De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aanrader: Jeanne Devos in Oostende
Jeanne Devos, Tijdingen -

Aanrader: Jeanne Devos in Oostende

donderdag 30 september 2010 20:17
Spread the love

Op maandag 25 oktober te gast in St.-Jozefskerk Oostende

Jeanne Devos op tournee
In oktober gaat Jeanne Devos op tournee. Op vijf plaatsen in Vlaanderen. Met een straffe getuigenis over hoe de Indiase Beweging van huispersoneel opkomt voor de rechten van vrouwen en kinderen die dikwijls uitgebuit worden. Pia Stalpaert (ACV) en Bart Verstraeten (Wereldsolidariteit) kijken naar de situatie in België en het lot van huisarbeidsters in de rest van de wereld.

Op vijf plaatsen: Zo komt ze in Antwerpen (18.10), Leuven (19.10), Oostende (25.10), Gent (27.10) en Hasselt (29.10).

Op maandag 25 oktober is ze om 19.30 uur te gast in de St.-Jozefskerk van Oostende. Het initiatief ligt er in handen van ACV, CM, Familiehulp, ACW en Wereldsolidariteit. Kaarten kosten 5 euro en zijn te bekomen bij ACV, CM en ACW of kunnen gereserveerd worden op het nummer 059 552574. Na de getuigenis kan nagekaart worden in de bar van zaal Astrid.

In 1963 reisde Jeanne Devos als jonge missiezuster naar India, waar ze zich het lot van jonge kinderen in de sloppenwijken aantrok. Kinderen die in steden gingen werken en als huisslaafjes uitgebuit werden. Het lot van deze kinderen zette Jeanne ertoe aan om in 1985 een beweging op te richten: de Indiase Beweging van Huispersoneel of National Domestic Workers Movement (NDWM). Intussen telt deze beweging meer dan twee miljoen leden en vertegenwoordigt ze meer dan 90 miljoen domestic workers in India. Veel van deze huisarbeid(st)ers worden nog steeds uitgebuit of misbruikt. Hun werk is niet zichtbaar, en wordt bovendien niet officieel als ‘arbeid’ erkend door de overheid. Hierdoor is de arbeidswetgeving niet op hen van toepassing en zijn ze overgeleverd aan de willekeur van hun werkgever. Jeanne Devos werd in 2005 genomineerd voor de Nobelprijs van de Vrede, zij kreeg verschillende eredoctoraten en is dit jaar nog gehuldigd als ereburger van Leuven. Intussen slaagt Jeanne Devos er ook in om de problemen van huispersoneel internationaal onder de aandacht te brengen. Zo nam ze in juli 2010 deel aan de jaarlijkse conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Zij zat in de delegatie van ACV, met ondersteuning van Wereldsolidariteit. De IAO is een orgaan van de Verenigde Naties dat zich toelegt op arbeid en sociale rechten. Het is de enige organisatie waar overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties het samen voor het zeggen hebben. Jaarlijks komen ze bijeen. Om de naleving van bestaande arbeidsnormen op te volgen. En mogelijks nieuwe internationale regels te creëren. Dit gebeurt aan de hand van conventies. Dit jaar kwam er na hard lobbywerk van de werknemersgroep een goedkeuring om een internationale conventie voor huisarbeiders uit te werken. Die moet volgend jaar klaar zijn. Eens die er is, hebben vakbonden en sociale bewegingen, zoals de NDWM in India, een belangrijk middel in handen om voor huisarbeidsters meer rechten af te dwingen.


Pia Stalpaert, nationaal secretaris van ACV Voeding en Diensten, nam vanuit het ACV deel aan de commissie rond huispersoneel op de afgelopen IAO-conferentie. Ook volgend jaar zal ze van de partij zijn, en zal ze mee de pen vasthouden in het uitschrijven van deze nieuwe internationale conventie. ACV Voeding en Diensten zet zich in België al jaren in voor huispersoneel. Ook hier is er de afgelopen jaren heel wat gedaan om hen een beter statuut en betere voorwaarden te geven. Pia legt uit hoe dat in zijn werk is gegaan, en waarom het ook belangrijk is dat ACV het werk binnen de IAO van nabij mee opvolgt.

Bart Verstraeten verzorgt het internationaal politiek werk van Wereldsolidariteit. Ook hij nam deel aan de IAO-conferentie en werkte in de voorbereiding daarvan nauw samen met de beweging van Jeanne Devos en de andere partnerorganisaties van Wereldsolidariteit die ijveren voor een bescherming van huispersoneel.

Van nul beginnen tot het werken aan een internationale conventie over huisarbeid. Je handen uit de mouwen steken, je hoofd omhoog houden en geloven dat zaken veranderen kunnen. Daarover komt Jeanne Devos vertellen. Op haar gebruikelijke aanstekelijke en inspirerende manier. Mis haar verhaal niet. Het kruipt onder je huid.

Meer info: www.wereldsolidariteit.be

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Ellen LINGIER , Stafmedewerker ACW – Animator Wereldsolidariteit, (: 059 552573; @: ellen.lingier@acw.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!