De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

8 principes van ecologische rechtvaardigheid

8 principes van ecologische rechtvaardigheid

zondag 28 november 2010 00:27
Spread the love

Ik tracht telkens mijn ethiek te verfijnen en bondiger uit te leggen. Hier opnieuw een poging tot superkorte samenvatting van de belangrijkste ethische principes, en enkele gevolgen daarvan.

1) Een rechtvaardige verdeling van levenskwaliteit: maximaliseer de levenskwaliteiten (welzijnswaarden) van alle voelende wezens, en geef daarbij sterke voorkeur aan een verhoging van de laagste welzijnswaarden. Dus maximaliseer de levenskwaliteit van de minst bedeelden (de voelende wezens met het minste welzijn), tenzij dit ten koste gaat van ontzettend veel meer welzijn van anderen. Voelende wezens zijn alle wezens die een complex zenuwstelsel hebben en die nu of in de toekomst leven (dus inclusief toekomstige generaties en voelende dieren). Zie http://stijnbruers.wordpress.com/2010/08/30/het-quasi-maximinprincipe/ en http://stijnbruers.wordpress.com/2010/10/17/a-model-for-a-theory-of-justice/

2) Het basisrecht van levende wezens (planten en wezens die complexe belangen hebben): dood of kwets geen planten voor de eigen luxebehoeften. Zie http://stijnbruers.wordpress.com/2010/07/11/het-ratio-patho-biocentrisme/

3) Het basisrecht van voelende wezens (wezens die complexe belangen hebben en die hun belangen ook subjectief kunnen gewaarworden): gebruik geen voelende dieren als louter middel voor de eigen luxebehoeften en niet-vitale basisbehoeften (alle basisbehoeften behalve overlevingsbehoeften). Zie http://stijnbruers.wordpress.com/2010/07/11/het-ratio-patho-biocentrisme/

4) Het basisrecht van denkende wezens (wezens met complexe belangen die hun belangen subjectief kunnen gewaarworden, maar ook kunnen begrijpen; dus personen die kennis hebben van rechten en belangen): gebruik geen denkende wezens als louter middel voor de eigen doelen (zowel luxe, basis- als vitale behoeften). Zie http://stijnbruers.wordpress.com/2010/07/11/het-ratio-patho-biocentrisme/

5) De intrinsieke waarde van biodiversiteit. Bescherm de biodiversiteit (verscheidenheid aan levensvormen). Biodiversiteit voor een ecosysteem is analoog aan welzijn voor een voelend wezens: beiden zijn intrinsiek waardevolle eigenschappen van een entiteit (ecosysteem, voelend wezen) dat uniek en onvervangbaar is. Zie http://stijnbruers.wordpress.com/2010/07/08/de-intrinsieke-waarde-van-biodiversiteit/

6) Herstellende rechtvaardigheid. Streef naar verzoening, vergeving en geweldloosheid in plaats van vergelding en straf. Ontwikkel hierbij een gevoel van universele liefde, een betrokkenheid bij alle leven, zelfs met mensen die immorele handelingen doen. Dus beschouw niemand als vijand. Vergelijk het met de onvoorwaardelijke liefde van een moeder voor haar kind dat de meest verschrikkelijke dingen doet. Die moeder zal trachten haar kind te stoppen, ze zal hem niet zomaar vertrouwen, maar ze zal hem nooit minachten of haten. Zie http://stijnbruers.wordpress.com/2010/05/15/ethiek-en-levenskunst-van-de-universele-liefde/

7) Rechtvaardige zorgverlening: men mag bij hulpverlening prioritaire aandacht schenken aan iemand met wie men een persoonlijke of emotionele band heeft, op voorwaarde dat men de keuze respecteert van andere hulpverleners om slachtoffers te helpen waarmee men geen emotionele band heeft. Dus tolereer de keuze van die andere hulpverleners.  Zie ‘getolereerde keuzegelijkwaardigheid’ in http://stijnbruers.wordpress.com/2010/05/15/dieren-dilemmas-en-discriminatie/

8 ) De gulden regel: leef die principes na, waarvan we willen dat iedereen ze naleeft. Geef het goede voorbeeld en doe altijd datgene wat iedereen zou moeten doen, zelfs al doet niemand anders het. We moeten ons onvoorwaardelijk inzetten en desnoods tegen de stroom in durven roeien.

Ter illustratie een aantal concrete maatregelen die volgen uit de principes van ecologische rechtvaardigheid:
-Eet veganistisch (volledig plantaardig): informeer u over gezonde veganistische voeding. We hebben geen dierlijke producten nodig om gezond te leven. Gebruik geen dieren voor kleding, amusement,… We mogen mensen en andere voelende dieren niet verhandelen, bezitten, gebruiken als slaven, vermoorden, uitbuiten, slachten, opeten,…
-Gebruik enkel milieuvriendelijke technologie.
-Bestrijd overconsumptie: leef sober in vrijwillige eenvoud. Verlaag uw ecologische voetafdruk. Gebruik geen luxe (alles wat te maken heeft met sociale status, behoeften gecreëerd door commerciële reclame, modetrends,…). Sta een teveel aan rijkdom en geld af ten gunste van de armste mensen en meest kwetsbare wezens.
-Bestrijd overbevolking: beperk zwangerschappen, steun organisaties die werken rond vrijwillige gezinsplanning in arme landen.
-Engageer u voor mens, dier en natuur.

take down
the paywall
steun ons nu!