De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

65 miljoen voor de zorg in contradictie met de besparingslogica

65 miljoen voor de zorg in contradictie met de besparingslogica

vrijdag 26 september 2014 09:45
Spread the love

Een directeur
van een voorziening die zich richt op de verzorging van volwassenen met een verstandelijke,
motorische of een meervoudige handicap, richt zich tot zijn personeel met
ernstige bedenkingen over de intenties van de Vlaamse regering.

We kijken even
mee in zijn PC-box

Onderwerp: Het Vlaamse
regeerakkoord en de septemberverklaring van Geert Bourgeois

Beste collega’s,

Uit de septemberverklaring van Geert Bourgeois,
Vlaamse minister-president, blijkt dat de Vlaamse regering in 2015 voor 65
miljoen
zal investeren in welzijn en die middelen prioritair zal inzetten
voor het wegwerken van de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg. Dat is
op zich een stap in de goede richting.

Toch stellen we vast dat het regeerakkoord vooral
wil inzetten op meer efficiëntie en minder middelen voor het bestaande aanbod.
Dat betekent concreet dat de voorzieningen 6% minder werkingskosten zullen
ontvangen
. In onze sector werden de werkingsmiddelen al meerdere keren niet
geïndexeerd, waardoor wij op enkele jaren meer dan 10% werkingsmiddelen
verliezen.

We kunnen dan ook niet anders dan een erg strak
budgetbeleid te (blijven) volgen.

Ik hoop dat ik tegen de volgende
personeelsvergadering, vermoedelijk na de nieuwjaarsreceptie op 20 januari
2015, meer duidelijkheid kan geven over het beleidsplan van minister Jo
Vandeurzen.

Vriendelijke groeten,

take down
the paywall
steun ons nu!