AAGU bezet muur rond detentiecentrum Kamp Zeist/Gesloten gezinsvoorzieningen niet humaan, maar gevangenis

AAGU bezet muur rond detentiecentrum Kamp Zeist/Gesloten gezinsvoorzieningen niet humaan, maar gevangenis

maandag 24 november 2014 20:15

AAGU BEZET MUUR ROND DETENTIECENTRUM KAMP ZEIST/GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGEN NIET HUMAAN, MAAR GEVANGENIS/STRIJD GAAT DOOR, TOT DE LAATSTE VLUCHTELING VRIJ IS

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/aagu-bezet-muur-rond-detentiecentrum-kamp-zeistgesloten-gezinsvoorzieningen-niet-humaan-maar-gevangenisstrijd-gaat-door-tot-de-laatste-vluchteling-vrij-is/

 
Samen met een flink aantal andere mensen heb ik zaterdag 22 novemberactie gevoerd bij Kamp Zeist, waar een AZC [verblijfplaats voor asielzoekers in procedure], een vreemdelingendetentiecentrum, een reguliere gevangenisen de zogenaamde ”Gesloten Gezinsvoorziening” gevestigd zijn. [1]En om die ”Gesloten Gezinsvoorziening”, die door de Overheidspropagandaals ”kindvriendelijk” wordt gepresenteerd, ging het ons. [2]Het was een protest tegen het opsluiten van kinderen envluchtelingengezinnen.
ACTIE
Maar nu eerst over het verloop van de actie.
Gebruikte middel was een terrein bestorming en eenMuurbezetting [na die te zijn beklommen] met als doel,contact te maken met vluchtelingengezinnenin die Gesloten Gezinsvoorzieningen om zo meer te wetente komen over de situatie ter plekke. [3]Dat is goed gelukt.Een van de actievoerders heeft hiervan verslag gedaan, eenverslag, waarop ik terug kom.Het is immers tekenend voor de manier waarop de Overheid metvluchtelingen omgaat. [4]
Verloop actie:

De actie startte om 7.00, zaterdag 22 november
7.27 uur: Zes mensen zitten op de muur op Kamp Zeist en hebben contact met opgesloten vluchtelingen.

7.56 uur: Veel contact met opgesloten vluchtelingen. Activisten op muur laten politie weten niet vrijwillig weg te gaan.

8.03 uur: Bewaking beweegt zich richting vluchtelingen waar activisten contact mee hebben.

8.14 uur: Duidelijke beelden van troosteloze ‘kindvriendelijke’ gevangenis voor vluchtelingengezinnen via de livestream. van Pink Noise. Activisten gooien chocolade naar opgesloten kinderen, bewaking pakt het direct af.

8.38 uur: Aan de achterkant van Kamp Zeist zitten twee mensen met spandoek in bomen, ook zichtbaar voor mensen binnen de hoge muren. Groep activisten bevindt zich bij hen. 

8.56 uur: ‘Groene’ omgeving gezinsgevangenis blijkt te bestaan uit op muur geplakt bladermotief.

9.10 uur: Mensen op muur spotten Intern Bijstands Team (IBT), knokploeg van de bewaking. 

10.00 uur: BraTra arriveert bij Kamp Zeist. 

10.15 uur: Opgesloten vluchtelingen, veel uit Afghanistan, vertellen nog steeds hun verhalen aan activisten op de muur. Politie kondigt aan de activisten weg te gaan halen.

10.24 uur: Arrestantenbusje arriveert bij de muur.

10.37 uur: Activisten worden door BraTra van de muur gehaald en weggesleept.

11.15 uur: Arrestatie buiten het terrein van Kamp Zeist. Veel politie aanwezig.

12.10 uur: Einde actie. (5)

GESLOTEN GEZINSVOORZIENING KINDVRIENDELIJK?VERGEET HET MAARDE MISDADEN VAN DE NEDERLANDSE STAAT TEGENVLUCHTELINGEN
Primair willen ik en de andere activisten een einde aan opsluiting,uitsluiting en deportatie ¨(uitzetting dus) van vluchtelingen.Vluchtelingen vluchten niet zomaar, maar zijn op zoek naar betere levensomstandigheden en/of veiligheid.Ze zijn afkomstig uit oorlogsgebieden en/of moeten vrezen voorvervolging in eigen land.Daarom hebben ze recht op veiligheid in Nederland.
Op papier hebben vluchtelingen, die worden vervolgd,recht op asiel, maar onder andere (er zijn veel meer factoren,die ik hier niet allemaal ga noemen) door de manier  waarop de asielprocedure door de IND gedaan wordt,
krijgen ze dat recht vaak niet. ¨(6)En heel vaak worden de vluchtelingen door de INDal met wantrouwen bekeken en wordt vergeetachtigheidal gauw als leugenachtig en onbetrouwbaar aangemerkt.
Vluchtelingen, die hiernaartoe komen vanwege armoede,hebben sowieso geen recht op asiel en worden op eennare manier door pers, politiek en maatschappijgecriminaliseerd als ´´gelukszoekers´´Alsof een mens niet het recht heeft zich aan armoede enongelijkheid te ontworstelen.
Vrijwaring van armoede wordt wel als mensenrechtgenoemd (7), maar als vluchteling kun je er geenberoep op doen.
En dan worden vluchtelingen, die, terecht, Nederlandniet willen verlaten, terug naar af, ook nogeensopgesloten in detentiecentra, die door de Overheidgeen ´´gevangenissen´´ worden genoemd, maardat natuurlijk wel zijn.
Is er geen ´´zicht op uitzetting´´, dan worden ze´´geklinkerd´´, wat betekent, vrijgelaten zonderenig recht op basisbehoeften en een dak bovenhun hoofd, waarmee de ellende van de ´´uitgeprocedeerden´´begint. (8)

GESLOTEN GEZINSVOORZIENING KINDVRIENDELIJKEN GEEN GEVANGENIS?/VERGEET HET MAAR

Bij het inhumane beleid komt nog de opsluiting met gezinnenmet kinderen, ja, in detentiecellen.Na jarenlange kritiek van Amnesty International en anderen, (9)besloot de Nederlandse Overheid/Staatssecretaris Teeven danmet een alternatief te komen en dat is geworden de ´´GeslotenGezinsvoorziening´´ Volgens het gelikte propägandafilmpje van de Rijksoverheidslapen ´´vanaf 1 october kinderen, die als vreemdelingenin bewaring worden gesteld, niet meer achter slot en grendel´´ (10)
GEVANGENIS/JA,.WEL DEGELIJK
Granted, in een gevangeniscel slapen een aantal kinderen niet meer, maar die
zogenaamde ´´kindvriendelijke´´ gezinsvoorziening, is natuurlijkwel degelijk een gevangenis.
Ten eersteWie naar het propagandafimpje kijkt, ziet duidelijkop de achtergrond van de kale binnenplaats een muur staanen een behoorlijk hoge ook. (11)Wat het fimplje niet laat zien, maar er wel is, is een hek,dat onder stroom staat.Kindvriendelijk he.
GEEN KINDEREN ACHTER SLOT EN GRENDEL?/EEN FABELTJE
Verder is de bewering, dat er geen kinderen meer achter slot engrendel zitten, een fabeltje.
Want wie het propagandafimpje goed beluistert, krijgt mee, datgezinnen met kinderen en ook minderjarige vreemdelingen [AMA’s)[voor wie deze Gezinsvoorzieningen ook zijn]alleen onder stricte voorwaarden in deze Gesloten Gezinsvoorzieningenbelanden
A
Als er zicht is op uitzetting
B
Als het gezin heeft aangegeven, nadrukkelijk niette willen meewerken aan uitzetting
C
Als er kans is op onttrekking aan de uitzetting[dus dat mensen ervandoor willen gaan] [12]
Met andere woorden:
Als er NIET direct zicht is op uitzetting, belanden gezinnennog steeds in de ”gewone” vreemdelingendetentiecentra.Er zitten dus nog WEL kinderen in vreemdelingendetentiecentrain de cel, in tegenstelling tot wat  dit propagandafilmpjebeweert. [13]Bijvoorbeeld in detentiecentrum Zestienhoven zittenwel degelijk kinderen.
WELKE GROEPEN IN GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGEN
En nogmaals, om welke groepen gaat het hierGezinnen, die op de luchthaven asiel hebben aangevraagden over wie ”nog nader onderzoek” nodig is [endie dus niet in procedure zijn]En gezinnen en minderjarige vreemdelingen, die moetenterugkeren naar het land van herkomst.Gedeporteerd dus.

KINDVRIENDELIJK/?VERGEET HET MAAR
Ik heb al aangegeven, dat een zichtbare muur om de binnenplaatsdie het gevangeniskarakter benadrukt, in het geheel nietkindvriendelijk is.Voeg daaraan toe, een kale, troosteloze binnenplaats[geen gras etc], een buitenhek onder stroom, geen schoolof behoorlijke speelplaats, hoe kindvriendelijk is dat?Dat maken een paar cosmetische hoogstandjes, zoalseen beer en wat speelgoed, natuurlijk niet goed.
En hoe ”kindvriendelijk” is een deportatie?

WAAR HET OM DRAAIT/DE DEPORTATIES/ECHT ”KINDVRIENDELIJK”
Alle gekheid op een stokje.Kinderen worden opgesloten in een cel [inhumaan]of hebben het tijdelijk wat beter in Gesloten Gezinsvoorzieningen,waar ze leven in een huis en naar buiten kunnen [alleen OP het terrein],maar waar het op uitdraait is, dat ze toch worden uitgezet.
Sterker nog:Gezinnen KOMEN alleen in deze huisjes, als er zicht is opsnelle uitzetting.
En hoe kindvriendelijk is uitzetting naar een oorlogsgebied,naar vervolging of grote armoede.
Door en door hypocriet dus, die zogenaamde ”kindvriendelijke”voorziening, waarover schrijfster en activiste Joke Kaviaareen treffend stuk heeft geschreven. [14]

”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN,KWAM DE POLITIE ONS HALEN”
Tijdens de actie zijn op de Muur van Kamp Zeist gesprekkengevoerd tussen actievoerders en vluchtelingen in deze o zokindvriendelijke Gezinsvoorzieningen.Die vertelden een weinig kindvriendelijk verhaal.Over hoe ze om zes uur ‘s morgens van hun bedgelicht werden door de politie en werden meegenomennaar deze Gesloten Gezinsvoorziening.Kinderen in een ruk uit hun vertrouwde omgeving gehaald,van een toekomst beroofd [meisje van 12 zat op deMiddelbare School] en naar een gevaarlijke enonzekere toekomst op weg.Sikhs uit Afghanistan, die tot een religieuze minderheidbehoren. [15]
Hoe veilig en kindvriendelijk wordt hun bestaan?
Dit zijn de schrijnende verhalen, die niet naar boven warengekomen, als deze actie niet was gevoerd.En om te voorkomen, dat deze mensen naamloos wordengedeporteerd, heeft Joke het verhaal doorverteld. [16]
Ik eindig met de laatste woorden van Joke Kaviaar inhaar verslag. [17]
”Als kort na tien uur de Bratra komt om ons van de muur te halen en we nog eens vragen aan de vluchtelingen of er nog laatste dingen zijn die ze kwijt willen, herhaalt de man met wie we het meest gesproken hebben dat ze hulp nodig hebben. “We need help. Help us”. Een laatste keer zwaaien met mijn arm boven de muur bij de arrestatie. Ik weet dat ik snel weer vrij zal zijn. Maar deze mensen, deze vluchtelingen? Wat moet er van ze worden?” [18]

AFBREKEN, DIE GESLOTEN GEZINSLOCATIES!AFBREKEN, DIE VREEMDELINGENDETENTIECENTRA!
DE STRIJD GAAT DOOR, TOT DE ;LAATSTE VLUCHTELINGVRIJ IS!
Astrid Essed

[1]
INDYMEDIA.NLAAGU BEZET MUUR ROND DETENTIECENTRUMKAMP ZEIST
https://www.indymedia.nl/node/25557


NO BORDER.NLAAGU BEZET MUUR ROND DETENTIECENTRUMKAMP ZEISTMet informatie over verloop actie [Livestream]
https://no-border.nl/aagu-bezet-muur-rond-detentiecentrum-kamp-zeist/

ACTIE ZEIST- DAT KAMP MOET DICHT, DIE MENSENHOREN VRIJPETER STORM22 NOVEMBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/11/22/actie-zeist-dat-kamp-moet-dicht-die-mensen-horen-vrij/

[2]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend.html

[3]
TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, KWAMDE POLITIE ONS HALENJOKE KAVIAAR23 NOVEMBER 2014

https://jokekaviaar.nl/verslag-van-muur-kamp-zeist.html

[4]

TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, KWAMDE POLITIE ONS HALENJOKE KAVIAAR23 NOVEMBER 2014

https://jokekaviaar.nl/verslag-van-muur-kamp-zeist.html

(5)

NO BORDERAAGU BEZET MUUR ROND DETENTIECENTRUM KAMP ZEISTLIVESTREAM VAN DE ACTIE
https://no-border.nl/aagu-bezet-muur-rond-detentiecentrum-kamp-zeist/

(6)

NOSD´66 /INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER9 SEPTEMBER 2013
http://nos.nl/artikel/549204-d66-inhoudelijke-rol-asielrechter.html

(7)

´´Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights,´´
PREAMBLEINTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIALAND CULTURAL RIGHTS

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm

´´Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights,´´
PREAMBLE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL ANDPOLITICAL RIGHTS
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm

(8)

UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN/CONTINUING STORY/HET GESOL/DE VERDRIJVINGASTRID ESSED

http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=15010

(9)

Kinderen horen niet in de cel, maar ook niet op straat.

AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND, MENSENRECHTEN INZorgen die Amnesty en andere organisaties aangaande Nederland naar voren hebben gebracht zijn onder meer…………….
http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/nederland-mensenrechten-in

GEEN KIND IN DE CEL
http://www.geenkindindecel.nl/

(10)
RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend.html

(11)
RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend.html

[12]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend.html

[13]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/10/02/tijdelijke-kindvriendelijke-gezinsvoorziening-geopend.html

[14]

HET BEDROG VAN FRED TEEVEN EN ZIJN AMBTENARENJOKE KAVIAAR5 OCTOBER 2014
https://jokekaviaar.nl/bedrog-teeven.html

[15]

”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, TOENKWAM DE POLITIE ONS HALEN”JOKE KAVIAAR23 NOVEMBER 2014
https://jokekaviaar.nl/verslag-van-muur-kamp-zeist.html

[16]
”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, TOENKWAM DE POLITIE ONS HALEN”JOKE KAVIAAR23 NOVEMBER 2014
https://jokekaviaar.nl/verslag-van-muur-kamp-zeist.html

[17]

”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, TOENKWAM DE POLITIE ONS HALEN”JOKE KAVIAAR23 NOVEMBER 2014
https://jokekaviaar.nl/verslag-van-muur-kamp-zeist.html

[18]

”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, TOENKWAM DE POLITIE ONS HALEN”JOKE KAVIAAR23 NOVEMBER 2014
https://jokekaviaar.nl/verslag-van-muur-kamp-zeist.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!