De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

AAGU activisten blokkeren bouwverkeer gezinsgevangenis Kamp Zeist/Adhesiebetuiging

AAGU activisten blokkeren bouwverkeer gezinsgevangenis Kamp Zeist/Adhesiebetuiging

maandag 30 november 2015 13:55
Spread the love

AAGU ACTIVISTEN BLOKKEREN BOUWVERKEER GEZINSGEVANGENISKAMP ZEIST/ADHESIEBETUIGING

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/aagu-activisten-blokkeren-bouwverkeer-gezinsgevangenis-kamp-zeistadhesiebetuiging/

Op donderdag 26 november 2015 hebben AAGU [Anarchistische Anti Deportatiegroep Utrecht] activisten ensympathisanten/medestrijders voor een dag het bouwverkeeraan de gezinsgevangenis opvreemdelingendetentiecentrum Kamp Zeist stilgelegd.BRAVO EN BRAVA!
Zie voor de persverklaring van AAGU geheel onderin:Het succes was volledig:Door deze actie kon een groot aantal bouwbedrijven niet doorwerkenaan hun bouw van die onzalige gezingsgevangenis! [1]Uitstekend.

OPSLUITING
De gezinsgevangenissen zijn erop gericht binnen enkeleweken gezinnen te deporteren naar herkomstlanden waar hen oorlog en/of vervolging/uitzichtloosheid wachten.Onacceptabel, inhumaan en weerzinwekkend.
Alsof dat niet erg genoeg is, presenteert de Nederlandse  Overheid het, alsofde te bouwen ”huizen” [want de gezinsgevangenis krijgt eenwoonhuisachtig karakter], ”kindvriendelijk” zouden zijn engeen gevangenis. [2]Een lachertje natuurlijk, want wat is ”kindvriendelijk” aan eenvoorportaal tot uitzetting naar uitzichtloosheid en oorlog?Wat is ”kindvriendelijk” aan een gevangenis?
Want een gevangenis is en blijft het, de mooie woorden vande Overheid ten spijt.De gezinnen kunnen immers het terrein niet verlaten!
Nu wordt de ”tijdelijke kindvriendelijke gezinsvoorziening” [woordenvan de Overheid] [3] omgezet in een permanente gezinsgevangenis,onder andere gebouwd door Bouwbedrijf De Vries en Verburg,dat zich laat voorstaan op haar ”christelijke” principes.Wel, het is volledig in strijd met de principes van het christendom,vluchtelingen terug te sturen naar oorlog, uitzichtloosheiden ellende, zoals ik De Vries en Verburg in een brief duidelijkheb gemaakt. [4]
In een indrukwekkende campagne heeft AAGU keer op keertegen de bouw van de gezinsgevangenis geprotesteerd. [5]
Nu dat allemaal niet heeft gewerkt gaan de acties tegen debouw van de gezinsgevangenis op Kamp Zeist door.Hier in de vorm van een succesvolle blokkadevan het bouwverkeer van die gezinsgevangenis.
Om mijn waardering uit te spreken heb ik eenadhesiebetuiging op Indymedia.nl geplaatst.Zie direct onder noten.
SAY IT LOUDSAY IT CLEARREFUGEES ARE WELCOME HERE!

Astrid Essed

[1]

INDYMEDIA.NLBLOKKADE KAMP ZEIST LEGDE BOUW GEZINGSGEVANGENIS EENDAG STIL

https://www.indymedia.nl/node/30728

[2]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
      http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html

[3]

RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
      http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html

[4]

GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AANB STUIJ, PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG28 AUGUSTUS 2015

http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-stuijplanontwikkelaar-de-vries-en-verburg/

[5]

AAGU CAMPAGNE TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS KAMP ZEIST

http://www.aagu.nl/

VERKLARING TEGEN BOUW GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGNEDERLANDS
http://www.aagu.nl/2015/Verklaring-tegen-bouw-Gesloten-Gezinsvoorziening.html

ENGELSSTATEMENT AGAINST CONSTRUCTION OF CLOSED FAMILY FACILITY
http://www.aagu.nl/2015/Verklaring-tegen-bouw-Gesloten-Gezinsvoorziening.html#eng

SPEECH OVER HET LEVEN IN EEN GEZINSLOCATIE
http://www.aagu.nl/2015/speech-over-het-leven-in-een-gezinslocatie.html

BLACKLIST KAMP ZEIST

http://www.aagu.nl/2015/blacklist-kamp-zeist.html

ADHESIEBETUIGING BLOKKADE BOUWVERKEERKAMP ZEIST DD 26 NOVEMBER 2015

INDYMEDIA.NLBLOKKADE KAMP ZEIST LEGDE BOUW GEZINSGEVANGENISSEN VOOR VLUCHTELINGENDAG STIL

https://www.indymedia.nl/node/30728

ADHESIEBETUIGING BLOKKADE/GEEN UITZETTING/REFUGEES WELCOME

https://www.indymedia.nl/node/30779#comment-18244

ADHESIEBETUIGING/STOP OPSLUITING EN UITZETTING!AAN DE BLOKKADE ACTIVISTEN VAN KAMP ZEISTBeste medestrijders,Hierbij van harte mijn adhesiebetuiging aan jullie succesvolle
blokkadeactie, die de bouw van die onzalige gezinsgevangenis
voor een dag heeft stilgelegd.
Daarmee is een duidelijk statement gemaakt:
Geen gezinsgevangenis in Kamp Zeist, met als oogmerk
uitzetting van vluchtelingengezinnen [en dat binnen enkele
weken] naar oorlog/vervolging/uitzichtloosheid.
Is het hele asielbeleid vluchtelingenONvriendelijk, omdat
het probeert zoveel mogelijk vluchtelingen te belemmeren,
een bestaan in veiligheid en waardigheid in Nederland op
te bouwen, die gezinsgevangenis is wel heel wrang.
Omdat gezinnen en dus ook kinderen, worden opgesloten.
Want hoe mooi ook door de Overheid gebracht, door het bouwen
van aardige containerachtige huisjes met wat speelgoed
en een vriendelijk ogende inrichting, de ”huisjes” liggen op
een terrein, dat door een hoge muur en schrikdraad is omgeven.
Dus: aangezien de gezinnen het terrein niet kunnen verlaten, is en
blijft het een gevangenis!En dat, gebouwd voor mensen, wier enige ”misdaad” is, naar
Nederland zijn gevlucht voor veiligheid en bescherming!
Mensen, die geen strafbare feiten gepleegd hebben, horen niet
in een gevangenis.Bitter detail:
Deze gezinsgevangenis wordt gebouwd door een bedrijf, De Vries
en Verburg, dat het lef heeft, zichzelf ”christelijk” te noemen, terwijl
zij meewerken aan een project, dat dwars ingaat tegen christelijke
en humanitaire principes!http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-…Ook de kant van het zogenaamd ”maatschappelijk verantwoord
ondernemen” is een lachertjehttp://www.astridessed.nl/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-de-bouw-van…TENSLOTTEHelaas zal die gezinsgevangenis toch wel gebouwd worden.
Maar op donderdag 26 november hebben de AAGU en andere activisten
een duidelijk signaal afgegeven, dat vluchtelingen, of ze nu vluchten
voor vervolging en oorlog, of de zogenaamde ”economische vluchtelingen”
[vluchtend voor armoede] gewoon in Nederland welkom horen te zijn!Omdat ieder mens, ongeacht waar zijn/haar wieg gestaan heeft, recht heeft
op veiligheid, bescherming en vrijwaring van armoede.Wel de winsten uit de Derde Wereld te willen slepen, wel oorlog
voeren in Irak, Afghanistan, Syrie etc en niet de vluchtelingen
een veilig onderkomen geven,
die door Westers roof en wanbeleid vluchten voor veiligheid en een
beterf bestaan, dat kan niet.
Dat mag niet.En daarom gaat de strijd door.
Tegen het onrecht.SAY IT LOUD.
SAY IT CLEAR.
REFUGEES ARE WELCOME HERE!Astrid Essed

PERSVERKLARING AAGU

http://www.aagu.nl/2015/blokkade-legt-bouw-stil.html

Persbericht – Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU)

Blokkade Kamp Zeist legt bouw gezinsgevangenis voor vluchtelingen dag stil

Utrecht, 26 november 2015 – Van 6 tot 12 uur vanochtend blokkeerden
activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) de
toegang tot het detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg. Een groot
aantal bouwbedrijven konden daardoor vandaag niet doorwerken aan de bouw
van de nieuwe gevangenis voor vluchtelingengezinnen op het terrein, de
Gesloten Gezinsvoorziening (GGV). Activisten die op de hoge muur rond het
detentiecentrum klommen konden, ondanks tegenwerking van de bewaking,
contact maken met vastzittende vluchtelingen.

Met behulp van zogenaamde lockons (stalen buizen) ketenden de activisten
zich vast aan de toegangspoorten tot het detentiecentrumgedeelte van Kamp
Zeist. Arriverend bewakingspersoneel en bouwverkeer konden het terrein
daardoor niet betreden. Werknemers van bouwbedrijven vertrokken na enige
tijd wachten onverrichterzake weer en ging vandaag niet meer aan het werk.

Terwijl het verkeer op de toegangswegen naar Kamp Zeist zich ophoopte,
wisten twee andere activisten op de muur rond Kamp Zeist te klimmen.
Hoewel de bewaking de gevangenen gezinnen en alleenstaande minderjarige
vluchtelingen in de gezinsgevangenis sommeerde om binnen te blijven en
niet met de activisten te praten, was er toch af en toe contact mogelijk.
Een alleenstaande minderjarige vluchtelinge uit Zimbabwe was erg overstuur
en bang door 17 dagen opsluiting. Zij vertelde de activisten huilend een
deel van haar verhaal, voordat haar te verstaan werd gegeven dat  ze niet
met hen mocht praten. Andere vastzittende jonge vluchtelingen zwaaiden
vanachter ramen en lieten een papier met tekst, helaas onleesbaar voor de
activisten, zien.

Toen duidelijk werd dat de bouw voor deze dag stil lag, beëindigden de
activisten rond twaalf uur hun blokkade. De actie maakt deel uit van een
campagne van AAGU tegen de bouw van de permanente gezinsgevangenis, die de
huidige tijdelijke versie, eveneens binnen de muren van Kamp Zeist, moet
gaan vervangen.
In het eerste jaar sinds de ingebruikname van de tijdelijke
gezinsgevangenis heeft de staat hier 128 kinderen opgesloten gehouden, zo
blijkt uit vorige week gepubliceerde antwoorden van staatssecretaris
Dijkhoff op Kamervragen van de SP en GroenLinks. Van hen zijn 72
gedeporteerd.

Voor AAGU staat voorop dat vluchtelingen helemaal niet opgesloten dienen
te worden. Mensen die huis en haard achterlaten, op de vlucht voor oorlog,
geweld, honger, armoede, uitbuiting en/of onderdrukking, moeten op een
warme ontvangst kunnen rekenen.
De activisten zullen zich blijven verzetten tegen grenzen en staten en
inzetten voor een einde aan het kapitalisme dat aan de basis staat van
zoveel ellende in de wereld die mensen tot vluchten dwingt.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!