De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

60 miljoen, genoeg om duizenden tieners klaar te stomen voor HO en evenveel afgestudeerden voor de arbeidsmarkt?

60 miljoen, genoeg om duizenden tieners klaar te stomen voor HO en evenveel afgestudeerden voor de arbeidsmarkt?

dinsdag 25 april 2017 20:10
Spread the love

Jazeker, ik ben een volslagen amateur. Maar ik heb wel een kwart of zo van mijn leven onderwijs gevolgd. De laatste jaren ervan waren niet erg geslaagd. De opleiding daarna, enkele maanden bij de VDAB voor een initiatie in PC-toestanden, typen, … waren nuttig. Die omgeving is echter te divers om een hoog niveau na te streven: van BSO tot gesjeesde universiteitsstudenten.

Al is er maar 1 kans op 1000 dat er iets van komt, hou ik mezelf voor.

Stel dat honderden bedrijven uit vrije wil, omdat ze een vooruitziende en constructieve ingesteldheid hebben, 60 miljoen per jaar op de spreekwoordelijke tafel leggen. Of dat de overheid 1 % afdwingt van de jaarlijkse gezamenlijke aangroeisommen op hun bankrekeningen, maar met de contractuele verplichting dat telkens 10 jaar later sowieso de beloning volgt.

Ik ben blijven “broeden”. http://community.dewereldmorgen.be/blog/dirkvanlanden/2017/04/17/10-000-knelpuntberoepenstudiebeurzen-laten-financieren-door-de-bedrijfswereld-rik-kan-al-een-verschil-maken

Stel dat er dankzij dit budget en enkele sleutelpersonen die iets structureel vernieuwends willen doen ten bate van duizenden individuen die niet goed weten wat, waarom, hoe en waarheen én de maatschappij én de overheid én de bedrijfswereld, een nieuw onderwijsinstituut komt met een vestiging in elke provincie met:

– een budget van een miljoen of 6 (dus 600 000 x 10)  – te verspreiden over een jaar of 25 of 30 middels een lening – voor de bouw van een school of ombouw van een bestaand complex, samen met werkingsmiddelen en nutskosten e.d. 6 miljoen (?) per jaar; (met vele miljoenen extra voor de internaatsfunctie, zie verder); 10 000 x 2,5 m² aan lesruimte, 2500 x 10 voor kamers, 500 x 10 voor personeel, … 70 000 à 80 000 = ongeveer de oppervlakte van 500 woningen x 250 000 = 125 miljoen, aan 3 % op 30 jaar = rond de 520 000 per maand en dus 6 miljoen per jaar; maar ook de inrichting zal wel miljoenen kosten, bijvoorbeeld 2000 p.p. voor de 2500 internen en 1000 voor de ongeveer 8000 externen = 13 miljoen en dus ruim 600 000 per jaar; ik zag toevallig een huis te koop in Boortmeerbeek op een grond van bijna 25 are voor 350 000; dat x 20 zou nog eens 7 miljoen kunnen zijn en dus ruim 300 000 per jaar;

– 10 leerkrachten, die de ene week 5 dagen les geven in bijvoorbeeld Hasselt en de andere in de buurt van Leuven of Antwerpen/Brussel of Luik/Namen en evenveel begeleiders/administratieve krachten, en 10 H0-docenten die elk 2,5 dagen per twee weken aanwezig zijn; 20 x 10 x 40 000 en 100 x 90 000 = 17 miljoen; zij krijgen versterking van 250 à 500 extra gemotiveerde en herscholingsgerichte twintigers met of zonder de juiste diploma’s, die interesse hebben voor een loopbaan in het onderwijs – knelpuntberoep, of toch voor bepaalde vakken, nu en over enkele jaren – en die bovenop hun jaarlijkse “studietoelage” van maximum 5000 euro samen 1 miljoen euro kunnen bijkrijgen als onkostenvergoeding voor 200 000 gepresteerde uren als externe of “inwonende” assistent-leerkracht-in-opleiding x 5 euro, dus 20 000 per vestiging en 500 uren per week, maximaal 80 uren per maand;  een gratis eigen kamer en kost in het pensionaat voor minstens 600 gepresteerde uren per jaar.

– 1 miljoen per jaar voor elektrische busjes om de collega’s te verplaatsen van vestiging 1 naar 2 elke morgen en avond en andersom, en studenten naar bedrijven of gastcollegegevers naar de scholen, eventueel gehandicapte scholieren ophalen en terugbrengen, …

– 5000 beloftevolle scholieren vanaf het derde middelbaar die (eventueel, maximaal 2500) op internaat gaan voor 3000 euro gesponsord per jaar = 7,5 miljoen forfaitair voor het pensionaat (en “eigen” bijdrage, vanuit de studiebeurs en het “kindergeld”, van hoogstens 1200 per jaar en dus 3 miljoen, voor allerlei kosten zoals water, verwarming, stroom, …), de externen krijgen, als het gezinsbudget aan de lage kant ligt, maximaal 2400 per jaar, eventueel om een gezondere, ruimere, … beter gelegen woning te kunnen betrekken, indien 60 % 1500 x 2400 = 3,6 miljoen; dus 3,9 over van het maximaal bedrag van de gesponsorde 15 miljoen voor de junioren, voor personeel, hoogstens 1000; de bedoeling is ze klaar te stomen voor hoger onderwijs, en vooral de richtingen waarvan de afgestudeerden (nog steeds) in trek zullen zijn over enkele jaren.. Als “het” erin zit, moet “men” ervoor zorgen dat “het” eruit komt, als de thuissituatie dat hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk maakt

– 5000 HO-afgestudeerden (of juist niet) x gemiddeld 4 000 per jaar, 3000 indien nog thuis wonend of matig eigen inkomen uit arbeid of een werkende partner,  = 20 miljoen ; als ze niet klaar zijn, zoals de ingenieurs in het artikel, kunnen ze begeleid aan zelfstudie doen, of bijkomende cursussen volgen, of stages doen bij de bedrijven die dat aanbieden, of een mentorschap aanvragen bij een gepensioneerde of nog werknemer van geïnteresseerde bedrijven.

Als amateur deze “begroting” opstellen, het is niet gemakkelijk. Maar voorlopig kom ik aan 61 miljoen.

Een nauwe samenwerking ligt voor de hand. Maar “zij” zijn er voor “iedereen”, en “wij” voor een selectie van goed gescreende kandidaten.

https://www.vdab.be/help/opleiding.shtml

Dit alles verzon ik door en na het lezen van:

https://www.klasse.be/archief/wat-houdt-youssef-en-samira-uit-de-hogeschool/

“Hogescholen en universiteiten hebben de voorbije jaren veel inspanningen gedaan om allochtone studenten te werven. Tot huisbezoeken toe. Blijkbaar levert dat niet veel op.
Marlies Lacante: «Ik weet niet of ze altijd op de juiste manier werven. Niet alle jongeren hebben het gepaste profiel om hoger onderwijs te volgen. Het is niet omdat je veel allochtone studenten weet te werven, dat je daar ook goede resultaten mee boekt. Ik sta achter de idee van democratisch onderwijs in die zin dat men alle jongeren maximale kansen moet geven om hun mogelijkheden te ontplooien. Wie naar het hoger onderwijs wil en daarvoor het gepaste profiel heeft of kan verwerven, moet daartoe alle kansen krijgen. Dit betekent niet dat iedereen naar het hoger onderwijs zou moeten om succes te hebben in het leven. Integendeel, elke opleiding en elke onderwijsvorm heeft een eigenheid die respect verdient.»”

Maar ook de rest is belangrijk om te lezen.

Het zou uiteraard niet enkel (mogen) gaan om allochtone jongeren. Wat telt is het individu: zijn of haar potentieel, motivatie, gezinssituatie, psychische en emotionele conditie, noden, …

https://www.vacature.com/nl-be/carriere/job-nieuws/Spanning-tussen-vraag-en-aanbod-ingenieurs

“Ingenieurs zijn niet dik gezaaid op de arbeidsmarkt, maar toch zijn er 2000 werkloos. Dat komt vooral omdat de ingenieursopleidingen niet voldoende aansluiten bij de praktijk. Bedrijven leggen de lat hoog, terwijl 55% van de pas afgestudeerde kandidaten zich niet klaar voelt voor het professionele leven. Een en ander blijkt uit de Ingenieursbarometer, een onderzoek van HR-dienstverlener USG Engineering (2015) bij meer dan 2.200 professionals, toekomstige ingenieurs en bedrijven die ingenieurs tewerkstellen.”

En hoeveel honderden twintigers, uit alle studierichtingen vallen uit na enkele jaren, uitgeblust en verloren gelopen, of uitgeschakeld door ziektes of burn-outs, of merken dat hun diploma niet veel kansen biedt? Zouden zich willen heroriënteren, maar durven het niet aan? In een nieuwe omgeving waar afstandelijkheid en opgaan in de massa niet de bedoeling is, en er “existentieel” wordt gecommuniceerd, kan het misschien wel. Samenwerken is de bedoeling. Misschien meer een Amerikaanse aanpak van discussiëren, samen projecten afwerken, …? Of heb ik de verkeerde indruk? Ik kijk TV, ben er nooit geweest.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150329_01604752

“In 2009 betaalde het katholiek onderwijs gemiddeld nog 1.160 euro per vierkante meter bij de bouw van een nieuwe school. Vorig jaar steeg dat bedrag naar 1.597 euro. Bij het ­stedelijk en provinciaal onderwijs zien we eenzelfde evolutie: van 1.372 naar 1.603 euro per vierkante meter. Gemiddeld gaat het om een stijging van 26 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) opvroeg bij ­onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V).”

http://internaat.sjks.be/kostprijs-internaat/

Dit kan niet iedereen betalen. “Het kostgeld bedraagt per maand € 100,00 voor de kamerhuur en als voorschot € 170,00 voor de maaltijden.”

En zou dit niet mooi zijn?

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170414_02834265

“Kasteel Boterhoflaan is niet het enige kasteel dat momentaal te koop staat. Volgens Immovlan.be kan u kiezen uit 42 sprookjesachtige gebouwen. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië.

Het duurste is het prachtige recent gerestaureerd kasteel “Vroenhoven” in Kortenaken op domein van maar liefst 70 hectare. Met haar prachtige salons, eet- en zitkamers, talloze slaap- en badkamers, een royale bar, een conciërgewoning en diverse bijgebouwen is het een echt koopje voor wie zeer veel geld heeft. De vraagprijs is immer 5.900.000 euro.”

Maar waarschijnlijk meestal niet groot genoeg, of niet geschikt wegens te oud, niet om te bouwen wegens beschermd, … Maar op het domein?

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!