De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

600 ontslagen bij Bekaert

600 ontslagen bij Bekaert

zondag 5 februari 2012 17:29
Spread the love

Bekaert kondigde aan 600 werknemers te zullen ontslaan. Aan de cadeaus die onze regeringen geven aan het bedrijfsleven zal het alleszins niet gelegen hebben. Het ligt des te meer aan het feit dat die cadeaus onvoorwaardelijk zijn op het vlak van de tewerkstelling. De laatste 5 jaar maakte Bekaert € 124.640.172 winst maar betaalde 0% vennootschapsbelasting. De normale vennootschapsbelasting bedraagt 33,99% of € 42.365.194. Een groot cadeau dus. Dankzij de notionele intrestaftrek kon het coördinatiecentrum van de NV Bekaert in 2010 alleen al rekenen op een belastingvoordeel van bijna € 40.000.000. Daarnaast kreeg Bekaert nog eens € 17.700.000 innovatie- en opleidingssteun en verhoogde het dividend voor de aandeelhouders met maar liefst 70%! Ondertussen krijgt de CEO van Bekaert € 1,3 miljoen loon en zullen we het maar niet hebben over de bonussen. Het zijn net de onvoorwaardelijke subsidies die bedrijven gebruiken om herstructureringen te financieren en dus arbeidsvernietigend zijn i.p.v. arbeidsscheppend.
En dan maar de mensen wijsmaken dat er moet bezuinigd worden en dat die bezuinigingen moeten gebeuren door te besparen op de pensioenen, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen etc.
Ondertussen verarmd de bevolking zienderogen, zijn er meer en meer mensen die hun energiekosten (ook al de duurste van de EU) en water niet meer kunnen betalen. Vroeger hadden de slachtoffers van herstructureringen tenminste nog het brugpensioen dat zorgde voor een min of meer leefbaar inkomen maar ook dat staat onder druk door de onevenwichtige bezuinigingswoede van een regering en een EU die het algemeen belang uit het oog is verloren. Zonder regering doorstond België de crisis zonder al te veel problemen want het consumentenvertrouwen bleef op peil. Door de reeds doorgevoerde bezuinigingen en de angst van de mensen dat de regering ook aan de index wil zitten is dat consumentenvertrouwen weg en de recessie een feit. Van een selforfilling prophecy gesproken.
 

take down
the paywall
steun ons nu!