De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

9/11 – De waarheid, de leugens en de samenzwering

9/11 – De waarheid, de leugens en de samenzwering

vrijdag 24 december 2010 19:21
Spread the love

9/11 – De waarheid, de leugens en de samenzwering

   It is true that you may fool all of the people some of the time;
   you can even fool some of the people all of the time;
   but you can’t fool all of the people all of the time.

                                            President Abraham Lincoln

Tweeduizend vierhonderd jaar geleden waarschuwde Plato ons voor het vervormde perspektief van mensen die in een grot leven. Mensen die langs een opening bovenaan de grot liepen werden weerspiegeld als schimmen op de wanden van de grot, wat door de mensen in de grot werd geïnterpreteerd als de “realiteit”. In september 2001 waarschuwde Bush ons voor gevaarlijke mannen die in verre grotten leven en die volgens hem verantwoordelijk waren voor de grootste aanslag op Amerikaans grondgebied sinds Pearl Harbor… Had hij gelijk ? Of kregen we op televisie de schimmen van de realiteit te zien ? Gezien de meeste media wereldwijd in handen zijn van amper vijf concerns die daarbovenop samenwerken kunnen ze bijna alles kontroleren wat u op tv krijgt voorgeschoteld. Soms zijn de massamedia de gebeurtenissen zelfs voor ! De BBC en CNN kondigden het instorten van de WTC-7 toren aan meer dan 20 minuten vóór de feiten . Dat hoeft ons niet te verwonderen. Dezelfde “orchestratie van het nieuws” was ook werkzaam toen Kennedy werd vermoord:

Oswald was formally charged at 11:26 P.M. Dallas time, on November 22, 1963. That was 6:26, P.M. New Zealand time, November 23, 1963. By that time the New Zealanders had known, for hours, what the Dallas police did not know until later – that Lee Harvey Oswald had been designated as the killer of President Kennedy. These New Zealanders had read preprepared news that had been disseminated by the cover-up apparatus.

Voor wie net als Socrates gelooft dat de belangrijkste taak van de mens is te streven naar de waarheid, hebben we breaking news. Thierry Meyssan van de Réseau Voltaire was de eerste klokkenluider. Hij waarschuwde ons voor de eerste schim. Hij keek naar de beelden van het Pentagon en besefte dat in het 19 m brede gat dat we te zien kregen op TV geen Boeing 757 met een spanwijdte van 38 m pastte. Deze eerste schim was het topje van de ijsberg en lag aan de basis van wat nu de 911-truth-beweging genoemd wordt, die bestaat uit ingenieurs, architekten, brandweermannen, piloten, filosofen en burgers die streven naar waarheid. We geven hieronder een overzicht van de huidige stand van zaken.

De sloop van de twin towers en WTC-7

Als we de ramp met de twin towers nader onderzoeken, dan blijkt het officiële verhaal langs geen kanten te kloppen. Het stukturele ontwerp bleek volgens de firma Worthington, Skilling, Helle & Jackson zo uitgevoerd dat de twin towers konden weerstaan aan de inslag van een Boeing 707 :

The buildings have been investigated and found to be safe in an assumed collision with a large jet airliner (Boeing 707-DC-8) traveling at 600 miles per hour. Analysis indicates that such collision would result in only local damage which could not cause collapse.

Deze ontwerpparameter werd volgens ingenieur Leslie Robertson geïmplementeerd omdat in 1945 een bommenwerper per ongeluk tegen de Empire State Building was gevlogen. Op 9/11 boorden de vliegtuigen zich in de tweelingtorens aan respektievelijk 440 en 540 mph, wat betekent dat hun kinetische energie lager was dan de ontwerpparameter. Deze vliegtuigen kunnen dus onmogelijk het instorten van de torens hebben veroorzaakt.

Daar komt bij dat nooit eerder in de geschiedenis een wolkenkrabber met een stalen struktuur ingestort is tengevolge van een brand. Immers, de temperaturen die optreden bij een niet-gekontroleerde brand liggen ruim onder de temperaturen die in een staalgieterij worden toegepast om staal te smeden. Of waarom dacht u dat honderden professionele brandweermannen op een sprint deze gebouwen opklommen ? Geen haar op hun hoofd dacht er aan de “held” uit te hangen. Over hun radio kon men horen dat ze vonden dat de brand gemakkelijk te blussen moest zijn:

Batallion Seven… Ladder Fifteen, we’ve got two isolated pockets of fire. We should be able to knock it down with two lines. Radio that…

Pete Ganci, de chef van de brandweer van New York, meldde vroeg op de morgen : “We can save everybody below the fire.” Hij zou later op de dag omkomen. De brandweer van New York verloor 343 mannen op 9/11, meer dan in de vorige 100 jaar samen .

Stel nu even dat we het officiële verhaal willen geloven, en dat de brand de staalstruktuur van deze torens verzwakte. Wat zou er dan gebeurd zijn ? Het knikken of in het allerergste geval het instorten van de bovenste verdiepingen. Einde verhaal.

Dat kregen we echter niet te zien op 9/11. U herinnert zich ongetwijfeld de spektakulaire beelden die niet moesten onderdoen voor de grootste Hollywoodproduktie. Geen half werk hier. De twee torens stortten volledig in ! Stel nu nog even dat we zelfs willen geloven dat de volledige stalen onderbouw instuikte omwille van een brand op de bovenste verdiepingen, dan nog wordt ons geloof zwaar op de proef gesteld, want het instorten van de twin towers gebeurde aan niet minder dan de vrije valsnelheid. Voor wie al een tijdje van de schoolbanken weg is werd deze vrije val onbedoeld geïllustreerd door sommige ongelukkigen die gevangen waren door de rook op de bovenste verdiepingen en verkozen naar beneden te springen. Niet alleen deze mensen, maar ook de gebouwen vielen naar beneden in tien sekonden. In het geval van de mensen was het duidelijk dat de lucht geen weerstand bood. In het geval van de gebouwen betekent dit dat de onderliggende struktuur – 100.000 ton staal – op een “mirakuleuze manier” implodeerde. Wie weigert te geloven in de “wraak van Allah” en gewoon wil blijven vasthouden aan de elementaire natuurwetten die Newton in 1687 formuleerde kan er niet om heen dat er noodzakelijkerwijze andere krachten werkzaam waren om de torens te doen instorten aan deze fenomenale snelheid. Krachten die er voor zorgden dat tijdens het instorten de weerstand van de onderliggende verdiepingen vakkundig werd gebroken. Deze krachten staan bekend als explosies.

Ooggetuigen beamen dit. Op de dag zelf spraken heel wat journalisten in hun live-reportages over ontploffingen, met inbegrip van CNN, FOX, CBS en NBC . Explosies werden ook gehoord door 118 brandweermannen , naast vele andere overlevenden. William Rodríguez, de “last survivor” die onder het puin van de twin towers werd bovengehaald, werd door Bush op het Witte Huis ontvangen als een held, maar werd dra Bush’s grootste nachtmerrie, omdat Rodríguez bij hoog en bij laag blijft beweren dat de WTC-torens ingestort zijn omwille van explosies. Explosies verklaren ook waarom omliggende gebouwen werden getroffen door enorme brokstukken van de twin towers. Sommige wogen verschillende tonnen en vlogen tot 180 m ver .

Volledig in lijn met de techniek van gekontroleerde opruimingen werden eerst de kelders opgeblazen , zodat het puin hierin kon worden verzameld. Op die manier worden omliggende gebouwen gespaard. Dat werd vooral evident door de beelden van “Ground Zero” na de ramp. Er was helemaal geen berg puin te zien. We kregen een relatief plat vlak te zien. Waarom de kelders van deze wolkenkrabbers het zouden begeven valt met de officiële teorie van de verzwakte staalstruktuur helemaal niet te verklaren, want de kelders waren uitgevoerd in beton…

Op 9/11 waren de twin towers niet de enige gebouwen die werden gesloopt. Er werd nog een derde gebouw gesloopt, enkele uren later. De WTC-7-toren (Salomon Brothers Building), honderden meters verder gelegen, niet getroffen door een vliegtuig, stortte in met de verbijsterende snelheid van zes sekonden. Daar bestaat zelfs geen officiële uitleg voor .

Twee ambtenaren van New York City – Michael Hess en Barry Jennings – gingen in dit gebouw, kort na de eerste aanslag op de tweelingtorens, op zoek naar hun baas, de burgemeester, want hier was het gemeentelijke rampenbureau gevestigd. Burgemeester Giuliani wist blijkbaar wel beter en had zijn tenten opgeslagen op een ander adres . Terwijl Hess en Jennings binnen waren hoorden ze verschillende ontploffingen en werden zelfs tijdelijk gevangen in dit verdoemde gebouw. Dit gebouw werd nadien volledig ontruimd en de brandweer werd er evenmin op afgestuurd .

Het veiligste gebouw ter wereld

Het Pentagon werd meer dan eens bestempeld als het veiligste en best-verdedigde gebouw ter wereld . Het luchtruim boven het Pentagon is een no-fly area. Alles wat geen VS-militaire transponder heeft wordt ogenblikkelijk neergeknald. Gesteld dat een Boeing-757 in de nabijheid zou komen, dan zou deze onverbiddellijk worden neergeschoten. Enkel een vliegend voorwerp van het eigen VS-leger – zoals een missile – kan probleemloos in de nabijheid van het Pentagon komen, zonder dat het lucht-afweergeschut zal worden aangesproken.

De grote bazen van het Pentagon waren opgetogen met de keuze van de “terroristen”. De volledige audit-afdeling werd vernietigd, een dag nadat Rumsfeld verplicht was te melden dat er een slordige 2.300 miljard dollar zoek was . April Gallop, een overlevende, verklaarde bovendien dat er “vuur uit de komputers kwam”, wat beaamd werd door een andere getuige, Tracy Webb . Zij en andere ooggetuigen spreken ook over ontploffingen. Blijkbaar lieten de “terroristen” niets aan het toeval over. De audits moesten grondig worden vernietigd. Sinds 9/11 is dat onderzoek opgeschort. Dan rijst de vraag natuurlijk wie de eigenlijke “terroristen” waren. Is het een verwilderde man die leeft in een grot in Afghanistan of zijn het de grote bazen van het Pentagon zelf, voor wie oorlog in feite niets anders is dan big business ?

Als het Pentagon niet getroffen werd door een vliegtuig, maar door een missile, dan rijst een tweede vraag : waar is het vliegtuig naar toe ?

Om het helemaal gek te maken blijkt uit ooggetuigenverslagen dat de vliegtuigen die insloegen in de twin towers evenmin passagiersvliegtuigen waren. Ooggetuigen spreken van grijsgeschilderde vliegtuigen, zonder vensters. Zelfs FOX rapporteerde live over een “vliegtuig zonder vensters”, dat volgens hun verslaggever leek op een “cargo-vliegtuig” .

Verschillende piloten getuigen op de website www.pilotsfor911truth.org dat de proporties van de vliegtuigen die te zien zijn op de officiële beelden niet overeenstemmen met een Boeing-767 .

De dokumentaire 911 : In plane site (Dave Vonkleist, 2008) analyseert dezelfde beelden in slow motion en zo merkt men nog iets eigenaardigs aan de vliegtuigen, namelijk een langwerpige uitstulping op de romp, iets wat helemaal niet voorkomt bij een passagiersvliegtuig zoals een Boeing-767. Dat komt enkel voor bij sommige types militaire vliegtuigen.

Zo komen we tot de vaststelling dat niet enkel vlucht 77 maar ook vluchten 11 en 175 “vermist” zijn . Dan dringt zich de vraag op of deze vliegtuigen überhaupt wel gekaapt waren. Hoe weten we onder normale omstandigheden dat een vliegtuig gekaapt is ? Omdat de piloot de kode “7500” vormt op de transponder. Geenenkele van de acht (co-)piloten is er op 9/11 in geslaagd deze eenvoudige standaardprocedure uit te voeren, die amper 2 á 3 sekonden in beslag neemt . Blijkbaar waren de kleine Arabieren heel handig met hun cuttermesjes… Hebt u daar al ooit bij stilgestaan ? Zou u in staat zijn om met zo’n mesje een kip te doden, laat staan : een mens ? Op 9/11 gebeurde het onmogelijke : de piloot én de copiloot werden vermoord met cuttermesjes in minder dan drie sekonden tijd ! En deze operatie werd bovendien vier keer perfekt uitgevoerd ! Waarom werden we er toe bewogen in zo’n absurditeit te geloven ? Telefoontjes van “stewardessen” en “passagiers” brachten ons op de hoogte van deze “kaping door Arabieren”. Een klein maar niet onbelangrijk detail werd hierbij over het hoofd gezien : GSM’s waren in het jaar 2001 helemaal niet in staat tot kommunikatie met de grond. Deze technologie werd pas beschikbaar in 2004, na installatie van een speciale picocel op het vliegtuig, en werd pas voor het eerst in gebruik genomen in Europa in 2008 . Tot zover de zware beschuldigingen aan het adres van de Arabische “terroristen”.

De “getuigen” en de “helden” van United 93

Het scenario van de Hollywood-produktie United 93 was al geschreven nog voor het vliegtuig goed en wel opsteeg. Blijkbaar had men nood aan een “heldenverhaal” om 9/11 ondanks alles een positieve noot mee te geven, met passagiers die “terugvochten”…

In 2001 was GSM-kommunikatie via vliegtuigen onmogelijk, maar men beschikte wel over voice morphing technology. In 1999 schreef William Arkin in de Washington Post :

By taking just a 10-minute digital recording of anyone’s voice, voice morphing experts can clone speech patterns and develop an accurate facsimile, causing people to appear to have said things that they would never otherwise have said.

Nabootsen van de stem is één ding, maar familie blijft familie. Nadat middels diverse telefoontjes de “passagiers” hun familieleden meldden dat Arabieren – in één geval zelfs geïdentificeerd als “moslims” – de piloten hadden vermoord en het vliegtuig gekaapt, krijgt de echtgenote soms zin om toch nog even de kinderen door te verbinden. De namen van de kinderen schoten “Tom Burnett” even niet te binnen. Hij geraakte niet verder dan ze “the kids” te noemen en toen Deena Burnett aandrong om ze door te schakelen hing hij op met de onvergetelijke woorden : “Tell them I’ll talk to them later” – terwijl “Tom Burnett” wel op weg was naar een gewisse dood… want de andere drie vliegtuigen waren ondertussen al gecrasht, wat hem door moeder de vrouw duidelijk was gemaakt.

“Mark Bingham” werd doorverbonden met zijn moeder, Alice Hoglan, die hem begroette met “Hi, Mark”, waarop hij repliceerde : “Mom, this is Mark Bingham”… Wie bevestigt er nu tegen zijn moeder zijn voornaam én familienaam, nadat zijn moeder hem al begroet had met zijn voornaam ? Een slechte B-akteur ? In ieder geval niet de rechtmatige zoon.

Het is bijna overbodig te stellen dat voice morphing ook bijzonder nuttig is om een bebaarde wildeman in een grot op te voeren die de verantwoordelijkheid van de aanslagen van 9/11 op zijn rekening schrijft. Dat staaltje “spitstechnologie” kregen we natuurlijk ook voorgeschoteld, namelijk op 9 november 2001 .

  
Het achterpoortje van Boeing  

Als de vier passagiersvliegtuigen op 9/11 niet gekaapt werden door Arabieren duikt natuurlijk de vraag op wat het lot dan wel was van deze vliegtuigen. Hiervoor moeten we eerst even terug naar april 2001. De wereld beleefde toen een primeur. Voor het eerst vloog een onbemand vliegtuig van de VS naar Australië, met behulp van een afstandsbesturingssysteem .
Zo’n afstandsbesturingssysteem zou ook kunnen inbreken in het besturingssysteem van een passagiersvliegtuig als de software ervan een achterpoortje bevat. Zo’n systeem schakelt de transponder uit, wat terzelfdertijd het mysterie oplost waarom de kode “7500” nooit werd ontvangen. De Boeings werden op 9/11 inderdaad gekaapt, zij het niet door Arabieren, maar door een Amerikaans komputersysteem. Dit was wellicht aan boord van het militaire vliegtuig E-4B – het “Doomsday Plane” – dat over de meest gesofistikeerde militaire kontrole-apparatuur beschikt, waarvan CNN bevestigde dat het boven Washington vloog toen het Pentagon getroffen werd .

Dit systeem werd wellicht voor de eerste keer toegepast op 31 oktober 1999, toen een Boeing-767 van EgyptAir, op weg van New York naar Cairo, een abrupte daling maakte en dan crashte in de oceaan. De officiële uitleg luidde “zelfmoord”, hoewel de “kamikaze” een 60-jarige bon vivant was die amper drie maanden verwijderd was van zijn pensioen, met bovendien een grote voorraad viagra in zijn bagage. Egypte heeft deze officiële uitleg nooit aanvaard.

De desintegratie van United 93 in duizenden splinters over een afstand van maar liefst 8 mijl was net als zoveel andere gebeurtenissen op 9/11 een primeur. Nooit eerder zag een crash-site er zo desolaat uit, met zo weinig overblijfselen. Een Sidewinder missile van een F-16 zou één van de motoren geraakt hebben van deze Boeing-757 en we zouden achteraf de bekende beelden gezien hebben van een neergestort vliegtuig met een gebroken romp, afgebroken vleugels, etc. Zes ooggetuigen zagen in de omgeving waar dit vliegtuig neerstortte een kleine, witte, militaire jet, zowel vóór als ná de crash . F-16’s werden door niemand geobserveerd.

Wat was uiteindelijk het lot van de drie vermiste passagiersvliegtuigen op 9/11? Net als Egyptair 990 crashten ze wellicht ook in de Atlantische Oceaan. Dat zou ook kunnen verklaren waarom de gevechtsvliegtuigen die uiteindelijk – zij het veel te laat – werden uitgestuurd om vlucht 77 te onderscheppen over de oceaan begonnen te vliegen – wat door de 9/11 Commission werd afgedaan als een “foutje” . Vóór ze crashten werden deze drie vliegtuigen wellicht opgeblazen net als United 93 om te vermijden dat achteraf brokstukken ontdekt konden worden.

De permanente oorlogsekonomie

De VS is een permanente oorlogsekonomie. Wapensystemen fabriceren wordt natuurlijk absurd als er geen oorlogen te voeren zijn. Vandaar dat de meeste oorlogen uitgelokt worden onder valse voorwendselen. President Eisenhower waarschuwde ons voor het “militair-industriële komplex” op 17 januari 1961 in zijn afscheidsspeech :

… The conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence – economic, political, even spiritual – is felt in every city, every statehouse, every office of the Federal Government… In the councils of government we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist… We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes.

Kennedy trachtte ooit de macht van het militair-industriële komplex te breken. Hij wou een streep trekken onder de waanzin van de nukleaire wapenwedloop door het aanknopen van vreedzame relaties met de Sovjet-Unie. Hij was zelfs van plan de hele wereld te betrekken in een Pax Americana. Hij wilde alle troepen weg uit Viëtnam tegen 1965 en vaardigde daartoe op 11 oktober 1963 het order NSAM #263 uit. Het militair-industriële komplex waar president Eisenhower ons voor waarschuwde laat echter niet met zich sollen. De wapenindustrie is de grootste onderneming van de VS. Haar belangen worden met alle mogelijke middelen verdedigd. Als het nodig is voeren ze in eigen land uit wat ze in de rest van de wereld met de regelmaat van de klok doen : de president vermoorden. Enkele dagen na Kennedy’s dood, op 26 november 1963 tekende Johnson NSAM #273 waarmee Kennedy’s order om de troepen uit Viëtnam terug te trekken werd omgebogen. In maart 1964 tekende Johnson NSAM #288 wat de eskalatie van de Viëtnamoorlog op gang zou brengen en het VS-leger tot in 1975 in Viëtnam stationeerde .

Voor de oorlogsekonomie die de VS is is het ironisch genoeg helemaal niet belangrijk om militaire overwinningen binnen te slepen. Oorlogen staan uitsluitend voor big business en moeten daarom zo lang mogelijk aanslepen. Zo kunnen de wapenleveringen permanent verzekerd worden. Oorlogen verliezen is voor een supermacht als de VS niet zo eenvoudig. Om daarin “succes” te hebben moeten de VS zich gedragen alsof ze totaal ignorant zijn met betrekking tot de basisregels van het oorlogsvoeren. Von Clausewitz legde al in de 19de eeuw uit dat het belangrijkste principe van een succesvolle oorlogskampagne bestaat uit het nauwkeurig definiëren van het “militaire objektief”. Generaal Patton vertolkte zijn opdracht in de tweede wereldoorlog als volgt : “Cross the Rhine; destroy the German army; shake hands with the Russians.” Johnson daarentegen gaf Abrams de volgende opdracht mee toen hij hem naar Viëtnam stuurde : “Go over there and do it !”, waarop hij nooit een antwoord kreeg op de vraag wat “it” precies inhield .

That, in a nutshell, is the story of the military role in that long, terrible, winless war. We had no “objective”, that is, no reason to be there.

Wat ook bijdraagt aan een hopeloze oorlog is dat “de vijand” moeilijk te identificeren is.

… the Vietcong had no uniforms. Without an “enemy” in uniform, whom do you shoot ?

Nadat Francis Fukuyama het “einde van de geschiedenis” vermoedde in de val van de muur, waarmee de koude oorlog tot haar einde kwam, zagen de bazen van het Pentagon vooral het einde van de big business. Een nieuw front moest worden aangeboord. Het ideologisch terrein voor dit nieuwe oorlogsteater werd geëffend door de “clash of civilizations” die Samuel Huntington in 1996 uit zijn vinger zoog. De “universele dreiging” die vroeger werd toegekend aan het kommunisme werd sindsdien verschoven naar het moslimfundamentalisme.

Om het Amerikaanse volk mee te trekken in dat nieuwe, totaal bij het haar getrokken oorlogsparadigma was een spektakulaire aanslag nodig op de VS. Dát is de belangrijkste reden waarom 9/11 werd georchestreerd. Hitler schreef in Mein Kampf dat hoe groter de leugen is, hoe geloofwaardiger hij wordt.

De details van 9/11 werden vroeger al bedacht. Het opblazen van een passagiersvliegtuig werd al voorgesteld door generaal Lemnitzer in 1962 om een invasie van Cuba te rechtvaardigen . Oorlogen die “om preventieve redenen” worden gevoerd beschrijft Thucydides al in De Peloponnesische Oorlog.

Na 9/11 brak in de VS een nieuw tijdperk aan : de war on terror. Deze is in de eerste plaats een war on muslims… Deze VS-kampagne geeft Israel bovendien een vrijgeleide om haar “endless war” tegen de Palestijnen ongestraft verder te zetten.

De samenzwering

Op 10 november 2001 verklaarde Bush voor de VN :

We must speak the truth about terror. Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th, malicous lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty.

Wie zijn dat, de “guilty” ? De 19 Arabieren die de FBI op 14 september 2001 uit haar hoed toverde ? Om te beginnen kan men de vermeende leider van het kommando, Atta, nauwelijks devoot noemen. Hij had een relatie met een naaktdanseres en dronk alkohol . Hoe zou hij op die manier aanspraak kunnen maken op het paradijs ?

Een andere “terrorist”, Hamza al-Ghamdi, aan boord van vlucht 175, zag zijn hiernamaals vooral op aarde. Hij had niet alleen een aansluitende vlucht naar San Francisco later op de dag, maar had ook een vlucht naar Saudi-Arabië geboekt op 20 september .

Om het helemaal gek te maken was de mortaliteit van deze “kamikazes” helemaal geen 100 %. Op 20 september rapporteerde de Saudische Minister van Buitenlandse Zaken Saud al-Faisal aan Bush dat vijf mensen uit de FBI-lijst leven en werken in Saudi Arabië . Op 22 september dook nog een andere vermeende “terrorist” – Waleed al-Shehri – op in Marokko . De FBI repliceerde daarop dat de “échte” terroristen de identiteit had gestolen van deze brave burgers. Wederom beleven we een primeur : martelaars die vliegen onder valse namen. Of zijn dit de schimmen van de realiteit ?

Was Osama bin Laden verantwoordelijk voor 9/11 ? Wie beticht hem daar eigenlijk van ? CIA-baas Tenet schoof hem de verantwoordelijkheid in zijn schoenen in de volgende bewoordingen :

I believe it’s al-Qaeda. We’re doing the assessment but it looks like, it feels like, it smells like al-Qaeda.

Ooit waagde ik het op een mondeling examen een antwoord te rechtvaardigen op basis van mijn “intuïtie”, waarop ik door de professor vierkant werd uitgelachen. En terecht. Waarom werd Tenet, de baas van een organisatie die ieder jaar niet minder dan 40 miljard dollar uitgeeft aan het verzamelen van “inlichtingen”, door de media niet vierkant uitgelachen ?

De FBI was alleszins niet onder de indruk van de “neus” van de CIA-baas. Hoewel de FBI bin Laden formeel beschuldigt van een hele reeks terreuraanslagen, werd 9/11 niet toegevoegd aan zijn “palmares”, simpelweg omdat bewijs ontbreekt . Op de FBI-website staat bin Laden als nummer één van de “Most Wanted Terrorists”, maar wordt hij officieel enkel beschuldigd van het volgende :

Usama Bin Laden is wanted in connection with the August 7, 1998, bombings of the United States Embassies in Dar es Salaam, Tanzania, and Nairobi, Kenya. These attacks killed over 200 people. In addition, Bin Laden is a suspect in other terrorist attacks throughout the world.

De intuïtie van de CIA-baas is voor de FBI niet voldoende om bin Laden te vervolgen, maar was voor Bush wel reden genoeg om ten oorlog te trekken tegen Afghanistan en Irak…

Toch willen we Bush geen ongelijk geven. We mogen nooit in de verleiding komen de blaam voor de massamoord van 9/11 te leggen bij onschuldigen… Als de Arabieren noch bin Laden verantwoordelijk zijn, laat ons even kijken wie dan wel verantwoordelijk zijn voor 9/11. De eerste vraag die zich opdringt is waarom geenenkel gekaapt passagiersvliegtuig onderschept werd. Zodra een passagiersvliegtuig signifikant van haar route afwijkt moet dit onmiddellijk onderschept worden door gevechtsvliegtuigen. Het liep op 9/11 zo erg in het honderd dat het zelfs door de 9/11 Commission werd opgetekend :

…the defense of US airspace on 9/11 was not conducted in accord with pre-existing training and protocols .

Orders werden bewust vertraagd. In dit geval heeft minister van defensie Rumsfeld boter aan zijn hoofd. Sinds 1 juni 2001 was zijn goedkeuring nodig vooraleer een passagiersvliegtuig geïntercepteerd mocht worden door een gevechtsvliegtuig . Om het land veiliger te maken ? 9/11 bewijst het tegendeel. Rumsfeld treuzelde blijkbaar zo lang dat het op 9/11 leek of een “stand-down order” van kracht was. Charles E. Lewis werkte als aannemer in het veiligheidssysteem van Los Angeles International Airport. Hij hoorde op 9/11 over de radio’s op LAX van het “stand down” order, afkomstig “from the highest level of the White House” .

Het order tot het al dan niet neerschieten van een passagiersvliegtuig bleef wel in handen van de president… die “heel toevallig” in Florida sprookjes aan het voorlezen was, zoals te zien is in de film Fahrenheit 9/11 van Michael Moore. Secretary of Tranportation Norman Mineta was in het Witte Huis en getuigde dat Cheney tot drie maal toe een nerveuze jonge man die hem vroeg : “Do the orders still stand ?” de derde keer afblafte met de historische woorden : “Of course the orders still stand. Have you heard anything to the contrary ?” toen het vierde vliegtuig dat afstevende op Washington steeds dichterbij kwam . Het shoot down-order kwam pas nadat United 93 gecrasht was. Het scenario van de “passagiers die terugvochten” mocht niet gesaboteerd worden.

Sommige leden van de 9/11-truth-beweging vragen om een nieuw onderzoek. We’ve been there. De moord op Kennedy werd opnieuw onderzocht onder Carter en Clinton en veroorzaakte geen herziening van de myte van de “eenzame schutter”. Mocht een internationale onderzoekskommissie worden opgericht onder leiding van Balthazar Garzón, geassisteerd door mensen die hun sporen verdiend hebben in de 9/11-truth-beweging, zoals Thierry Meyssan, Webster Griffin Tarpley en David Ray Griffin, dan zou een doorbraak wellicht mogelijk zijn, maar zo’n onafhankelijke, internationale onderzoekskommissie zal nooit aanvaard worden door de VS.

Een doorbraak lijkt enkel mogelijk door processen te voeren. De grootste fout na de moord op Kennedy volgens Kolonel Fletcher Prouty was dat er nooit een formele rechtszaak werd ingeleid:

The first thing that President Johnson ought to have done was to demand a trial for the murder of JFK be held in Texas. The fact that a man named Lee Harvey Oswald was dead was no barrier to the legal requirement.

April Gallop daagde in december 2008 de zichtbare tentakels van de samenzwering, vice-president Cheney, minister van defensie Rumsfeld en generaal Myers voor de rechtbank. Zij en haar baby van 2 maanden oud waren voor deze haviken louter kanonnenvlees. Zij heeft een rechtsgeding aangespannen voor de onomkeerbare hersenschade die haar zoontje opliep naar aanleiding van de aanslag op het Pentagon, het “veiligste en best-verdedigde gebouw ter wereld”, waarin op 9/11 ondanks alle hoogtechnologische snufjes geen alarm werd geslaan en het gebouw niet werd geëvakueerd.

Het is nog wachten op een formele aanklacht van de familieleden van de slachtoffers van de twin towers – met inbegrip van de 343 omgekomen brandweermannen – tegen Larry Silverstein, de “leaseholder” van de WTC-gebouwen, die enkel de evakuatie van WTC-7-toren beviel, maar het vertikte hetzelfde bevel uit te vaardigen voor de twin towers, zelfs niet nadat het eerste vliegtuig was ingeslaan in de noordelijke toren. Joseph Milanowycz is nog altijd verbolgen over het feit dat zijn zoon Greg zo dom was om de orders van de “security guards” van de twin towers op te volgen, die verzekerden dat het veiliger was binnen, en ging braafjes terug naar zijn bureau op het 93ste verdieping, nadat de noordelijke toren was getroffen. “Why did I listen ?” beklaagde hij zichzelf over zijn GSM tegen zijn vader, gevangen op de bovenste verdiepingen van de zuidelijke toren, vooraleer het hele gebouw naar beneden donderde .
Het opruimen van wolkenkrabbers met explosieven vergt heel wat voorbereiding. Springladingen moeten geplaatst worden in gaten die in het beton worden geboord. De stalen pijlers worden ook verzwakt en voorzien van explosieven. Deze afbraakwerkzaamheden gingen niet helemaal onopgemerkt voorbij. Scott Forbes, werkzaam op de 97ste verdieping, getuigt dat 4 á 6 weken voor 9/11 zware werkzaamheden bezig waren op de 98ste verdieping . William Rodríguez bevestigt dezelfde werkzaamheden op de 34ste verdieping. Een week voor 9/11 was er ook enorm veel grijs stof in het gebouw, dat Scott Forbes iedere morgen van zijn komputers moest vegen. Het is onwaarschijnlijk dat deze “werkzaamheden” uitgevoerd zijn zonder de goedkeuring van Larry Silverstein, die op die manier medeplichtig is. In plaats van vervolgd te worden daagde hij zelf de verzekeringsmaatschappijen voor de rechtbank en verwierf meer dan 8 miljard dollar. Als bonus van 9/11 spaarde hij ook nog eens 1 miljard dollar uit die hij nu niet meer moet uitgeven aan het verwijderen van de kankerverwekkende asbestisolatie van de twin towers . Vele mensen die hielpen bij het opruimen van het puin zijn ziek geworden door het inademen van dat giftig stof.

Het is ook nog wachten op een proces van de familieleden van de piloten en de passagiers van de verdoemde vliegtuigen, gekaapt door remote control. De officiële bewijslast tegen de Arabieren – de bezwarende telefoontjes van de “passagiers” en de “stewardessen” – is fiktief, want was in 2001 simpelweg technisch onmogelijk, wat aantoont dat een cover-up-apparaat aan het werk is, wat rechter John A. Bingham als volgt zou beoordelen :

A conspiracy is rarely, if ever, proved by positive testimony. Unless one of the original conspirators betrays his companions and gives evidence against them, their guilt can be proved only by circumstantial evidence. It is said by some writers on evidence that such circumstances are stronger than positive proof. A witness swearing positively may misrepresent the facts or swear falsely, but the circumstances can not lie.

You can’t fool all of the people all of the time

Waar het op aan komt is dat we de schimmen onderscheiden van de realiteit, de leugens van de waarheid. We zijn op de goede weg. Volgens een recente enquête uitgevoerd door Scripps Howard/Ohio University blijkt dat 36 % van de Amerikaanse bevolking gelooft dat “federal officials either participated in the attacks on the World Trade Center and the Pentagon or took no action to stop them ‘because they wanted the United States to go to war in the Middle East.'”

Internet is het cuttermesje van de kleine man tegen de duistere machten die de wereld proberen te sturen. Stuur deze mail door naar al uw vrienden en familieleden.

Albert Einstein zag het als volgt :

Het onrecht in de wereld bestaat niet omdat sommige mensen het bedrijven; het bestaat omdat de grote massa wegkijkt.

Met vriendelijke groeten,

ir. Guy Denutte
Cali – Colombia

Lid van Architects and Engineers for 911 truth
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!