De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

60 jarig bestaan Israelisch Philharmonisch Orkest/TV uitzending/Culturele boycot Israel/NU!

60 jarig bestaan Israelisch Philharmonisch Orkest/TV uitzending/Culturele boycot Israel/NU!

zaterdag 10 augustus 2019 12:11
Spread the love
60 JARIG BESTAAN ISRAELISCH PHILHARMONISCH ORKEST/TV UITZENDING/CULTURELE BOYCOT ISRAEL!/NU!
ZIE OOK
AAN
HET BESTUUR VAN STINGRAY CLASSICA [Voormalig ”BRAVA”]
Onderwerp:
Uitzending 60 jarig bestaan van het Israelisch Philharmonisch Orkest
op woensdag 14 augustus 2019
Geacht Bestuur,
Vrijwel altijd word ik aangenaam verrast door de rijke schakering aan
klassieke programma’s op uw TV zender, varierend van opera’s, concerten, etc.
Deze keer niet.
Want wie schetst mijn -onaangename- verbazing, dat ik het volgende bericht in mijn TV gids [die een copie van deze brief ontvangt] aantrof:
WO 14-8
STINGRAY CLASSICA
21.31-23.26 ISRAEL PHILHARMONIC ORCHESTRA: 6OTH ANNIVERSARY
Op het eerste gezicht lijkt dat wederom een aankondiging van enkele
uren van genietingen van klassieke muziek, maar wie doordenkt, beseft, dat hier veel meer aan de hand is.
Want die ongetwijfeld mooie muziek, die ten gehore gebracht wordt, is afkomstig van een Orkest uit een land, dat sinds jaar en dag de mensenrechten schendi, bezet, onderdrukt en lak heeft aan het Internationaal Recht. [1]
Dat land heet Israel en is gesticht op de grondvesten van etnische zuiveringen,
landroof en schending van het zelfbeschikkingsrecht van de oorspronkelijke
Palestijnse bevolking.
Lees voor meer achtergronden [die u eigenlijk zou moeten kennen] meer onder noot 2.
BEZETTING, ONDERDRUKKING,NEDERZETTINGEN
Maar dat was 1948 [stichting van de Staat Israel, gepaard gaande met
etnische zuiveringen van meer dan 750.000 Palestijnen], wat de basis gelegd
heeft voor het huidige conflct.
Nu naar latere, maar niet minder huiveringwekkende Tijden:
Zoals u ongetwijfeld weet, bezet Israel sinds 1967 de Palestijnse gebieden,
de Westelijke Jordaanoever [Westbank], Oost-Jeruzalem en Gaza [3], met
daaraan gepaard gaande onderdrukking, mensenrechtenschendingen en
oorlogsmisdaden, die vooral hebben plaatsgehad [en nog plaatshebben] bij de
vele Israelische militaire invallen, vooral in Gaza. [4]
Een bezetting is sowieso illegaal, maar daarenboven is Israel nog eens kampioen schendingen van het Internationaal Recht [5], vooral in het negeren
van VN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israel al in 1967 opriep
[en Veiligheidsraadsresoluties zijn bindend], zich terug te trekken uit bezet gebied. [6]
Helaas is dat nog niet alles, want Israel maakt zich schuldig aan apartheidsmaatregelen zoals een ongelijk rechtssysteem in Israel -waar het ‘gewone” recht geldt- en in de bezette Palestijnse gebieden-waar voor gewone
Palestijnse burgers het Militair Recht geldt- [7]
NEDERZETTINGEN
Er is nog veel meer, zoals de illegale uithongeringsblokkade van Gaza [8]
en de tevens illegale Israelische Muur, die diep ingrijpt in het dagelijks
leven van de bezette Palestijnse bevolking en deels gebouwd is op bezet
Palestijns land [9]
Maar laten we naast deze diepe humanitaire ellende eens kijken naar de sinds eind zestiger jaren in  bezet Palestijns land gebouwde Israelische nederzettingen.
Die zijn niet alleen in strijd met het Internationaal Recht [10] en er wordt nog steeds bijgebouwd [11], daarnaast gedragen vele kolonisten [bewoners van
nederzettingen] zich uiterst agressief en gewelddadig tegen de bezette Palestijnse bevolking, zonder veel consequenties voor hen [die kolonisten dus]
NEEN, sterker nog:
Deze gewelddadige kolonisten worden vaak nog gesteund door het Israelische bezettingsleger ook! [12]
NOORD KOREA
Nu hoor ik u zeggen:
Wat een ellende allemaal, maar wat heeft een cultureler uitwisseling nu met politiek te maken?
Dan heb ik een tegenvraag voor u:
Zou u ook een TV uitzending wijden aan het zoveel jarig bestaan van het
State Symplhony Orchestra of the Democratic People’s Republic of Korea, met andere woorden het Noord Koreaanse Staats Orkest [13], dat ongetwijfeld ook
een prachtige performance [ze hebben een Westers klassiek repertoire] [14]
neerzet?
Ik denk van niet en terecht.
Noord Korea is een van de grote mensenrechtenschenders in de wereld. [15]
Maar waarom in het geval van Israel, ook een grote kampioen humanitaire ellende, WEL een TV uitzending van uw kant?
EPILOOG:
Wat ik hierboven opsomde aan Israelisch onrecht is nog maar het topje van de ijsberg.
Meer hierover valt te lezen, onder andere op The Rights Forum. [16] en tal van andere informatiebronnen, waaronder natuurlijk het nieuws.
Maar waar het om gaat is, dat het not done is, een TV uitzending te wijden aan
een Orkest van een Staat, die niet alleen schuldig gemaakt heeft aan oorlogmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid [17], maar daarmee vrolijk doorgaat en kennelijk van geen ophouden weet.
Iedere support aan zo’n Staat, of dat nu politiek, economisch of cultureel is
[dat laatste plaatst zo’n Staat in een positief PR licht] is uit den boze en mag gewoon niet plaatsvinden.
Period!
Zolang Israel niet bereid is de mensenrechten te respecteren en zich niet terugtrekt uit Bezet Gebied, de illegale nederzettingen ontmantelt en het andere
onrecht herstelt, is het een NO GO AREA, zowel fysiek letterlijk en overdrachtelijk.
Dat betekent:
Geen economische en politieke, maar ook geen culturele samenwerking.
Ik eis dan ook van u, dat u de TV uitzending van het Israelisch Philharmonisch Orkest schrapt en ook anderszijds geen culturele samenwerking meer aangaat.
Als u tenminste respect hebt voor Mensenrechten, Eer en Fatsoen.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
DE WERELD MORGEN
ISRAEL WERELDKAMPIOEN SCHENDINGEN VN RESOLUTIES
LODE VANOOST
30 JULI 2014
[2]
IF AMERICANS KNEW/HISTORY

BOEK VAN WETENSCHAPPER/HISTORICUS ILAN PAPPE/

THE ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ethnic_Cleansing_of_Palestine

UITTREKSEL VAN BOEK

ZIE DIRECT HIERONDER

UNIVERSITY OF EXETER

THE 1948 ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE

https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10871/15208/1948%20Ethnic%20Cleansing%20of%20Palestine.pdf;sequence=2

In mei 1948 riep de zionistische leider David Ben Goerion eenzijdig de Staat Israel uit [VN resolutie 181 voorzag in een Federatie waarin een Joods en Arabisch deel zou bestaan], waarna een militair treffen plaatsvond tussen de Israelisch-zionistische geregelde [Haganah] troepen en de extreem rechtse terreurbendes Irgoen en Stern enerzijds en de door enkele[slecht bewapende] Arabische landen gesteunde Palestijnen anderszijds.

De oorlog liep voor de Palestijnen uit op een ramp en werd dan ook Al Nakba [ramp] genoemd Meer dan 750 000 Palestijnen werden door Israelisch-zionistische troepen en terreurbenden van huis en haar verdreven, er werden massaslachtingen aangericht zoals in het dorp Deir Yassin [12] en meer  dan 400 Arabische dorpen werden verwoest [13]. Ook werd een deel van het aan de Arabieren toegewezen gebied [bij VN Resolutie 181] door de Israelische troepen bezet, waardoor in feite de bezetting al in 1948 begon.”

CIVIS MUNDI

ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012.

MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT

ASTRID ESSED

https://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2024

[3]

BTSELEM.ORG

DUTY TO END OCCUPATION

https://www.btselem.org/duty_to_end_occupation

12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen.´´
VRAAG EN ANTWOORD
BRIGITTE HERREMANS
ISRAEL´S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: ”DISENGAGEMENT” WILL NOT END
GAZA OCCUPATION
28 OCTOBER 2004
[4]
FATALITIES DURING OPERATION CAST LEAD
FATALITIES DURING OPERATION PROTECTIVE EDGE
AMNESTY INTERNATIONAL
OPERATION CAST LEAD: 22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTION
2009
“During 50 days of attacks, Israeli forces wreaked massive death and destruction on the Gaza Strip, killing close to 1,500 civilians, more than 500 of whom were children,” said Philip Luther, Amnesty International’s Middle East and North Africa Programme Director.”
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT: TWO YEARS ON, STILL NO JUSTICE FOR
WAR CRIMES VICTIMS
7 JULY 2016
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT: USE OF EXCESSIVE FORCE IN GAZA AN ABHORRENT
VIOLATION OF INTERNATIONAL LAW
14 MAY 2018
[5]
DE WERELD MORGEN
ISRAEL WERELDKAMPIOEN SCHENDINGEN VN RESOLUTIES
LODE VANOOST
30 JULI 2014
[6]
WIKIPEDIA
UN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 242
[7]
”A new report published by the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) outlines the nature of the legal regime currently operating in the West Bank. Two systems of law are applied in a single territory: one – a civilian legal system for Israeli citizens, and a second – a military court system for Palestinian residents. The result: institutionalized discrimination.”
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
24 NOVEMBER 2014
REPORT
14 OCTOBER 2014
ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]
ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWS
IN THE WEST BANK
The laws implemented in the West Bank are inequitable and discriminate against Palestinians. Although the settlers live in the same geographical area in which martial law is imposed, Israel has decided that they are not subject to military law, but rather to Israeli law. The application of two distinct legal systems in a single territory constitutes gross discrimination”
MILITARY COURTS
INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS
THE JUDICIAL ARM OF THE OCCUPATION:
THE ISRAELI MILITARY COURTS IN THE
OCCUPIED TERRITORIES
[8]
”(Jerusalem) – The record-low rate of permits issued by Israel for Palestinians seeking vital medical treatment outside Gaza underlines the urgent need for Israel to end its decade-long closure of the Gaza Strip, Al Mezan Center for Human Rights, Amnesty International, Human Rights Watch, Medical Aid for Palestinians (MAP), and Physicians for Human Rights Israel (PHRI) said today in a joint statement.”
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: RECORD-LOW IN GAZA MEDICAL PERMITS
54 DIED IN 2017 AWAITING ISRAELI PERMITS
AMNESTY INTERNATIONAL
GAZA: LOOMING HUMANITARIAN CATASTROPHE HIGHTLIGHTS NEED TO LIFT ISRAEL’S 10 YEARS ILLEGAL BLOCKADE
15 JUNE 2017
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITY
ASTRID ESSED
[9]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF

A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

”When it erected the barrier, Israel cut off residents of some 150 Palestinian communities from their land – including farmland and pastureland – leaving the communities east of the barrier and their land on the other, between the barrier and the Green Line. By so doing, Israel blocked thousands of Palestinians from freely accessing and cultivating their land”
…..
……
”As a result of not having free access to their farmland, Palestinian landowners have been forced to abandon lucrative branches of farming that require daily, year-round cultivation, and many have replaced them with olive trees, one of the most durable crops in the region. Yet even olive trees suffer without regular cultivation. The trees grow sick, yield less fruit, and harvesting even these meager crops is greatly impeded by the thorny weeds whose wild growth among the trees cannot be checked by the farmers who do not have regular access to the land.”
THE SEPARATION BARRIER
[10]
DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
ILLEGAAL VOLGENS ARTIKEL 49, 4E CONVENTIE VAN GENEVE
EN HET HAAGS VERDRAG UIT 1907
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
THE HAGUE CONVENTION 1907
”De Vierde Conventie van Genève bevat bovendien het beroemde verbod op het koloniseren van bezet gebied waarop de internationale gemeenschap − Nederland inbegrepen − zich in haar veroordelingen van Israëls nederzettingenbeleid baseert.”
THE RIGHTS FORUM
SCHENDINGEN
[11]
AL JAZEERA
ISRAEL APPROVES 2300 NEW HOMES FOR SETTLERS IN WESTBANK: NGO
6 AUGUST 2019
THE HAARETZ
ISRAEL APPROVES 1450 NEW HOMES IN WEST BANK SETTLEMENTS
26 DECEMBER 2018
[12]
ANOTHER MONTH OF ROUTINE SETTLER VIOLENCE FULLY BACKED BY
THE MILITARY
7 AUGUST 2017
[13]
WIKIPEDIA
STATE SYMPHONY ORCHESTRA OF THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA
[14]
”SSO is only one large orchestra of Western form in North Korea but include players of improved Korean folk wind instruments, instrumental and vocal soloists and composers for itself. They perform North Korean orchestral and chamber works in 70% and Western orchestral works in 30%. Sometimes they perform not only without a conductor but all the players perform without scores; even massive and complicated works along the likes of Gustav Mahler‘s symphonies. ”
WIKIPEDIA
STATE SYMPHONY ORCHESTRA OF THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA/REPERTOIRE, CONCERT VENUES AND CONDUCTORS
ORIGINELE BRON
WIKIPEDIA
STATE SYMPHONY ORCHESTRA OF THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA
[15]
AMNESTY INTERNATIONAL
”WE WILL NEVER STOP” THE NORTH KOREAN ACTIVISTS FIGHTING FOR HUMAN RIGHTS BACK HOME
8 AUGUST 2019
HUMAN RIGHTS WATCH
”YOU CRY AT NIGHT AND DON’T KNOW WHY”
SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN IN NORTH KOREA
[16]
THE RIGHTS FORUM
[17]
ETNISCHE ZUIVERINGEN, WAARAAN ISRAEL ZICH SCHULDIG GEMAAKT HEEFT, ZIJN VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT, MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID
Article 7 Crimes against humanity
 1. For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
 (a) Murder;
 (b) Extermination;
(c) Enslavement;
(d) Deportation or forcible transfer of population;
THE ROME STATUTE

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!