De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

64 Vlaams-Brabantse gemeenten ondertekenen klimaatengagement

64 Vlaams-Brabantse gemeenten ondertekenen klimaatengagement

zaterdag 19 oktober 2019 00:38
Spread the love

64 Vlaams-Brabantse gemeenten ondertekenen in Leuven klimaatengagement

64 van 65 Vlaams-Brabantse gemeenten hebben vrijdagmiddag in het Provinciehuis in Leuven een engagementsverklaring ondertekend waarin ze zich engageren om de nodige maatregelen te treffen teneinde minder CO2 uit te stoten, de effecten van klimaatverandering te milderen, alle relevante actoren te betrekken bij de opmaak van het klimaatbeleid en zelf het goede voorbeeld te geven. Enkel Boutersem ondertekende de verklaring niet.

De gemeenten beloven meer concreet maatregelen te nemen op vlak van ruimtelijke ordening (kernversterking, ruimte voor hernieuwbare energie, versterking open en groene ruimte…), gebouwen (vermindering energieverbruik in de eigen gebouwen en stimuleren van inwoners om duurzaam te (ver)bouwen…), mobiliteit (ambitieus fiets- en tragewegenbeleid, uitbouw van openbaar vervoer, stimuleren van bezit van voertuigen op elektriciteit of waterstof, deelauto’s…), klimaatadaptatie (meer groen en ruimte voor water om effecten klimaatverandering tegen te gaan…) en hernieuwbare energie (zon, wind, restwarmte…).

Gedeputeerde Bart Nevens (N-VA), bevoegd voor milieu, stelde dat lokale besturen heel wat hefbomen in handen hebben om het verschil te maken zowel op vlak van beperking van de CO2-uitstoot als aanpassing aan de klimaatverandering. De provincie wil gemeenten ondersteunen bij de opmaak van de klimaatactieplannen en ook financiële middelen ter beschikking stellen voor lokale acties. Tegelijk hoopt Nevens dat de nieuwe gemeentebesturen bij de actuele opmaak van de meerjarenplanning ook zelf de nodige middelen zullen voorzien om te investeren in duurzame projecten.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!