De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

50-jarig Leuvens studentenblad Veto lag ooit onder zwaar gerechtelijk vuur

50-jarig Leuvens studentenblad Veto lag ooit onder zwaar gerechtelijk vuur

woensdag 6 maart 2024 13:45
Spread the love

Vrijdagavond opent het studentenblad Veto in de Leuvense Universiteitsbibliotheek een tentoonstelling over zijn 50-jarig bestaan. Ik kijk er erg naar uit want ik heb zelf van 1980 tot 1983 veel voor dit blad geschreven.

De herinnering aan VETO is de periode toen het blad eind april 1982 onder zwaar gerechtelijk spervuur belandde. Aanleiding was het feit dat het blad stukken publiceerde uit de circa 70 dossiers van gewetensbezwaarden die de 16e van die maand door het Commando Hem Day in klaarlichte dag ontvreemd werden uit het kantoor van de arrondissementscommissaris in de Halvestraat. Het betrof een protestactie van de antimilitaristische groep Onkruit in de marge van de rechtszaken toen tegen totaalweigeraars die zowel militaire als burgerdienst weigerden. Uit analyse van de documenten bleek onder meer dat over kritische gewetensbezwaarden politieke dossiers bijgehouden werden. Bij iemand die antimilitaristische posters verspreidt wordt karaktergestoordheid vermoed. Hij dient een geneeskundig onderzoek te ondergaan.

Enkele dagen na de publicatie werd Marcel Meeus, de verantwoordelijke uitgever van Veto en tevens secretaris van de Algemene Studentenraad (ASR), om 5 uur ’s morgens in zijn huis in de Sint-Annastraat opgepakt. Dezelfde dag wordt ook redactielid Frans Smeets opgepakt van wie het gerecht bij een inval op de redactie de handgeschreven tekst vond over totaalweigeren dat in het bewuste Veto-nummer gepubliceerd werd. Beiden zullen respectievelijk 13 en 20 uren worden vastgehouden en na ondervraging door een onderzoeksrechter gedagvaard worden op beschuldiging van heling. Als de zaak enkele maanden nadien voor de correctionele rechtbank komt worden beiden echter vrijgesproken.

In het editoriaal van het VETO-nummer volgend op de inval haalt de redactie en de ASR-stuurgroep keihard uit. “Het was voor de gerechtelijke instanties blijkbaar voldoende dat VETO zijn journalistieke plicht nakwam om zijn lezers van op de hoogte te brengen wat voor puur ondemocratische praktijken vlotweg door de Belgische beugel kunnen om de bloedhonden uit te sturen zonder leiband. We nemen het niet dat wij op deze wijze ernstig in onze persvrijheid gehinderd worden. De verantwoordelijke uitgever om 5 uur ’s morgens van zijn bed lichten voelt immers aan als een serieuze intimidatie en het doorzoeken van onze redactielokalen speurend naar de gestolen documenten als een gênante verdachtmaking”.

Luc Vanheerentals

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!