De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aandeelhoudersprotest tegen “oil sands”-ontginning tijdens AVA BP
Milieu, Economie, Ecologie, Oil sands, Tar sands, BP, Canada, British Petroleum -

Aandeelhoudersprotest tegen “oil sands”-ontginning tijdens AVA BP

zaterdag 17 april 2010 03:20
Spread the love

Sunrise

British Petroleum heeft, tijdens haar jaarlijkse AVA in de Londense Docklands, 15 april ll, succesvol het hoofdgeboden tegen een motie, begin dit jaar ingediend door FairPensions, een koepelorganisatie die campagne voert rond verantwoord investeren, en Co-operative Asset Management welke de financiële leefbaarheid van het bedrijf’s £1,6 miljard kostende Sunriseproject in Alberta, Canada, in vraag stelde met de eis dit project te herzien en erover te raporteren. Ondermeer de toekomstige kost van de broeikasgasemissies werd in de motie aangehaald.

Het Sunriseproject is een fifty-fifty jointventure tussen BP en Husky Energy voor de ontginning van “oil sands” in het Canadese Alberta. Volgens schattingen heeft Canada een oliereserve van 178 miljard vaten, voor het merendeel gevonden in “oil sands”. Hierdoor komen ze virtueel na Saoedi-Arabië. Integenstelling tot Shell heeft BP jarenlang de ontginning van Alberta’s “oil sands” van de hand gewezen, maar met Tony Hayward, sinds mei 2007 aan het hoofd, schoof het bedrijf alle bekommernissen omtrent de milieu-impact en hoge ontginningskosten terzijde. De Sunrise-site is BP’s eerste “oil sands”-project en zou naar schatting meer dan 3 miljard vaten olie herbergen. Verwacht wordt dagelijks 60.000 vaten op te pompen tegen 2014.

Het BP-managment verweerde zich tegen de motie door te stellen dat ze reeds geanticipeerd hadden op de toekomstige hogere emissietaxen, dat ze vreesden dat het publiceren van dergelijk rapport een gevaarlijk precedent kon creëren dat toekomstige investeringsbeslissingen zou bemoeilijken en dat het project noodzakelijk is voor het veiligstellen van de toekomstige energievoorziening. Daarnaast werd ook geprobeerd het protest te sussen met de belofte geen mijnbouwtechnieken te gebruiken die het landschap zouden verwoesten.

15% van de aandeelhouders, die voor £10 miljard van BP’s aandelen controleren, steunden het BP-managment niet door voor de motie te stemmen of zich van de stemming te onthouden. In totaal stemden er 622.272.418 voor de motie, 9.497.638.714 tegen en waren er 1.020.301.075 onthoudingen. Het protest werd ondersteund door enkele grote beleggers waaronder California Public Employees’ Retirement System, California State Teachers’ Retirement System en New York State Common Retirement Fund uit de VS en AMP Capital Investors’ Responsible Leader Investment Funds, Christian Super en Local Government Super uit Australië.

Kritiek van milieubeweging en inheemse volkeren

De milieubewegingen en -activisten, die de voorbije weken fervent actie gevoerd hebben in zowel Canada als de UK tegen BP’s plannen om “oil sands” te ontginnen, vinden de belofte van het BP-managment, die gepubliceerd werd in “The BP Sustainability Review 2009“, om geen “open pit“-mijnbouw maar wel “in-situ“-mijnbouw toe te passen en dit te verkopen als milieuvriendelijk bespottelijk. Een rapport, vorige maand uitgegeven door het Pembina Institute, meldt dat, hoewel “in-situ”-mijnbouw leidt tot een lagere uitstoot van stikstofoxide, en minder schadelijk is voor het landschap, deze techniek veel meer broeikasgas- en zwaveldioxide-emissies produceert dan gewone mijnbouw door het zeer energie-intensieve proces noodzakelijk om de olie uit de ondergrond te halen en te verwerken. Deze mijnbouwtechniek resulteert ook in meer waterverontreiniging.

Vertegenwoordigers van de getroffen inheemse volkeren pleitten er ook voor dat het Sunriseproject stopgezet wordt. Een studie van februari 2009 gepubliceerd door de Canadian Medical Association toont aan dat er een verhoogd percentage van zeldzame en andere kankergevallen wordt vastgesteld bij inheemse residenten die stroomafwaarts van “oil sands”-ontginningen wonen. George Poitras, een voormalig stamhoofd van de Mikisew Cree First Nation, stelt ook dat de contaminatie van water, sneeuw, vegetatie, wild en vis exponentieel is gestegen in de afgelopen vijf jaar. De voorbije week werd door de inheemse volkeren een rechtszaak aangespannen voor het Canadese Hooggerechtshof tegen de federale overheid en die van Alberta wegens het schenden van het inspraakrecht bij de toekenning van de vergunningen, een recht dat is vastgelegd in verdragen tussen de overheid en de inheemse volkeren, en de bedreiging van de traditionele leefwijze door de “oil sands”-ontginningen.

FairPensions heeft meegedeeld dat het niet te negeren aandeelhoudersprotest het keerpunt markeerde van hoe mensen betrokken zijn bij de investeringen van hun pensioengelden. Meer dan 5000 mensen ondersteunden FairPensions’ internetcampagne om hun pensioenfondsen op te roepen de motie te ondersteunen.
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!