De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

68 Kommunistische- en Arbeiderspartijen in Beiroet

68 Kommunistische- en Arbeiderspartijen in Beiroet

vrijdag 28 december 2012 16:10
Spread the love

PVDA België in Beiroet: “… is het geen tijd om de meerderheid van de productiemiddelen onder collectieve eigendom te brengen … is het geen tijd om na te denken over een samenleving waar niet de burgerij maar de werkende klasse en het volk de teugels van de macht in handen hebben”?

Tussen 22 en 25 november 2012 vond de jaarlijkse International Meeting of Communist and Workers’ Parties (IMCWP) voor de 14de maal plaats, nu in Beiroet, Libanon. De Libanese Kommunistische partij was haar gastheer. Deze meeting is niet te verwarren met het International Communist Seminar in Brussel waarvoor de PVDA elk jaar de gastheer is. In het verslag dat de Duitse Kommunistische Partij (DKP)  in “Unsere Zeit” van 14/12/2012 maakte wordt vooral de klemtoon gelegd op de openingsspeech van de Libanese CP. Het neoliberalisme dat nu ook de Arabische landen bereikt en er voor een zogezegde lente zorgt. Ook de bekommernis om Syrië niet militair aan te vallen door Europa of de NAVO klonk bij vele delegaties door. De DKP vond dat te weinig de aandacht gericht werd op Duitsland als potentiële oorlogszoeker, en de ecologische thema’s kwamen volgens hen te weinig aan bod. Zij hadden evenwel goede woorden voor de tussenkomst van de PVDA die vooral het accent legde op de ontslagen in Ford en de gezamenlijke actie van de vakbonden in Europa tegen sluitingen en werkloosheid, ook de DKP was op de Ford-betoging aanwezig. De Nederlandse kommunistische partij stelde de Vier-partijengesprekken met de DKP, de KP-Luxemburg en de PVDA in het licht die ondanks bestaande verschillen als zeer belangrijk werden gezien.

Uit de toespraak van de PVDA klonk evewel nog sterkere taal: “Momenteel bereiden wij ons 9[de] partijcongres voor dat het thema van het socialisme zal aanpakken. In de huidige context van de vooruitgang van de partij in de verkiezingen en van de verheviging van de klassenstrijd tegen fabriekssluitingen en besparigsmaatregelen, hebben wij een gouden kans op onze visie vooruit te schuiven over hoe een samenleving er zou als eerst de mens en niet de winst op de eerste plaats gezet wordt…”  hetgeen verder geconcretiseerd wordt in de meer dan academische vragen: “… is het geen tijd om de meerderheid van de productiemiddelen onder collectieve eigendom te brengen … is het geen tijd om na te denken over een samenleving waar niet de burgerij maar de werkende klasse en het volk de teugels van de macht in handen hebben”.

Het zich uitdrukkelijker als kommunistische partij affirmeren door de PVDA met alle rijkdom en perspectief dat dit inhoudt kan ook meebrengen dat het draagvlak voor een linkse eenheid juist vergroot omdat het carcan van PVDA+ allicht te eng zou/zal blijken om een brede eenheid links van de Sp.a en Groen gestalte te geven, eenheid waarmee ook aansluiting kan gezocht bij Europees Links.

De lijst van aanwezige Kommunistische- en Arbeiderspartijen, en de aanwezigheid laat toe om na tegaan in welke mate de deelnemers aan deze meeting aanwezig zijn in de partij van Europees links, als lid of waarnemer in Europees Links. Hier is het overzicht van links in Europa (exceltabel) geupdated, voortgaande op Europees Lnks, Georganiseerd Europees Links/Noords Groenlinks (de fractie van links in het Europees parlement, voortgaande op de uitslagen van 2009), de verklaring van 21 Kommunistische partijen in 05/2009 en nu de 34 Europese Kommunistische/Arbeiderspartijen die aanwezig of verontschuldigd waren in Beiroet.

4 van de 34 aanwezige partijen op de Meeting in Beiroet zijn ook volwaardig lid van Europees Links, nl. de Communist Party of Finland,  de Parti Communiste Français, de Partito della Rifondazione Comunista en de Partido Comunista de España. Daarbij zijn nog 4 van hen waarnemend lid van Europees Links: de Progressive Party of Working People van Cyprus, De Deutsche Kommunistische Partei, de Kommunistische Partij van Italië en de  Communist Party of Bohemia and Moravia (Tsjechië). Vooral deze laatste is niet onbelangrijk omdat zij op Europees vlak bij de laatste verkiezingen in oktober 2012 met 17,7% de linkse partij zijn in Europa die de meeste stemmen haalt en verhoudingsgewijze ook al de meeste zetels in het Europees parlement had. Ook in Frankrijk zijn er nu 3 verschillende partijen lid van Europees links, de Parti Communiste (met Pierre Laurent, voorzitter van de Executive Board), Parti de Gauche (met Jean-Luc Mélenchon) en Gauche Unitaire. Vele nieuwe afvaardigingen hebben 2 zetels in het Uitvoerend Bestuur. Op de tabel links in Europa staat ook aangegeven met elk lid is afgevaardigde in het bestuur. Ook 2 afvaardigingen van de Waals/Brusselse Communistische partij nemen er plaats in en de stoel van de Vlaamse Kommuniistische Partij, omgevormd tot Kommunistisch Forum zit nog altijd te wachten op wie hem zal warmen, misschien iets voor de individuele Nederlandstalige leden van Europees Links in België om zich over te beraden?

Er is dus aan het linkse front een hele dynamiek die jaar op jaar tot een grotere verzameling en sterkere kruisbestuiving leidt.

Jan Hertogen, indivdueel lid Europees Links.
Elkeen die dat wil en het programma onderschrijft
kan dat worden, zie http://www.europees-links.org/

Zie ook: Een links front voor het socialisme in België? https://www.dewereldmorgen.be/blogs/denkgroep-maatschappijkritische-christenen/2012/12/24/peter-mertens-pvda-over-de-christelijke-#comment-54802

take down
the paywall
steun ons nu!