De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

80 JAAR HERDENKING FEBRUARISTAKING, 2021! HULDE AAN DE STAKERS VAN TOEN/ZET DE STRIJD VOORT! 25 FEBRUARI 1941/25 FEBRUARI 2021

80 JAAR HERDENKING FEBRUARISTAKING, 2021! HULDE AAN DE STAKERS VAN TOEN/ZET DE STRIJD VOORT! 25 FEBRUARI 1941/25 FEBRUARI 2021

donderdag 25 februari 2021 23:44
Spread the love
80 JAAR HERDENKING FEBRUARISTAKING, 2021!
HULDE AAN DE STAKERS VAN TOEN/ZET DE STRIJD VOORT!
25 FEBRUARI 1941/25 FEBRUARI 2021
ZIE OOK
LEZERS:
Ik heb het hier over de door de toenmalige CPN [Communistische
Partij Nederland] georganiseerde tweedaagse staking tegen de Duitse Nazi Bezetter. [1]
Een moedige staking van Amsterdamse arbeiders tegen de beginnende
Jodenvervolging, een staking, die later door anderen werd overgenomen
en zich uitbreidde naar andere steden.
De staking duurde twee dagen [25 en 26 februari] voordat de door
de staking verraste Duitsers en hun handlangers met grof geweld ingrepen.
Aanleiding dus:
Het begin van de Jodenvervolging.
Razzia’s tegen de Joodse bevolking. [2]
Het was het GVB personeel [trampersoneel], dat begon.
Gaandeweg breidde de staking zich als een olievlek uit in
Amsterdam en ook in de Zaanstreek en andere steden werd gestaakt. [3]
EVEN IN DE GESCHIEDENIS TERUG/STA STIL
BIJ DE TEKST VAN HET STAKINGSMANIFEST
LEZERS, LAAT HET OP U INWERKEN!
[Daarna gaat mijn tekst door]
TOEN:
CPN MANIFEST FEBRUARISTAKING VAN DE TOENMALIGE CPN/MANIFEST
FEBRUARISTAKING (24-02-1941)
STAAKT! STAAKT! STAAKT!
EN ZIE HIER DE TEKST VAN HET MANIFEST:

De Nazi’s hebben Zaterdag en Zondag, en Maandag is dit voortgezet, als beesten in de wijken met veel Joodse bevolking huisgehouden.
Honderden Grüne Feldpolizei kwamen zwaar bewapend plotseling de oude binnenstad en andere wijken binnenvallen. Razend, tierend, ranselend en schietend stortten zij zich met hun bewapende overmacht op de weerloze mannen, vrouwen en kinderen.
Honderden jonge Joden werden met ruw geweld en volkomen willekeurig van de straat in arrestantenwagens gesmakt en weggevoerd naar een onbekend verschrikkingsoord.
D A T I S D E N A Z I – W R A A K

 

Voor de kloeke zelfverdediging, die de W-A. pogromhelden 2 weken geleden deed afdruipen en waarbij de W.A.-bandiet Koot als terrorist het leven liet.
Dat is het ploertige antwoord op de massa-verontwaardiging en de massa-protest-demonstratie van het Amsterdamse volk tegen de Joden-pogrom.
Dat is vooral het gevolg van de groot-kapitalistische “bemiddeling” van Asscher, Saarlouis en Cohen, die kruiperig de schuld der Joden aanvaardden en verdere krachtige verdedidingsmaatregelen en strijd de kop poogden in te drukken door het voor te stellen, dat nu weer “rust” zou intreden. Deze groot-kapitalisten zijn bang voor het opleggen van een zoengeld en hun duiten zijn hun liever dan het Joodse werkende volk!
De, ook door de Duitse soldaten, gehate S.S. en Grüne Feldpolizei verrichten dit smerige werk met ware wellust. Hier was het uitschot en het scrapuul van het Duitse volk aan het werk. De laffe W.A. slungels het uitschot van ons volk, die nu ontbraken, moeten van dit gespuis leren, hoe de terreur tegen het werkende volk moet worden toegepast.
Deze jodenpogroms zijn een aanval op het gehele werkende volk ! ! !
Zij zijn een inzet voor een verder te verscherpen onderdrukking en terreur ! ! !
Zij moeten de weg effenen voor de machtsgreep van de door elke Nederlander gehate Mussert ! ! !
WERKEND VOLK VAN AMSTERDAM, KUNT GIJ DIT DULDEN ??

N e e n , d u i z e n d m a a l N E E N ! ! !
HEBT GIJ DE MACHT EN DE KRACHT DEZE AFSCHUWELIJKE TERREUR VERDER TE VERHINDEREN ??

J a , d a t h e b t g i j ! ! !

 

 

De Amsterdamse metaalbewerkers hebben getoond hoe het moet. Zij staakten eensgezind tegen hun gedwongen uitzending naar Duitsland. En de dwang van de Duitse militaire macht moest het tegen dit verzet afleggen!
In één dag behaalden de metaalarbeiders de overwinning!!
LAAT U DUS DOOR DE PLOMPE DUITSE SOLDATENLAARS NIET INTIMIDEREN !!”

https://www.tracesofwar.nl/articles/1378/Manifest-Februaristaking-24-02-1941.htm?c=gw

ACHTERGROND/HET BEGIN

Even terug naar het begin
De Februaristaking
DE FEBRUARISTAKING TOEN
STAAKT! STAAKT! STAAKT!
VOORSPEL
Vanaf de Duitse nazi bezetting van Nederland werden langzaam, maar
zeker steeds meer anti Joodse maatregelen ingevoerd [4], waarbij de
nazi’s in hun terreur tegen de Joden werden geholpen door de WA,
de paramilitaire knokploeg  van de pro Duitse NSB. [5]
Deze WA terroriseerde en intimideerde Joden, sloeg ze
in elkaar en intimideerde weigerachtige niet Joodse winkeliers,
het door de bezetter verplichte bord ´´Voor Joden verboden´´
op te hangen. (6)
Maar de Joden en niet Joodse solidaire mensen, vooral
communisten en hun organisaties (stevig in het verzet geworteld)
kwamen in het geweer en richtten zelfverdedigingsgroepen op. (7), die
de strijd met deze gangsters aangingen.
Dat escaleerde vanwege de toenemende WA provocaties
(vaak geholpen door Duitse militairen), waarbij een WA man, Koot,
om het leven kwam. (8)
Deze dood greep de Duitse bezetter aan om de anti Joodse maatregelen
te intensiveren.
De Joodse buurt in Amsterdam werd op 12 februari 1941 hermetisch
van de buitenwereld afgesloten [9] (een dag
na de confrontatie tussen WA gangsters en de Joodse en door
hen gesteunde communistische verdedigingsploegen, waarbij
Koot om het leven kwam) en onder druk van de bezetter
werd de Joodse Raad opgericht, die in feite het vuile
werk van de bezetter moest opknappen. (10)
Bij een Duitse inval in een door Duits-Joodse vluchtelingen
gedreven ijssalon Koco, waarbij behoorlijk werd gevochten, werden
de eigenaren en enkele verdedigers van de ijssalon gearresteerd. [11]
Dit was voor de bezettter aanleiding, de mensenjacht te beginnen.
De mensenjacht begon.
Op 22 en 23 februari werden de eerste twee grote razzia´s onder
de Joodse bevolking gehouden, waarbij 427 Joodse mannen
werden opgepakt en naar het concentratiekamp Mauthausen
werden gedeporteerd. [12]
FEBRUARISTAKING
STAAKT! STAAKT! STAAKT!
DE MAAT VOL
En toen was de maat vol!
De door de bezetter illegaal verklaarde CPN [Communistische
Partij Nederland] besloot in actie te komen en de staking, die
toch al gepland was [maar niet doorgegaan op 18 februari] nu
massaal op te zetten, om zo te protesteren tegen de Jodenvervolgingen.
 Het landelijke partijbestuur en het bestuur van het District Amsterdam besloten vervolgens over te gaan tot een staking op 25 en 26 februari 1941.
Ter voorbereiding op de staking organiseerde de ondergrondse CPN op 24 februari een korte openluchtvergadering van ongeveer 400 Amsterdamse leidinggevende verzetsfunctionarissen op de Noordermarkt in de Jordaan. Stratenmaker Willem Kraan verkondigde hier het besluit tot staken, wat
werd ondersteund door mede initiatiefnemers tot de
staking,  de verzetsmannen  Piet Nak en Dirk van Nimwegen.[13]
Massale steun kreeg deze staking, die begon met het Openbaar
Vervoer en de Gemeentereiniging en oversloeg naar andere sectoren. [14]
Van Amsterdam sloeg de staking over naar ZaandamHaarlemVelsenHilversum (waar werknemers van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek het voortouw namen), BussumWeespMuiden en de stad Utrecht.[15]
Ze hebben het twee volle dagen opgenomen tegen de bezetter.
Toen werd de staking met geweld neergeslagen, vooral CPN’ers
[die een groot aandeel in de staking hadden] vervolgd, gearresteerd
en een aantal geexecuteerd. [16]
Ze streden tegen antisemitisme, racisme en de uitsluiting
van mensen op grond van hun afkomst.
80 JAAR FEBRUARISTAKING
Ik heb al eerder over de februaristaking geschreven [17], maar 80 jaar
Februaristaking is een extra moment om erbij stil te staan. [18]
NU, 80 JAAR LATER
Het fascisme is opnieuw opgelaaid,  in de Faces
van de PVV en Forum voor Democratie, maar ook in allerlei
hele of halve neo nazi organisaties, internet trollen, zieke
fascistische en xenofobe Bloggies, noem maar op.
Ik heb er al vaak over geschreven [19] en zoveel anderen
hebben zich hierin verdienstelijk gemaakt.
Zie onder andere de websites van schrijvers en activisten Joke
Kaviaar, Peter Storm, Grutjes en Frontaal Naakt [als hij
het over racisme/fascisme heeft] [20]
Het ergste is, dat dit fascisme is genormaliseerd in politiek
en maatschappij, zodanig, dat zelfs het Nationaal Comite 4
en 4 mei, dat juist fascisme zou moeten bestrijden,
de leider van het fascistische Forum voor Democratie een
podium heeft gegeven. [21]
STRIJD IS DUS NODIG!
EPILOOG
STRIJD IS DUS NODIG
We herdenken de moedige strijders van de Februaristaking en
staan stil bij hun heldenmoed van 1941
En strijden door
Wie worden de Helden van Morgen?
ASTRID ESSED
NOTEN
[1]
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING
[2]
[3]
”Van Amsterdam sloeg de staking over naar ZaandamHaarlemVelsenHilversumBussumWeespMuiden en de stad Utrecht.”
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING/STAKINGEN
ORIGINELE BRON
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING
[4]
ANTI-JOODSE MAATREGELEN IN NEDERLAND VANAF 1940
GO2 WAR.NL

Anti-Joodse maatregelen in Nederland vanaf 1940

01-07-1940 Verbod voor Joden om in de luchtbeschermingsdienst te werken.
02-07-1940 Joden worden uitgesloten van tewerkstelling in Duitsland.
31-07-1940 Verbod op ritueel slachten wordt aangekondigd. Vanaf 5 augustus 1940 wordt de ‘Verordening ter vermijding van het kwellen van dieren bij het slachten’ van kracht.
28-08-1940 Het College van secretarissen-generaal krijgt informeel de opdracht geen persoon van ‘Joodschen bloede’ in overheidsdienst te benoemen, te kiezen of te bevorderen.
06-09-1940 Verbod om Joden in overheidsdienst aan te nemen. Joden die al in dienst zijn mogen niet bevorderd worden. Kort daarop wordt dit uitgebreid van departementen en universiteiten naar alle gesubsidieerde instellingen.
13-09-1940 Verordeningen betreffende het werk van joden en anderen in overheidsdienst.
14-09-1940 Joden worden geweerd van markten in Amsterdam.
26-09-1940 Verbod op publicatie van Joodse kranten, met uitzondering van Het Joodsche Weekblad.
30-09-1940 Circulaire aan plaatselijke overheden waarin een jood wordt gedefinieerd als iemand met een joodse grootouder die lid is geweest van de joodse gemeenschap.
01-10-1940 Elke Nederlander moet zich kunnen legitimeren met een distributiestamkaart met pasfoto, een geldig paspoort, een bewijs van Nederlanderschap of een door de Burgemeester afgegeven tijdelijk identiteitsbewijs. In aansluiting hierop wordt op 14 oktober 1940 besloten door de Secretarissen Generaal tot invoering van de legitimatieplicht en op 17 oktober 1940 kwam het besluit tot invoering van het Persoonsbewijs. Op 2 november 1940 zou de invoering van het Persoonsbewijs officieel in de pers bekend worden gemaakt. De Duitsers hadden besloten dat hiervoor één centraal systeem moest worden ingevoerd.
05-10-1940 Alle medewerkers aan universiteiten, departementen en gesubsidieerde instellingen moeten een Ariërverklaring invullen over hun afstamming.
22-10-1940 Afkondiging van een verordening (VO 189/1940) waarin werd bepaald dat Joodse ondernemingen zich moesten aanmelden bij de Wirtschaftsprüfstelle, een afdeling van het Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft, met een opgave van het vermogen van hun onderneming. Deze verordening regelt in grote lijnen ook wie wel en wie niet als Jood beschouwd dient te worden. De omschrijving is vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat de bedrijven niet te makkelijk op naam kunnen worden gezet van anderen. De definitie in artikel 4 zal echter later bij de deportaties veelvuldig worden toegepast. Dat Artikel 4 van de verordening bepaalt wat onder een ‘Jood’ moet worden verstaan:

  1. Jood is een ieder, die uit ten minste drie naar ras voljoodse grootouders stamt;
  2. Als Jood wordt ook aangemerkt hij die uit twee voljoodse grootouders stamt en
    1. hetzij zelf op de negende mei 1940 tot de joodskerkelijke gemeente heeft behoord of na die datum daarin wordt opgenomen;
    2. hetzij op de negende mei 1940 met een Jood was gehuwd of na dat ogenblik met een Jood in het huwelijk treedt.
  3. Een grootouder wordt als voljoods aangemerkt, wanneer deze tot de joods-kerkelijke gemeenschap heeft behoord.
04-11-1940 Aankondiging dat per 21 november alle Joodse ambtenaren zullen worden geschorst en later ontslagen.
21-11-1940 Er gaat een aankondiging uit, waarbij Joden uit hun overheidsfuncties worden ontheven.
19-12-1940 Verbod voor Joden om Duits huishoudelijk personeel in dienst te hebben.
07-01-1941 De Nederlandse bioscoopbond bepaalt dat joden niet meer tot bioscopen mogen worden toegelaten, wat op 12 januari in dagbladen wordt bekend gemaakt.
10-01-1941 Alle Joden of personen met tenminste één Joodse grootouder moeten zich laten registreren bij de bevolkingsadministratie. Binnen vier weken na afkondiging moeten alle gemeenten opgave hebben gedaan, wat niet geheel binnen de termijn werd gedaan maar ook geen problemen opleverde omdat de Duitsers de gewenste gegevens ook konden verkrijgen vanuit de bevolkingsregisters en de administratie van de joodse gemeenten. Slechts een enkeling (twintig volgens dr. Lou de Jong) binnen de Joodse bevolking weigert. Er staan officieel 160.820 Joden geregistreerd, waarvan 15.549 half-Joden en 5.719 kwart-Joden.
16-01-1941 Voor Amsterdam, de stad waar verreweg het grootste deel van de Joodse bevolking woont, volgt een extra maatregel. Zij dienen ook op te geven hoeveel huizen en hoeveel winkels de Joden bezitten, waar hun scholen en synagogen zich bevinden, welke tram- en buslijnen naar die wijken lopen, welke culturele instellingen er zijn.
01-02-1941 Invoering van een numerus clausus in het onderwijs.
05-02-1941 Artsen moeten opgeven of zij van Joodse bloede zijn.
11-02-1941 Joden mogen niet meer naar de universiteit.
12-02-1941 De buurt met veel Joodse mensen in Amsterdam wordt met prikkeldraad afgezet en omgedoopt tot de Joodsche Wijk. De versperring verdwijnt kort daarop, maar de borden blijven staan.
13-02-1941 Oprichting van de Joodse Raad onder voorzitterschap van Abraham Asscher en David Cohen, die de dubieuze opdracht krijgt alle Duitse maatregelen uit te voeren, waaronder bepalen welke groep Joden met het eerstvolgende transport mee moet en alle protesten direct in de kiem smoren. Ze kunnen hiervoor beschikken over de enige Joodse krant, Het Joodsche Weekblad.
22-02-1941 Op deze dag en op 23 februari vinden de eerste arrestaties in Amsterdam van 427 Joden plaats, die worden afgevoerd naar Mauthausen, na gewelddadige protesten tegen de maatregelen. Als reactie hierop breekt de Februaristaking uit, de enige anti-pogromstaking in de hele oorlog.
27-02-1941 Joden mogen niet meer als bloeddonor optreden.
28-02-1941 Maatregelen tegen joodse organisaties zonder economisch doel.
12-03-1941 Afkondiging van een tweede verordening (VO 48/1941) bepaalde dat kleine Joodse ondernemingen geliquideerd en grote of economisch belangrijke Joodse ondernemingen geariseerd moesten worden, dat wil zeggen voortgezet door niet-Joden. Kleine bedrijfjes werden geliquideerd door de Omnia Treuhandgesellschaft in samenwerking met door de Omnia aangestelde Liquidationstreuhänder.
31-03-1941 Oprichting van de Zentralstelle für jüdische Auswanderung, het centrale kantoor voor de emigratie van Joden. Het kantoor in Amsterdam organiseerde vanaf van de oprichting, die nooit officieel werd afgekondigd, tot het najaar van 1943 de deportatie van de Joden uit Nederland naar de concentratiekampen in Duitsland en Polen. De Nederlandse Zentralstelle werd op bevel van Reinhard Heydrich en op verzoek van Arthur Seyss-Inquart opgericht.
01-04-1941 Bordjes met de tekst ‘Voor Joden verboden’ worden in Nederlandse cafés verplicht.
01-04-1941 In april 1941 werd begonnen met de uitreiking van persoonsbewijzen aan iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder. Het was een algemene verplichting en dus in die zin geen typische anti-Joodse maatregel, maar het document was wel een belangrijke administratieve schakel in de onderdrukkingspolitiek van de Duitse bezetter, gericht op de arrestatie van Joden en de opsporing van mensen in het verzet. Via Verordening nr 6/1941, artikel 9 werd namelijk bepaald dat voor personen van geheel of gedeeltelijk Joodse afkomst een bewijs van aanmelding moest worden opgemaakt. Dit bewijs van aanmelding gaf een aanduiding hoeveel Joodse voorouders iemand had. Het was verplicht om dit gele kaartje bij het persoonsbewijs bij zich te hebben, maar velen ‘vergaten’ dat, waardoor de opsporing van Joden bemoeilijk werd. Als gevolg daarvan moesten Joden zich vanaf 3 juli 1941 nogmaals aanmelden om een zwarte J op het persoonsbewijs te laten zetten. Er kwam één zwarte J naast de pasfoto en één J op de voorkant. Vanaf 23 januari 1942 hadden alle Joodse burgers twee grote zwarte J’s gestempeld op het hun persoonsbewijs. De gemengd-gehuwde Joden konden vanaf mei 1942 kiezen voor een ‘arbeidskamp’ of een verplichte sterilisatie. Indien men voor dat laatste koos kwamen er in het persoonsbewijs rode J’s. Men hoefde geen ster meer te dragen en kreeg eventueel ingeleverd vermogen van de roofbank Lippman & Rosenthal terug. Met bepaalde restricties kon men weer deelnemen aan het maatschappelijk leven.
15-04-1941 Bevel van General kommissar Hanns Rauter aan alle joden om hun radiotoestellen in te leveren op grond van een verordening van 11 februari.Op 13 mei 1943 zal dit voor de andere Nederlanders van toepassing worden. Met de invordering bij de politie wordt op 2 april 1941 begonnen.
01-05-1941 Joodse advocaten, apothekers en artsen mogen geen niet-Joodse klanten en patiënten hebben. Verder wordt Joden de toegang tot effecten- en handelsbeurzen verboden en mogen Joden niet langer markten bezoeken.
06-05-1941 Bepaalde straten in Amsterdam worden aangemerkt als ‘joodse straten’.
15-05-1941 Synagoge in Den Haag wordt door brand verwoest.
15-05-1941 Besloten wordt tot arisering van orkesten.
27-05-1941 Verordening betreffende de aangifte en verzorging van landbouwgronden in joodse handen.
31-05-1941 Verbod aan Joden om zwembaden en stranden te bezoeken.
11-06-1941 Weer een razzia en een deportatie van 300 Joden uit Amsterdam naar Mauthausen.
01-08-1941 Joodse makelaars mogen niet langer voor niet-Joden werken.
08-08-1941 Eerste LiRo-verordening VO 148/1941: Joden zijn verplicht hun banktegoeden van meer dan duizend gulden (ongeveer 450 euro) over te maken naar de Lippmann-Rosenthal Bank, een voormalige Joodse bank die door de Duitsers is overgenomen.
01-09-1941 Joodse kinderen mogen niet meer naar openbare scholen.
14-09-1941 Razzia in Twente. Er worden honderd Joodse mannen opgepakt en gedeporteerd naar Mauthausen.
15-09-1941 De beruchte plakkaten met het opschrift ‘Verboden voor Joden’ verschijnen. Joden mogen geen bezoeken meer brengen aan parken, dierentuinen, cafés, restaurants, hotels, pensions, schouwburgen, cabarets, variétés, bioscopen, sportinrichtingen, concerten, openbare bibliotheken, leeszalen of musea.
16-09-1941 Invoering van reisvergunningen.
22-09-1941 Joden worden geweerd uit alle verenigingen en stichtingen onder economisch doel.
24-09-1941 Vergunningen verplicht voor het uitoefenen van bepaalde ambachten en beroepen.
07-10-1941 Razzia in Gelderland (Achterhoek, Arnhem, Apeldoorn en Zwolle). Er worden honderd Joden opgepakt en gedeporteerd.
20-10-1941 Verdere verordeningen betreffende het uitoefenen van beroepen van joden. De Joodsche Raad gaat akkoord met de samenstelling van een cartotheek van joden in Nederland.
22-10-1941 Joden moeten niet-joodse verenigingen verlaten en worden vanaf 7 november geweerd uit bridge-, dans- en tennisclubs.
28-10-1941 Duitsers erkennen nog slechts de Joodsche Raad als belangenbehartiger van de Nederlandse Joden.
01-11-1941 Via een verordening worden 1600 vergunningen ingetrokken tot het uitoefenen van een beroep door Joden.
03-11-1941 In Amsterdam worden Joodse markten ingesteld.
07-11-1941 Joden mogen zonder toestemming niet meer reizen of verhuizen.
05-12-1941 Alle buitenlandse Joden in Nederland moeten zich voor ‘emigratie’ laten registreren.
01-01-1942 Joden mogen geen niet-Joods huishoudelijk personeel meer hebben.
01-01-1942 Joodse mannen worden opgeroepen voor kampen van de Rijksdienst voor de Werkverruiming in Noord- en Oost-Nederland (de zgn. Joodse werkkampen)
09-01-1942 Openbaar onderwijs wordt voor Joden van alle leeftijden verboden.
10-01-1942 In het oosten en noorden van het land worden werkkampen voor Joden ingericht. De eerste Joden uit Amsterdam vertrekken naar deze Joodse werkkampen.
17-01-1942 De Zaandamse joden moeten naar Amsterdam verhuizen, waarmee de concentratie van Joden in het Judenviertel in Amsterdam begint.
23-03-1942 Verbod voor Joden om vervoermiddelen te bezitten of te besturen.
25-03-1942 Verbod voor Joden om met niet-Joden te trouwen. Buitenechtelijke seksuele omgang met niet-Joden zal zwaar gestraft worden.
26-03-1942 Huisraad in woningen van Joden mag niet worden verwijderd.
01-04-1942 Joden mogen niet meer trouwen in het stadshuis van Amsterdam.
24-04-1942 Een groot aantal joodse slagerijen moet sluiten.
03-05-1942 Alle Joden ouder dan zes jaar moeten een gele zespuntige Davidster met het woord “Jood” zichtbaar op hun kleding dragen. De leden van de Joodse Raad waren van de maatregel al op 29 april 1942 op de hoogte gesteld.
12-05-1942 Joden mogen geen rekening meer hebben bij de postgirodienst.
21-05-1942 Tweede LiRo-verordening VO 58/1942. Joden moeten al hun goud, zilver, antiek, kunstvoorwerpen, waardevolle spullen en cultuurgoederen inleveren bij Lippmann-Rosenthal aan de Sarphatistraat te Amsterdam.
29-05-1942 Joden mogen niet meer vissen
05-06-1942 Volledig reisverbod voor alle Joden.
11-06-1942 Joden worden geweerd van de vismarkt.
12-06-1942 Joden mogen slechts op bepaalde tijdstippen boodschappen doen bij een beperkt aantal winkels. Niet-Joodse winkels worden voor hen verboden. Ook wordt alle sport voor Joden verboden en moeten Joden hun fietsen en andere voertuigen inleveren. De maatregel wordt in Amsterdam pas een maand later van kracht. Ze kunnen hun fietsen tot en met 21 juli 1942 inleveren op het Frederiksplein, bij het Olympisch Stadion of in de Ter Gouwstraat. Wie zijn rijwiel niet inlevert, kan een celstraf van maximaal een half jaar of een geldboete van duizend gulden krijgen. Vanaf 28 juli 1942 moeten álle herenrijwielen ingeleverd worden, dus ook die van niet-Joden.
26-06-1942 De Joodse Raad wordt ingelicht over de aanstaande deportatie van Joden naar het Oosten, in versluierend taalgebruik Polizeilicher Arbeitseinsatz voor Joden tot 40 jaar.
30-06-1942 Instelling van de avondklok, Joden moeten tussen 20.00 uur en 06.00 uur thuis zijn. Ze mogen ook niet meer fietsen.
05-07-1942 Eerste oproepen van de Joodse Raad vallen in de bus.
06-07-1942 Verbod voor Joden om te telefoneren en verbod om bij niet-Joden op bezoek te gaan. Joden mogen in Joodse winkels alleen tussen 15.00 en 17.00 uur inkopen doen; in niet-Joodse winkels mochten ze sinds juni 1942 al niet meer komen.
14-07-1942 Razzia in Amsterdam en transport naar het doorgangskamp Westerbork. De verlaten Joodse huizen worden door de Duitsers leeggehaald.
15-07-1942 Vanuit Westerbork vertrekt de eerste trein met 1.135 Joden naar Auschwitz. Gedurende de gehele maand augustus vinden in Nederland razzia’s plaats. Tot 13 september 1944 zal wekelijks een trein naar Auschwitz of Sobibor gaan.
17-07-1942 Er wordt afgekondigd dat Joden alleen tussen 15.00 en 17.00 ’s middags mogen winkelen.
22-07-1942 De Hollandsche Schouwburg wordt in dienst genomen als verzamelplaats waar de Joden zich dienen te melden en opgehaalde en opgepakte Joden worden vastgehouden.
31-07-1942 Het wordt Joden verboden nog langer in kapsalons te komen.
08-09-1942 In Den Haag wordt het Joden verboden op publieke banken plaats te nemen.
15-09-1942 Joodse studenten krijgen een studieverbod opgelegd.
02-10-1942 Alle Joden uit werkkampen in Nederland (circa 5.000 man) worden overgebracht naar Westerbork. Op deze en de daarop volgende dag worden in vele kleinere provincieplaatsen hun gezinnen thuis opgehaald. Ongeveer 12.000 vrouwen en kinderen worden naar Westerbork vervoerd.
15-10-1942 De crèche aan de Plantage Middenlaan 31 wordt gebruikt als dependance van de Hollandsche Schouwburg. Joodse kinderen wachten hier gescheiden van hun ouders op deportatie.
15-01-1943 Alle vondelingen worden beschouwd als Joodse kinderen; ze worden naar de crèche in Amsterdam gebracht en gedeporteerd.
16-01-1943 Vanuit de Hollandsche Schouwburg wordt een eerste groep van 450 Joden naar het nieuwe werkkamp Vught gebracht. In totaal zullen er in de oorlog 12.000 Joden gevangen worden gehouden.
20-01-1943 De Ordedienst van Kamp Westerbork verschijnt in de Joodse instelling voor verstandelijk gehandicapten Het Apeldoornsche Bos. Op het station van Apeldoorn wordt die dag een goederentrein met veertig wagons in gereedheid gebracht. De helft van het personeel en een klein aantal patiënten vlucht ’s nachts en duikt onder.
21-01-1943 In de nacht van donderdag 21 januari op vrijdag 22 januari 1943 worden alle patiënten van Het Apeldoornsche Bos in vrachtwagens naar de gereedstaande goederentrein gebracht.
22-01-1943 In alle vroegte vertrekt de trein met bijna 1200 patiënten en 50 personeelsleden van Het Apeldoornsche Bos, rechtstreeks naar Auschwitz. Bij aankomst enkele dagen later worden alle patiënten direct gedood. De resterende 300 personeelsleden en ruim honderd Joodse Apeldoorners worden met een gewone trein naar Westerbork vervoerd en van daaruit later gedeporteerd.
05-02-1943 Bepaling dat alle officiële post via de Joodsche Raad moet gaan. Joden mogen geen verzoekschriften of brieven meer rechtstreeks naar de Duitse autoriteiten sturen.
02-03-1943 Eerste transport vanuit Westerbork naar het nieuwe vernietigingskamp Sobibor.
15-03-1943 De Duitsers constateren dat zo’n 25.000 Joden ergens zijn ondergedoken. In een bijeenkomst in Den Haag besluiten Harster, Zöpf en Lages te gaan werken met premies om ondergedoken Joden op te sporen. Harster bepaalt de premie op zeven gulden en vijftig cent per Jood, een bedrag dat kan worden verdubbeld als de Jood de verordeningen heeft overtreden.
10-04-1943 Verbod voor Joden om te verblijven in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Alle Joden uit Noord-Brabant worden verplicht zich te melden bij Kamp Vught.
22-04-1943 Verbod voor Joden om zich te bevinden in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland, met uitzondering van Amsterdam. In feite zijn hiermee alle Joden in Duitse gevangenschap, met uitzondering van een beperkt aantal Amsterdamse Joden, enkelen met een uitzonderlijke vrijstelling (“Sperre”) en ondergedoken Joden.
23-04-1943 De bezetter verklaart de Nederlandse provincies ‘judenrein’.
26-05-1943 Razzia in Amsterdam. Duizenden Joden worden naar Westerbork overgebracht.
07-06-1943 Vertrek kindertransporten vanuit kamp Vught naar kamp Westerbork om daarvandaan op 8 juni naar Sobibor getransporteerd te worden, waar de kinderen direct na aankomst op 11 juni vergast werden.
20-06-1943 Opnieuw een grote razzia in Amsterdam met duizenden opgepakte Joden die naar Westerbork worden gestuurd.
01-08-1943 Omstreeks deze periode worden maatregelen tegen gemengd gehuwde Joden beraamd. Gesteriliseerden worden van een groot aantal beperkende bepalingen ontslagen.
29-09-1943 Laatste grote razzia in Amsterdam. Transport van de laatst overgebleven Joden uit Amsterdam naar Westerbork, waaronder de leden van de Joodsche Raad.
19-11-1943 De Hollandsche Schouwburg wordt gesloten nadat de laatste groep opgepakte Joden uit de onderduik is afgevoerd.
19-11-1943 Eerste transport vanuit Westerbork naar Theresienstadt.
11-01-1944 Eerste transport vanuit Westerbork naar het concentratiekamp Bergen-Belsen.
02-02-1944 Alle Portugees-israëlitische joden die als ‘Portugezen’ op de beschermende ‘Lijst-Calmeyer’ stonden alsnog uit hun huis gehaald en naar Kamp Westerbork overgebracht. Op 25 februari 1944 wordt deze groep van 308 personen eerst naar Theresienstadt gedeporteerd en enkele maanden later naar Auschwitz.
01-03-1944 Razzia in Amsterdam op gemengd gehuwden.
01-05-1944 Invoering van de TD-kaart, de Tweede Distributiestamkaart, als aanvulling op de in 1939 in Nederland in gebruik genomen distributiekaart voor de aanschaf van voedingsmiddelen. De TD-kaart werd gekoppeld aan de controle van persoonsbewijzen. Doel was te verhinderen dat Joodse onderduikers en verzetsmensen aan voedsel konden komen en in hun pogingen daartoe makkelijker op te sporen zouden zijn.
16-05-1944 Razzia’s naar zigeuners en asocialen.
02-06-1944 Laatste transport vanuit kamp Vught naar Auschwitz.
13-09-1944 Laatste transport vanuit Westerbork.
EINDE
ONDERGANG:
DE VERVOLGING
EN VERDELDING
VAN HET
NEDERLANDSE
JODENDOM
1940-1945
J. PRESSER [HISTORICUS]
1965
WIKIPEDIA
JACQUES PRESSER
JODENVERVOLGING IN NEDERLAND:
OVERZICHT 1940-1945
VERZETSMUSEUM
JODENVERVOLGING
[5]
WIKIPEDIA
WEERBAARHEIDSAFDELING
[6]
´´De WA trachtte caféhouders die niet van zins waren de toen net uitgevaardigde bordjes met teksten als ‘Voor Joden verboden’ of ‘Joden niet gewenscht’, te bewegen deze borden wél op te hangen.´´
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING/AANLEIDING
BRON
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING
[7]
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING/AANLEIDING
BRON
(8)
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING/AANLEIDING
BRON
WIKIPEDIA
HENDRIK KOOT
(9)
´´Naar aanleiding van de gebeurtenissen van 9 februari en de dood van Koot liet Hans Böhmcker (vertegenwoordiger van Reichskommissar Seyss-Inquart in Amsterdam) op 12 februari om zes uur in de ochtend de Jodenbuurt volledig afsluiten. ´´
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING
IJSSALON KOCO
BRON
(10)
WIKIPEDIA
JOODSE RAAD
NPS-DE OORLOG-JOODSE RAAD

Joodse Raad

Bij de organsatie van de jodenvervolging door de Duitsers was een belangrijke maatregel de instelling van Joodse Raden.

Aanvankelijk, in februari 1941, kwam er alleen een Joodse Raad in Enschede, opgericht.

Na de oorlog is er felle kritiek geweest op de Joodse Raad en zijn voorzitters. Ze zijn afgeschilderd als een willoos werktuig in handen van de bezetters.

Bij vrijwel alle dilemma’s waar ze voor kwamen te staan, kozen ze ervoor de Duitse bevelen op te volgen, omdat de gevolgen voor de joodse gemeenschap anders nóg ernstiger zouden zijn.

In andere landen zijn weigerachtige of tegenstribbelende leiders van Joodse Raden steeds direct vervangen door anderen – op dat punt kenden de nazi’s geen scrupules.

ZIE VERDER
[11]
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING
IJSSALON KOCO
BRON
(12)
VERZETSMUSEUM
FEBRUARISTAKING
”Als represaille voor de gebeurtenissen in ijssalon Koco vonden op zaterdag 22 februari en zondag 23 februari 1941 in de Jodenbuurtrazzia’s plaats onder leiding van Obersturmbannführer Friedrich Knolle. Op bevel van Himmler, Seyss-Inquart en Rauter werden 427 Joodse mannen tussen 20 en 35 jaar opgepakt en – naar later bleek – naar het concentratiekamp Mauthausenafgevoerd.”
WIKIPEDIA
RAZZIA IN DE JODENBUURT
BRON
´´De Duitse bezetter vond in de onrust die rondom de rellen en Koot’s dood ontstond voldoende aanleiding om de eerste grote razzia’s onder de Joodse bevolking te houden, o.a. op het Jonas Daniël Meijerplein, op 22 en 23 februari 1941.´´
WIKIPEDIA
HENDRIK KOOT
[13]
WIKIPEDIA
FEBRUARISTAKING/STAKING
DE GROENE AMSTERDAMMER
VERZETSMAN EN DWARSLIGGER
PROFIEL: PIET NAK
MAX ARIAN
13 MEI 2000
WIKIPEDIA
PIET NAK
WIKIPEDIA
WILLEM KRAAN
[14]
[17]
ASTRID ESSED OVER DE FEBRUARISTAKING
[18]
NATIONAAL ARCHIEF
80 JAAR FEBRUARISTAKING
23 februari 2021

Als protest tegen de ingezette Jodenvervolging geven duizenden mensen op dinsdag 25 februari 1941 gehoor aan de oproep van de communistische partij; ‘STAAKT!!! STAAKT!!! STAAKT!!! Amsterdam komt die dag stil te liggen en een dag later slaat de stakingsgolf over naar Haarlem, Hilversum, Velsen en Zaandam.

Terreur tegen Joodse medeburgers

In een persoonlijk verslag van de Amsterdamse politieagent Vermeulen, dat het National Archief bewaart, beschrijft hij de aanleiding tot de staking. Door het provocerende en antisemitische gedrag van door de stad marcherende mannen van de Weerbaarheidsafdeling (WA) van de NSB ontstaan herhaaldelijk relletjes waar de Joden vervolgens de schuld van krijgen. De politie wordt verboden tegen de WA op te treden. Met deze vrijbrief trekken WA-mannen in februari 1941 meerdere keren de Jodenbuurt in. Ze dringen Joodse huizen en winkels binnen, vernielen huisraad en ruiten en mishandelen Joodse medeburgers tot bloedens toe. Politiemannen die de WA willen stoppen, worden door de SS naar het hoofdbureau afgevoerd.

Vergelding

De situatie escaleert wanneer bij een van de gevechten een WA man wordt gedood en de rellen voortduren. De Duitsers treden gewelddadig op: ‘Met geweerkolven trapte, schopte en sloeg de schreeuwende en brullende Grüne Polizei in op joodse en niet-joodse burgers. Bij sommigen liep het bloed met een straaltje langs het gelaat.’ De Duitsers arresteren op 22 en 23 februari 427 jonge Joodse mannen, drijven ze met grof geweld naar het Jonas Daniël Meijerplein en deporteren 389 van hen naar concentratiekampen (slechts twee mannen zouden dit overleven). Deze eerste razzia in Nederland roept bij veel Amsterdammers heftige verontwaardiging op. Het antwoord: staking!

Februaristaking

Op 25 februari is het zover. Trams rijden niet meer. Duizenden gemeente- en fabrieksarbeiders leggen het werk neer. De politie treedt nauwelijks op maar de Duitsers breken de staking met bruut geweld waarbij veel gewonden en zelfs doden vallen. Op 27 februari is iedereen weer aan het werk.

Gevolgen van de staking

Tegenmaatregelen blijven niet uit. Arrestatie en executie van de stakingsleiders volgen. In het archief van de Zaanse burgemeester J. in ’t Veld, is in zijn dagboek te lezen dat op 27 februari een staat van beleg wordt afgekondigd. ‘Na half negen niemand meer op straat, ramen en deuren dicht. Vermakelijkheden stop, geen markt en geen voetbalwedstrijden.’ Hij beschrijft dat de Commissaris van Politie een ontevreden Höhere SS- und Polizeiführer  Rauter en Generaal Schumann op bezoek krijgt. De politie is ‘te weinig militair opgetreden en de bevolking ‘kijkt te brutaal’. De gemeente Zaandam krijgt een boete van een half miljoen gulden en komt met de steden Amsterdam en Hilversum onder het gezag van een regeringscommissaris. Op 5 maart leest In ’t Veld in de krant dat hij ‘met ingang van 4 maart op pensioen is gesteld’. Op 7 maart wordt ook de Commissaris van Politie ontslagen. In ’t Veld heeft bij zijn vertrek uit Zaandam ‘overwegend een gevoel van opluchting dat een gewetensconflict mij bespaard bleef’. Na de oorlog keert hij terug als burgemeester van Zaandam.

Jacht op de stakers

De burgemeester is niet de enige die ontslagen wordt. De Duitsers geven werkgevers de opdracht de aanstichters per direct te ontslaan, loon van stakers in te houden en ze extra te beboeten met een maand salarisvermindering. Gemeenten moeten de namen van alle stakende ambtenaren doorgeven. Op de lijsten prijken vooral de namen van arbeiders, mannen en vrouwen die opkwamen voor ‘solidariteit, saamhorigheid, tolerantie en gelijkwaardigheid’.

EINDE BERICHT

[19]

WEBSITE ASTRID ESSED OVER FASCISME/RACISME

https://www.astridessed.nl/?s=Fascisme

https://www.astridessed.nl/?s=Racisme

[20]

JOKE KAVIAAR/WEBSITE

http://www.jokekaviaar.nl/

PETER STORM/WEBSITE

https://www.peterstormt.nl/

GRUTJES.NL/WEBSITE

http://www.grutjes.nl/

FRONTAAL NAAKT/WEBSITE

https://www.frontaalnaakt.nl/

[21]

NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI INTERVIEWT THIERRY BAUDET VOOR
VRIJHEIDSBOEK EN NOEMT HEM ”INSPIREREND”/NORMALISERING
VAN FASCISME UIT ONVERWACHTE HOEK
ASTRID ESSED
6 MEI 2019

https://www.astridessed.nl/nationaal-comite-4-en-5-mei-interviewt-thierry-baudet-voor-vrijheidsboek-en-noemt-hem-inspirerend-normalisering-fascisme-uit-onverwachte-hoek/

EINDE NOTENAPPARAAT

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!