE RIJN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schietpartij_in_Alphen_aan_den_Rijn

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!