De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

60% verkeersborden in de wandelstraten van Leuven foutief

60% verkeersborden in de wandelstraten van Leuven foutief

donderdag 10 oktober 2013 12:59
Spread the love

 

Leuven heeft ongeveer 9 verschillende ‘wandelstraat’ borden, sommige straten hebben geen einde of begin zone bord. Veel borden in de wandelstraten in het centrum van de stad zijn tegenstrijdig of zeer verwarrend.

Ik heb 3 mails in nov./dec. naar de politie gestuurd maar ze antwoorden niet op de inhoud van mijn mails.

 1. tegenstrijdige en ontbrekende borden op de Oude Markt

Het beginbord van de Oude Markt (kant Collegeberg) is een bord wandelstraat “laden en lossen” (zonder uurbeperkingen).(correctie op 5 april 2015:Ik zie dat borden met uurberperkingen voor laden en lossen werden opgesteld)

Op de Oude markt zelf staat geen enkel verkeersbord aan de aanpalende straten wat betekent dat alle auto’s gedurende 24 uur per dag onbeperkt langs de Oude Markt, langs de Kortestraat, Kiekenstraat en Drie-Engelenberg kunnen rijden en de enige borden die ze aantreffen zijn de einde zone borden “wandelstraat, uitgezonderd laden en lossen 6-11”  op de Grote Markt, Brusselsestraat en Parijsstraat.

Er ontbreken een paar borden op de Oude Markt, bvb juist na de Zeelstraat “uitgezonderd laden en lossen 6-11uur”. Er ontbreekt ook een bord aan de Drie-Engelenberg gezien dat de Parijsstraat ook een “uitgezonderd laden en lossen 6-11 uur”-zone is.

Ik zie ook geen einde zone voor het beginbord van de Oude Markt (kant Collegeberg).

Nu staan alle andere ‘einde zone’-borden op de Grote Markt, in de Parijsstraat, Krakenstraat en Zeelstraat (kant Naamsestraat) in tegenstrijdigheid met het beginbord Oude markt (Collegeberg).

Het ‘einde zone’-bord van de Oude Markt (kant Collegeberg) is ook een “laden en lossen zonder uurbeperkingen”.

Ik zie geen beginbord voor dit eindebord.

a. Krakenstraat

Kant Naamsestraat staat een ‘enkeling’ bord namelijk “wandelstraat zonder uitzonderingen”.

Ik zie geen ‘einde zone’-bord voor dit ‘enkeling’ bord.

Het ‘einde zone’-bord aan de Naamsestraat is een “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen 6-11 en uitgezonderd fietsers” Daardoor moet er een beginbord (kant Oude Markt) komen “uitgezonderd laden en lossen 6-11” ten dienste van de auto’s komende van de Oude Markt (kant Collegeberg).

Volgens de borden is het verboden te fietsen naar de Oude Markt maar er mag wel gefietst worden naar de Naamsestraat.

b. Zeelstraat, zeer tegenstrijdig ‘einde zone’-bord

Het ‘einde zone’-bord (kant Naamsestraat) is wandelstraat  uitgezonderd fietsen (laden en lossen niet toegelaten) . Dit ‘einde zone’-bord staat foutief gezien dat de Zeelstraat geen beginbord heeft (kant Oude Markt) en dus is het gedurende 24 uur per dag toegelaten te laden en te lossen vanaf de Oude Markt (kant Collegeberg).

Er moet ook een verkeersbord staan “verplicht naar rechts draaien” aan de Zeelstraat (kant Naamsestraat) (zie punt 5).

Ik zie ook geen ‘begin zone’-bord voor dit ‘einde zone’-bord.

c. Afwezige borden in de Kiekenstraat.

Een straat tussen de Oude Markt en de Naamsestraat zonder verkeersborden dat afhankelijk is van 3 verschillende wandelstraat zones .

Er ontbreekt een bord aan de kant Oude Markt of een bord tussen Oude Markt (Collegeberg) en de Kiekenstraat “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen 6-11”.

Om volledig eensluidende borden te hebben moet er bovendien aan de kant Naamse straat nog een “verplicht naar rechts” bord komen en in de Naamsestraat (richting grote Markt) voor alle duidelijkheid ter hoogte van de Kiekenstraat nog een bord “wandelstraat” . (zie punt 5)

d. Ontbrekende borden in de Drie-Engelenberg

Er ontbreekt een bord kant Oude Markt “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen 6-11”. Gezien er in de Parijsstraat een nieuw  bord “verplichte richting” staat, moet er ook voor alle duidelijkheid aan de kant Parijsstraat een bord “verplicht naar links” staan.

2. Standonckstraat

Het begin zone bord (Naamsestraat) is een “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen tussen 6-11”, volgens het bord zijn fietsers verboden. (afwezigheid van een afbeelding van een fiets)

Het einde zone bord bevindt zich op de hoek van het Hogeschoolplein en de Sint-Michielsstraat.

Het einde zone bord aan de Naamsestraat is “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen tussen 6-11 en fietsers toegelaten”. Nochtans kunnen er, volgens de borden, geen fietsers komen vanuit het Hogeschoolplein.

Er staat geen begin zone bord voor dit einde zone bord.

Er ontbreekt een bord “verplicht naar links draaien ” (kant Naamsestraat)

Het aanpalende Hogeschoolplein is “wandelstraat zonder uitzonderingen”. Er zijn geen fietsers toegelaten.

Ik zie geen einde zone bord voor het begin zone bord op het Hogeschoolplein.(tegenover Salons Georges)

3. In de Wandeling-, Joden- en Schrijnmakerstraat ontbreken ‘einde- en begin’ zone borden (kant Mechelsestraat).

De aanpalende straten van de Mechelsestraat hebben verschillede wandelstraat zone-borden.

De Wandeling- en Schijnmakerstraat is “wandelstraat uitgezonderd fietsen tussen 19-11” en de Jodenstraat is “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen tussen 6 -11, fietsers onbeperkt toegelaten”.

De Mechelsestraat is “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen tussen 6-11, fietsers toegelaten tussen 19-11”.

In feite ontbreken hier ook ‘einde zone’ borden in de Mechelsestraat aan het begin van de Jodenstraat, Wandelingstraat  en Schrijnmakersstraat.

4.Verschillende ‘wandelstraat’ borden op de Grote Markt

Het beginbord (kant De Somerplein) is wandelstraat  (laden en lossen niet toegelaten). Het beginbord kant de Layensplein/Mechelsestraat is wandelstraat (uitgezonderd laden en lossen 6-11). Tussen deze twee borden ontbreekt een ‘einde zone-bord’, ter hoogte van de Naamsestraat.

5. Borden “wandelstraat zonder uitzonderingen” Grote Markt en Naamsestraat

Ik heb op 5 november 2012 een mail naar de politie en een mail naar commissaris de Heer Marc Vrancx gestuurd in verband met een vraag over de betekenis van het bord  “wandelstraat zonder uitzonderingen”  aan de Grote Markt (kant De Somerplein).

Ondanks dat het een recht van de burger is om de juiste informatie te krijgen heb ik geen antwoord hierover gekregen.

Het begin en het einde zone bord aan de Grote Markt (De Somerplein) en het ‘begin- zonebord’ aan de Naamsestraat (richting Grote Markt) zijn “wandelstraat , uitgezonderd fietsers”, wat volgens mijn waarneming betekent dat er geen verkeer toegelaten is tussen de Naamsestraat en de Grote Markt en tussen het De Somerplein en de Naamsestraat.

Voor het ‘begin- zonebord’ aan de Grote Markt (kant De Somerplein) zie ik geen ‘einde zone’-bord.

Ik denk dat er een ‘einde zone’-bord moet komen op de Grote Markt ter hoogte van de  Naamsestraat.

Volgens de huidige borden is enkel één richting toegelaten namelijk van het de Layensplein/Brusselsestraat tussen 6-11 richting Naamsestraat.

Het ‘einde-zonebord aan de Naamsestraat (ter hoogte van het kruispunt met de Zeelstraat) is “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen 6-11” en dus is dit het ‘einde zone’-bord voor het ‘begin zone’-bord op Grote Markt (kant de Layensplein).

6. Lakenweversstraat

In de Lakenweversstraat (kant Naamsestraat) staat een verkeersbord “verboden naar rechts af te slaan, uitgezonderd bevoorrading van 6 tot 11”.

Als de automobilisten voor de bevoorrading naar rechts draaien komen ze 50 meter verder op de Naamsestraat, het bord “wandelstraat , uitgezonderd fietsers” tegen. Volgens mijn waarnemingen ontbreekt er vóór dit bord aan de Naamsestraat een bord “verplicht draaien naar links” want alleen de Zeelstraat is “wandelstraat uitgezonderd laden-lossen 6-11 uur”  Zonder een bord “verplicht draaien naar links” staat het bord in de Lakenweversstraat in tegenstrijdigheid met het bord ongeveer 50 meter verder op de Naamsestraat. (zie punt 5)

7.Tegenstrijdigheid in de Diestsestraat

Hierover heb ik op 23/11/2012  een mail gestuurd naar de Dienst Interne Controle van de Politie,t.a.v. de korpschef. Mijn klacht had betrekking op het gedeelte tussen het centrum en Louis Melsenstraat. Het antwoord van Commissaris Walter Vranckx heeft enkel betrekking op de situatie ter hoogte van Kinepolis wat niet de inhoud van mijn klacht is.

In het begin van de straat (centrum) werd een half jaar geleden een bord “verboden richting, uitgezonderd fietsers” gezet. 10 meter verder staat het oude bord “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen ‘6-11’en’18.30 -20’ ‘fietsers toegelaten tussen 18.30-11 uur'”. In de tegenovergestelde richting vanaf Louis Melsenstraat staat een bord “verplichte richting, fietsen toegestaan in de twee richtingen” en dit samen met de oude “wandelstraat” borden zoals hierboven.

In combinatie met dit wandelstraat bord op de grote kruispunten staan op de twee kleine kruispunten met de Vanderkelenstraat en de Van Benedenstraat  borden  “verboden richting uitgezonderd fietsers” richting Louis Melsenstraat en “verplichte richting, fietsers toegelaten in de twee richtingen” richting centrum.

De verkeersborden op de 4 kleine kruispunten wordt geen enkel melding meer gemaakt over de uurbeperkingen 18.30-11u voor de fietsers

Deze borden lijken me tegenstrijdig voor de fietsers en lijken me open voor verschillende interpretaties voor de voertuigen.

 

8. tegenstrijdigheid in de Vital Decosterstraat

Hier staan op één en dezelfde paal (richting Ladeuzeplein) een “verboden richting uitgezonderd fietsers” en een “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen ‘6-11’18.30-11′”fietsers toegelaten tussen 18.30-20uur” en in de andere richting hetzelfde wandelstraat bord en een “verplichte richting, fietsers toegelaten in de twee richtingen”

Deze borden lijken me open voor verschillende interpretaties.

(intussen is de situatie verbeterd, zie reactie onderaan)

9. Muntstraat

Het verkeersbord aan de Muntstraat (hoogte Boekhandelstraat) is nog altijd half verborgen achter de luifel van een restaurant.

Zelfs in deze enge straat vol terrassen van restaurants rijden fietsers.

De borden in de Muntstraat en s’ Meiersstraat  zijn “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen tussen 6-11′. Er wordt over fietsers geen melding gemaakt. Ik denk dat het verboden is voor fietsers wegens de afwezigheid van de afbeelding van een fiets. Door zo’n “sumier” bord in een studentenstad vol fietsers scheppen de bestuurders gewoon verwarring.

10. Geen borden aan de Boekhandelstraat

Er ontbreken einde en begin zone borden. (kant Muntstraat)

Dit is een straat die afhankelijk is van verschillende wandelstraat borden, “uitgezonderd laden en lossen 6-11, uitgezonderd fietsers kant Naamsestraat” (verkeer komende van de Brusselsestraat  en het De Layensplein) en een bord “wandelstraat  uitgezonderd fietsers” (De Somerplein). Daarom ontbreken er borden tussen de Muntstraat en de Boekhandelstraat in de twee richtingen. Gezien dat volgens het onduidelijke bord in de Muntstraat de fietsers waarschijnlijk niet toegelaten zijn, wordt nogmaals bevestigd dat hier borden ontbreken.

Als daarbij een mogelijke “verdwaalde” automobilist toch vanuit het De Somerplein langs het politiekantoor komt, is er geen zichtbaar bord aan de Muntstraat wat dus voor verwarring zorgt.

11. De Somerplein

a. Eén van de borden (hoek met de Tiensestraat) is een “eenrichtingsverkeer” over een trottoir langs de terrassen van de cafés, achter de bushalte richting station.

Op dit trottoir staan behalve de terrassen ook grote potten met bloemen en vlaggen die ergens bekrachtigen dat het wel degelijk over een trottoir gaat.

Daarbij komen de auto’s van deze “éenrichtingsverkeer” terug op de Bondgenotelaan precies op een oversteekplaats voor voetgangers met een visuele handicap, op een strook met “nopmatten”op de grond. Een oversteekplaats voor voetgangers met een visuele handicap zonder zebrapad, die bovendien aan de overkant uitkomen bij de in- een uitgang van de fietsenparking.

De stad brengt voetgangers met een visueel handicap in gevaar.

b. “Verboden richting zonder uitzonderingen” in het verlengde van de Tiensestraat.

Er staat ook een bord “verboden richting” voor het mogelijke verkeer komende van de Tiensestraat. Het is zo dat de Tiensestraat richting De Somerplein, een straat “verboden richting, uitgezonderd fietsers” is. Dit bord “verboden richting” kan dus alleen ten dienste staan van fietsers of van auto’s in overtreding of verkeer komend van het De Somerplein dat terugdraait omwille van de verzinkpaal  in de Tiensestraat.

Ook voor een studentenstad met duizenden fietsers is deze “verboden richting, zonder uitzonderingen” in de verlenging van de Tiensestraat waar de fietsers wel mogen rijden, zeer onlogisch en heeft dus de waarde van een virtueel bord.

In elk geval ontbreekt op het einde van de Tiensestraat een bord “verplicht draaien naar rechts” voor de fietsers, langs de “éenrichtingsverkeer” . (zie punt a.)

Gezien ook de verwarrende borden in het centrum van Leuven, is er geen fietser die nog rekening houdt met de verkeersborden in de wandelstraten.

c. Het brede trottoir tussen de Grote markt en de Tiensestraat (langs het De Somer plein) heeft geen verkeersborden en wordt gebruikt door alle fietsers, brommers en zelfs auto’s. Er heerst hier een grote verwarring en er moeten bijkomende borden komen zodat de weggebruikers weten of het gaat over een rijbaan of een trottoir.

12. De Wieringstraat

Deze straat wordt door de automobilisten gebruikt als doorgang tussen de Brusselsestraat en de Drinkwaterstraat en tussen de Onze Lieve Vrouwstraat en de Franz Tielemanslaan, waar de automobilisten door een deel van de wandelstraat rijden. Ik vind dat hier bijkomende maatregelen moeten genomen worden om de levenskwaliteit en de veiligheid van de voetgangers in de wandelstraat te vrijwaren.

Aan het begin van de Wieringstraat richting Drinkwaterstraat (kant Brusselsestraat) staat een bord  einde zone “wandelstraat uitgezonderd fietsers” dat wel in tegenstrijd is met de zone in de Brusselsestraat ” wandelstraat uitgezonderd laden en lossen 6-11uur, uitgezonderd fietsers”.

Als beginbord (kant Drinkwaterstraat) richting Brusselsestraat staat een bord “doodlopende straat, uitgezonderd fietsers”. Op het andere uiteinde van de straat (kant Brusselsestraat), staat een begin-zonebord voor de Brusselsestraat ” wandelstraat , uitgezonderd fietsers”, (de afbeelding van de fiets is zelfs afgeplakt met plakband).

actualisering op 9 april 2015

Intussen heb ik gezien dat er toch verbeteringen gebeurd zijn in het centrum van Leuven, dat er eensluidendheid is gekomen bij verkeersboren op de Grote Markt, rond de Oude Markt, Parijsstraat en Brusselse straat. (wandelstraat uitgezonderd laden en lossen 6-11 en 18.30-22.30 en fietsen toegelaten) Op het Hogeschoolplein en tussen het Hogeschoolplein en de Standonckstraat blijven de verkeersborden tegenstrijdig. Er ontbreekt nog een einde zone bord aan de Muntstraat. De verkeersborden aan de Muntstraat en de Smeyersstraat zijn nog steeds dezelfde en hebben geen vermelding over de fietsers wat heel onbegrijpelijk is in een studentenstad vol fietsers. De tegenstrijdigheden rond de Mechelsestraat zijn er nog steeds. Ik zal nog een rondtoer maken om de andere borden te inspecteren.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!