De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

50 000 onderwijsassistenten zouden nuttig zijn, omdat geen enkele sector psychisch meer belastend is/zou zijn.

50 000 onderwijsassistenten zouden nuttig zijn, omdat geen enkele sector psychisch meer belastend is/zou zijn.

vrijdag 17 februari 2017 07:15
Spread the love
Onderwijs 21%
Informatie en communicatie 17%
Financiële dienstverlening 16%
Overheid en overheidsdiensten 16%
Industrie 15%
Gezondheids- en welzijnszorg 15%
Gemiddeld alle werknemers 14%
Waterbedrijven en afvalbeheer 14%
Cultuur, sport en recreatie 13%
Vervoer en opslag 13%
Horeca 12%
Bouwnijverheid 12%
Handel 12%
Landbouw, bosbouw en visserij 10%

—————————————————–

Hun hoofdtaak zou zijn, neem ik aan: “Maar administratie, toezicht, opvang en nawerk (taken en toetsen corrigeren enz.), daar hebben leerkrachten een broertje dood aan.”

Negen op de tien leerkrachten staan graag voor de klas en zouden niet willen ruilen voor een job in de privé. Toch vinden even veel leerkrachten basisonderwijs en ruim zeven op tien in het secundair onderwijs hun job zwaar. Ze vinden ze ook zwaarder dan tien jaar geleden.

https://www.klasse.be/archief/lesgeven-wordt-steeds-zwaarder/

5 000 à 10 000 zouden gespecialiseerd kunnen zijn in jongeren met speciale noden, wegens hun lichamelijk en/of psychisch anders-zijn. Men zou zelfs ouders eventueel halftijds kunnen aannemen voor 10 000 netto als ze nog een andere baan erbij hebben of nemen of juist niet nodig hebben dankzij de levenspartner.

“Schooldirecteurs van basisscholen zitten elk jaar bijna vier weken ziek thuis. De helft van die ziektedagen wordt voorgeschreven voor burn-outs en depressies.

Een leerkracht in het lager onderwijs meldde zich in 2015 gemiddeld 16,35 dagen ziek. Een jaar eerder was dat nog ‘maar’ 14,89 – ruim anderhalve dag minder. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport rond ziekteverzuim bij het Vlaamse onderwijspersoneel. Hun bazen kampen met nóg meer gezondheidsproblemen: gemiddeld 18,18 ziektedagen in 2015, of bijna vier werkweken.

Een jaar eerder waren dat ruim 3,5 dagen minder. “Het aantal ziektedagen nam met 23% toe”, zegt Vlaams Parlementslid Steve Vandenberghe (sp.a). Nog meer dan bij leerkrachten komt dat omdat ze kampen met psychosociale aandoeningen zoals een depressie of burn-out.”

http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderwijs/article/detail/3054726/2017/01/14/Schooldirecteur-vier-weken-per-jaar-ziek-thuis.dhtml

—————————————————————–

“”De hoge werkdruk en de emotionele belastingen eisen hun tol”, besluit algemeen secretaris van COV Marianne Coopman uit de cijfers. “In de praktijk betekent dit dat leerkrachten en directeurs vaak hun ziekte uitstellen. Ze werken tot ze er uitgeput bij neervallen. Op dat moment zit er niets anders op dan langdurig ziek thuis blijven.”

De vakbond verwijst naar een SERV-rapport uit 2014, waarin toen al te lezen was dat leerkrachten een grotere kans maken op burn-outs en psychosociale aandoeningen. Coopman wijst daarvoor op de emotionele prikkels waaraan leerkrachten bloot staan en de hoge maatschappelijke druk. “Het belang dat de maatschappij aan onderwijs hecht, heeft voorlopig nog niet geleid tot een fundamenteel herbekijken van de werkomstandigheden van leerkrachten.”

http://www.hln.be/hln/nl/33722/Vacature/article/detail/3031978/2016/12/15/Ziekteverzuim-onderwijspersoneel-neemt-verder-toe.dhtml

——————————————

Beste mensen

Ik hou het kort nu. Je kunt heel wat lezen over mij en mijn talrijke voorstellen \u0008alhier: http://­community.dewereldmor­gen.be/­dirk-van-landen

Er zijn honderdduizenden Belgen en tientallen miljoenen in de EU die het moeilijk hebben. Velen hebben genoeg geld en een baan maar weinig of geen tijd. Zoveel anderen geen werk of zelfs inkomen. Het kan of zelfs moet anders. Anders loopt “het” slecht af.

Ik geloof dat een 30-urenwerkweek invoeren voor 90 % of zo van de voltijdse werknemers – de rest: managers, vrijwilligers, knelpuntberoepen, … – zichzelf zou terugbetalen; indien geleidelijk. In het onderwijs kan dit blijkbaar niet. Maar volgens mij wel het financieren van ongeveer 50 000 onderwijsassistenten­ (in Vlaanderen, in de loop van 10 jaar) als onderdeel van mijn “masterplan”. Ik kom nergens een praktische uitwerking tegen, dus zou er naar mij moeten “geluisterd” worden. Jullie kunnen mijn eerste bondgenoot zijn en misschien zelfs de hele onderwijssector overtuigen dat mijn voorstellen moeten onderzocht worden en publiekelijk bediscussieerd.

Dirk

—————————————–

“Maar liefst één op de vijf mensen in het onderwijs kampt namelijk met burn-out klachten. Het percentage vertoont bovendien een stijgende lijn, zo blijkt uit een vergelijking met eerdere jaren.  Het lag rond de 18 procent en is in 2014 opgelopen tot boven de 21 procent.

Daarmee is het onderwijs kampioen werkdruk, de communicatiesector volgt op enige afstand als nummer twee. Wie weinig last van stress wil hebben, kan het beste gaan werken in de bouw, handel of de agrarische sector.

Verder scoort het onderwijs ook het hoogste op onderdelen als heel veel werken en emotionele uitputting. Verder hebben scholen het meeste last van ‘pesten door klanten’, wat te vertalen valt als agressie van de kant van ouders en leerlingen.  Wanneer het gaat om pesten door collega’s scoort onderwijs in het TNO/CBS onderzoek juist opvallend laag en ruim onder het gemiddelde.”

Waarom zou het in andere landen beter gaan of zijn? Tenzij in het Hoge Noorden misschien …

http://www.aob.nl/default.aspx?id=220&article=51741&m=

 

 

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!