De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aan sommige moslims zou ik willen zeggen

Aan sommige moslims zou ik willen zeggen

zaterdag 2 april 2016 06:59
Spread the love

Aan sommige moslims zou ik willen zeggen:
Ik geloof niet in de koran.
Maar ik zit in met jou.
Ik wil je helpen als je vluchteling bent en als je arm bent.
maar aanzie mij, jouw helper, dan niet als een ongelovige of kafir.
Kijk niet naar mij als iemand die een hel verdient, omdat ik atheist ben of afgnost. Terwijl ik, als atheïst of agnost, jou mijn uitgestoken hand wil reiken. Dat kijken naar mij als ongelovige voelt niet goed, terwijl ik jou wil helpen en voor je recht wil strijden.
Er zijn moslims die jou willen vermoorden omwille van hun fundamentalistische interpretatie van je geloof.
Ik, als atheïst of agnost, wil jou, als vluchteling, als arme, helpen. Aanzie mij dan als je echte (mensen)broeder en hen, die zich beroepen op de koran om jou te willen vermoorden, als de ware ongelovigen.
Laten we als mensenbroeders met elkaar inzitten in deze wereld.

take down
the paywall
steun ons nu!