De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

7 humanitaire organisaties lanceren de oproep COVID 12-12
Opinie - Consortium 12-12

7 humanitaire organisaties lanceren de oproep COVID 12-12

maandag 27 april 2020 12:50
Spread the love

 

Onder de naam COVID 12-12 lanceert Consortium 12-12 een oproep tot solidariteit, om te beantwoorden aan de urgentie in de kwetsbare ontwikkelings- landen geraakt door de COVID-19 pandemie. Geconfronteerd met deze ongeziene crisis, mobiliseren de 7 humanitaire organisaties van Consortium 12-12 – het Belgische Rode Kruis, Caritas International België, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan International België, UNICEF België – zich om de pandemie te stoppen en miljoenen levens van kwetsbare mensen te redden.

Volgens de Verenigde Naties is de Covid-19-pandemie de ernstigste crisis ter wereld sinds de Tweede Wereldoorlog. In landen getroffen door voedselcrisis, extreme armoede, conflicten en een gebrek aan toegang tot gezondheidszorg, zijn de al kwetsbare bevolkingsgroepen de eerste slachtoffers van de pandemie.

“De humanitaire noden zijn enorm. Of het nu in Congo, Syrië of Haïti is, de humanitaire situatie van miljoenen mensen verslechtert onverbiddelijk. Om een nooit geziene ramp te voorkomen en de noden van de meest kwetsbare bevolkingen op te vangen, is nu actie nodig!”, zegt Gilles Van Moortel, coördinator van het consortium 12-12. Bovendien zou volgens het Wereldvoedsel- programma, het aantal mensen dat in een voedselcrisis verkeert, als gevolg van het coronavirus kunnen verdubbelen en de komende weken kunnen oplopen tot zo’n 265 miljoen mensen. De pandemie heeft al gevolgen in Afrika, waar één op de drie mensen – of 422 miljoen personen – onder de armoedegrens leeft.

“De eerste prioriteit in deze noodsituatie is het stoppen van de pandemie door het bewustzijn in gemeenschappen te vergroten en verzwakte gezondheidsdiensten te ondersteunen. Maar we moeten ook de toegang tot zuiver water en voedsel garanderen alsook zorgen voor de bescherming van de zwaksten, zoals kinderen, gehandicapten en ouderen”, vervolgt Gilles Van Moortel.

De zeven humanitaire organisaties die lid zijn van het 12-12 Consortium mobiliseren ter plaatse om essentiële hulp te bieden aan de bevolking in meer dan 40 landen in Afrika, het Midden- Oosten, Azië en Latijns-Amerika. Samen lanceren ze vandaag een oproep tot donaties naar de Belgische bevolking, de overheid en de privésector. De ingezamelde fondsen zullen worden gebruikt om de acties van deze organisaties in vijf prioritaire sectoren te ondersteunen: gezondheid, water en hygiëne, voedsel- en levensonderhoud, kinderbescherming en onderwijs.

Ons land, België, komt geleidelijk uit een traumatische situatie. Stel je de gevolgen voor van dezelfde pandemie in landen die al kwetsbaar waren vóór de komst van Covid-19. Vandaag telt elke minuut om levens te redden”, besluit de coördinator van Consortium 12-12.

 

DOE EEN GIFT: Donaties ten behoeve van de bevolking van ontwikkelingslanden die het slachtoffer zijn van de coronavirus-pandemie zijn welkom op de rekening BE19 0000 0000 12- 12. Elke gift vanaf 40 euro geeft recht op een fiscaal attest.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!