De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

50 plussers en wachtuitkeringen

50 plussers en wachtuitkeringen

woensdag 26 oktober 2011 20:23
Spread the love

In De Standaard van 25 oktober stond een artikeltje waarin stond dat er 797 50-plussers zijn in België die nog een wachtuitkering ontvangen. Reden genoeg voor VOKA om te eisen dat de wachtuitkeringen worden afgeschaft. Blijkbaar is hypocrisie een sleutelcompetentie om bij VOKA aan de slag te mogen gaan.

Het is immers onder druk van de werkgevers dat de toegang tot het systeem van de werkloosheidsuitkeringen steeds moeilijker is geworden. Vroeger moest je 156 dagen hebben gewerkt om überhaupt een werkloosheidsuitkering te kunnen ontvangen, nu is dit 312 dagen.
Tegelijk heeft VOKA ervoor gezorgd dat de arbeid werd geprécairiseerd (door het steeds meer en illegaal inzetten van interimarbeid). Wanneer mensen dan in de interimarbeid blijven en dus geen toegang krijgen tot werkloosheidsuitkeringen en in de (veel lagere) wachtuitkeringen blijven hangen, dan is VOKA er als de kippen bij om de afschaffing van de wachtuitkeringen te eisen.
Uit het ‘uitzendsector profielonderzoek 2006 van Idea Consult’ blijkt dat de gemiddelde interimaris maar 49,5 dagen per jaar werk heeft. Zoals boven vermeld moet je 312 dagen gewerkt hebben om toegang tot een werkloosheidsuitkering te krijgen. We weten ook dat het vooral jonge mensen zijn die interimarbeid uitvoeren maar toch blijven steeds meer mensen erin hangen bij gebrek aan beter.

En zelfs indien al die mensen nog nooit van hun leven zouden hebben gewerkt zoals VOKA suggereert maar onmogelijk waar kan zijn, dan nog gaat het maar over 0,2% van de werkzoekenden. Laten we nu eens de VOKA-redenering toepassen op hun eigen leden:
• De notionele intrestaftrek brengt niks op aan de maatschappij, enkel een dikke portefeuille voor de bedrijven. Besparing € 5.400.000.000
• Daarnaast krijgen bedrijven nog tal van RSZ-voordelen, samen met de notionele aftrek meer dan € 12.000.000.000.
• Bedrijven frauderen € 30,00 miljard op jaarbasis (fiscale frause)
De totale uitgaven voor de werkloosheid  bedroegen in 2009 € 7.843.883.473. Deze bedragen werden uitgekeerd in het kader van de volledige en gedeeltelijke werkloosheid, de tijdelijke werkloosheid (waar dus ook het patronaat heel veel belang bij heeft), wachtuitkeringen voor zeevarenden én de faillissementsverzekering voor zelfstandigen.
In vergelijking met wat de bedrijven elke jaar cadeau krijgen van Jan met de Pet zijn de uitgaven voor werkloosheid zeer beperkt, zeker als je weet dat het om meer dan 1.000.000 mensen gaat die dankzij ondersteuning van de overheid uit de armoede blijven (alhoewel dit ook steeds minder het geval is).
De miljarden die het patronaat cadeau krijgt worden in het beste geval besteed aan dikke auto’s, bonussen etc. In het slechtste geval aan het vernietigen van arbeid door herstructureringen en delokaliseringen. Het meest recente voorbeeld daarvan is ArcelorMittal in Luik. Ondanks de miljardenwinsten betaalde de multinational in 2009 minder dan € 500,00 vennootschapsbelastingen. Maar dat was nog teveel en in 2010 betaalden ze € 0,00. Dit is geen uitzondering maar regel. Daarnaast kreeg deze ‘onderneming’ nog een cadeau van het Waalse gewest van € 260.000.000. En wat krijgt de gemeenschap terug voor zoveel generositeit? 600 ontslagen en nog eens 1500 uit de toeleveringsbedrijven. De cadeaupolitiek van de gewesten en de federale overheid heeft dus een arbeidsvernietigend effect. Zoveel is zeker. In het kader van de VOKA-redenering is dit subsidiesysteem volledig uit de hand gelopen en moeten alle subsidies, belasting- en RSZ-voordelen onmiddellijk worden afgeschaft.
Het zou VOKA sieren indien ze een toon of 3 lager zouden zingen want hun geldhonger en egoïsme maken het land kapot.
 

take down
the paywall
steun ons nu!