De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aan de Heren van Lebak

Aan de Heren van Lebak

woensdag 13 januari 2016 16:44
Spread the love

Ik sta hier als volksvertegenwoordiger voor jullie.  Ik wou jullie vragen om een uur stilte.  Ter bezinning over de wettelijke mishandeling van de sukkelaars.  Jullie zullen snel inzien dat zulke mishandeling dit in onze cultuur niet past.

De minuut stilte gaat nu in. 

En ze piesten een plas . . .

Nawoord : veel mensen reeds staan achter deze aanklacht en  . . .  Ze zoeken frenetiek naar een trekker.  Veel stemmen gaan op  voor een basisinkomen (Vivant).  Het parlement ? Ergerlijk, als je het mij vraagt.

Louis Marie Lagae.   

take down
the paywall
steun ons nu!