De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aankondiging van de reportagereeks ¿Qué pasa Venezuela?

Aankondiging van de reportagereeks ¿Qué pasa Venezuela?

Deze blog analyseert de stellingnames in de aankondiging van de reportagereeks van de VRT

woensdag 3 juni 2015 21:24
Spread the love

“Dit artikel werd inhoudelijk en redactioneel bewerkt en ingekort door de redactie van De Wereld Morgen. Het oorspronkelijke artikel vindt u hier.”

De aankondiging van de reeks heeft het over
“stijgende criminaliteit”, “het kelderen van de
olieprijzen” en de vermelding dat Venezuela “geen tropisch paradijs” is. Verder
een beeld van een dame die een onvriendelijk gebaar maakt naar de camera, een
andere die een kop koffie schenkt aan een foto van Hugo Chávez.
De bijna verspreking van nieuwsanker Martine Tanghe van de naam van president
Maduro is waarschijnlijk toevallig, maar wel symbolisch. In de Venezolaanse
oppositiemedia wordt Maduro steevast uitgesproken als ‘Maburro’ uitgesproken
(burro = ezel).

Daar valt al heel wat over te zeggen. Criminaliteit is
inderdaad een enorm probleem in Venezuela. Dat heeft het land wel gemeen met
zowat alle Latijns-Amerikaanse landen. De westerse pers linkt dit probleem
rechtstreeks aan de aard van het ‘regime’ in Venezuela. Dat doen ze echter niet
voor het even grote of grotere geweld in Colombia, Honduras en Mexico. Daar
wordt het probleem van de criminaliteit gezien als een ‘maatschappelijk
probleem’, nooit als een gevolg van de aard van het politieke regime.

Dat de olieprijzen gekelderd zijn is eveneens correct.
Dat is echter een probleem waar de Venezolaanse regering geen invloed op heeft,
laat staan dat ze er iets aan zou kunnen veranderen. Verder zou Venezuela geen
‘tropisch paradijs’ zijn. Impliciet bevestigt de VRT met deze gratuite stelling
de klassieke stereotypische vooroordelen over Latijns-Amerika. Wat heeft een
dergelijke omschrijving verder te maken met het onderwerp van deze reportage.
Bovendien, ook hier weer, in hoeverre is Venezuela wat dit betreft verschillend
van pakweg de buurlanden?

Criminaliteit is dus inderdaad een probleem. De
regering neemt initiatieven om het probleem te verhelpen, op twee manieren. Er
is de preventie van criminaliteit door het creëren van een hogere
levensstandaard, meer basisdemocratie, behandelingsprogramma’s en meer
betrokkenheid van de gemeenschappen. Dat wordt ook nagestreefd door eliminatie van de bronnen van criminaliteit,
zoals drugs, straffeloosheid bij de politie, illegale wapens en het bestrijden
van de infiltratie van Colombiaanse ex-paramilitairen.

De regering beseft dus wel dat criminaliteit een systemisch probleem is dat
niet snel opgelost kan worden. De reportagereeks vermeldt echter op geen enkel ogenblik enige maatschappelijke
verwezenlijking van de regering. Nochtans, ondanks de economische problemen
blijft Venezuela in sociale projecten investeren, stijgt de werkloosheid er niet
en blijft de inkomensongelijkheid dalen. Dat komt je dus niet te weten in deze
reeks.

Geen woord ook over de economische oorlog en de
sabotage door de oppositie van de Venezolaanse zakenwereld en de grote binnen-
en buitenlandse bedrijven. Geen woord ook over de zoveelste verijdelde staatsgreep
van enkele maanden geleden en de recente bedreigingen die de Amerikaanse
president Obama aan het adres van Venezuela uitte. 

Aankondiging van de reportagereeks ¿Qué pasa Venezuela?

take down
the paywall
steun ons nu!