De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aalst , Lubbeek,Schoten, Izegem .. of de jacht op federale symbolen

Aalst , Lubbeek,Schoten, Izegem .. of de jacht op federale symbolen

dinsdag 30 april 2013 14:16
Spread the love

Het wegnemen van de koningsportretten doet vele mensen steigeren. De voorstanders halen als tegenargument aan dat de koning de zoon is van Leopold III wiens rol in de oorlog ook niet zo zuiver was , waarom maken verzetsmensen daar dan zoveel ophef rond? Heel wat verzetslieden  waren partizanen ( communisten) dit waren per definitie republikeinen waarom maken die zich druk om een foto van Albert II?

Het zijn allemaal argumenten die in deze context niks ter zake doen. Elk land heeft zijn symbolen , een vlag een staatshoofd een wapenspreuk.

Hier gaat het er om zoveel mogelijk  sentimenteel geladen symbolen die verwijzen naar het federale niveau en de eenheid van het land uit de publieke ruimte te weren, deze symbolen passen nu eenmaal niet binnen de toekomstige Vlaamse republiek.

De koning is niet zo belangrijk als persoon, de discussie gaat hem ook niet om de staatsvorm een republiek of een koninkrijk. De vraag moet gesteld worden of symbolen die verwijzen naar België moeten behouden blijven?

Mijn antwoord hierop is volmondig  JA.

Onze Vlag ( de driekleur) onze wapenspreuk ( eendracht maakt macht) ons federaal staatshoofd ( Albert II) verwijzen naar onze federale grondwet waarbinnen onze rechten en onze fundamentele vrijheden opgesomd zijn. Het zijn deze vrijheden en rechten waarvoor onze verzetslieden gestreden hebben . Deze grondwet is trouwens een resultaat van de verlichting een zienswijze die haaks staat op deze van het nationalisme.

Het ACW zet in haar eisen steeds in op een sterke “federale “ sociale zekerheid d.w.z. geen solidariteit tussen de taalgroepen op zich maar een solidariteit tussen werkenden en werklozen jong en oud ziek en gezond en dit van Oostende tot Arlon ongeacht taal religie of afkomst. Het laten verwijderen van federale symbolen in sommige gevallen zelf met het akkoord van door het ACW ondersteunde politici is dan ook een keuze die indruist tegen deze opvatting.

Als men de koning niet graag ziet kan men de foto ook vervangen door het Belgisch wapenschild daarin is de leuze Eendracht Maakt Macht verwerkt , dit lijkt me een valabel alternatief.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!