De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

5.000 Rode Kruisvrijwilligers en 4.500 crisisvrijwilligers klaar om WZC’s te ondersteunen
Opinie -

5.000 Rode Kruisvrijwilligers en 4.500 crisisvrijwilligers klaar om WZC’s te ondersteunen

5.000 hulpdienstvrijwilligers en 4.500 crisisvrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen staan klaar om meteen ingeschakeld te worden in de Vlaamse woonzorgcentra. Door een belangrijk aandeel van de logistieke taken én zorgtaken voor hun rekening te nemen, kunnen ze ervoor zorgen dat de druk op het zorgpersoneel in de rusthuizen afneemt. Rode Kruis-Vlaanderen moedigt woonzorgcentra dan ook aan gebruik te maken van dit aanbod.

donderdag 9 april 2020 10:17
Spread the love

 

Vanuit de woonzorgsector komt al geruime tijd het signaal dat de druk stilaan onhoudbaar wordt. Nu er een groot aantal coronatests ter beschikking is, rijst de vraag wat er moet gebeuren als blijkt dat een groot deel van de zorgverleners in een woonzorgcentrum positief test en dus thuis moet blijven. “Wanneer er een acuut personeelstekort is in een woonzorgcentrum of de druk op de zorgverleners om andere redenen te groot wordt, kan er beroep gedaan worden op Rode Kruisvrijwilligers en crisisvrijwilligers. Zij staan klaar om onmiddellijk aan de slag te gaan”, zegt Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. “Onze vrijwilligers kunnen snel hulp bieden. Rode Kruis telt ruim 5.000 vrijwilligers met een degelijke opleiding in hulpverlening. Ze zijn expert in hulp bieden bij rampen en anderen helpen zit in hun DNA. Daarnaast lanceerden we bij het begin van deze crisis een oproep naar burgers om zich in te zetten voor het Rode Kruis als crisisvrijwilliger. Er hebben zich al meer dan 4.000 mensen geregistreerd. Ook zij zijn quasi onmiddellijk inzetbaar.”

Snelle inzet

De crisisvrijwilligers voeren vooral logistieke taken uit. Denk aan bedden opmaken, koffie, thee en maaltijden uitdelen, kranten bedelen, … De vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen met een opleiding in hulpverlening kunnen het zorgpersoneel in woonzorgcentra ook bijstaan in zorgtaken. Zij hebben allemaal ervaring met patiëntencontact en kunnen bijvoorbeeld assisteren bij wondzorg. “Het idee is dat wanneer een rusthuis nood heeft aan extra mankracht, we heel snel op die oproep kunnen ingaan. Het kan zijn dat we om 9u een telefoontje krijgen en dat er tegen de middag al iemand van het Rode Kruis helpt bij het uitdelen van maaltijden bijvoorbeeld. Het is net onze sterkte dat we op zoveel enthousiaste vrijwilligers kunnen rekenen. Na het opvangen van de eerste dringende nood aan mankracht kunnen we, als dat nodig is, op vraag van de woonzorgcentra gedurende een langere periode hulp bieden.”

Ondersteuning zorgpersoneel

Door de hulp van zijn vrijwilligers aan te bieden aan woonzorgcentra, zorgt Rode Kruis-Vlaanderen voor een belangrijke ondersteuning van de sector. Door logistieke en zorgkundige taken uit handen te nemen van het zorgpersoneel in rusthuizen, kunnen zij zich nog meer focussen op het verzorgen van coronapatiënten en helpt de organisatie hen het hoofd boven water te houden.

Het Rode Kruis benadrukt dat een groot aantal vrijwilligers snel ingezet kan worden en roept woonzorgcentra op om gebruik te maken van dit aanbod.

Rode Kruis-Vlaanderen helpt helpen. Meer dan ooit.

Een overzicht van de inzet van het Rode Kruis tijdens de coronacrisis:

  • 120 vrijwilligers van Dringende Sociale interventie geven telefonisch psychologische bijstand aan burgers die het emotioneel moeilijk hebben met deze gezondheidscrisis. De vrijwilligers ondersteunen de calltakers van het 0800-infonummer dat door de overheid opgezet werd. Sinds de start van hun inzet op 20 maart voerden ze samen al 139 gesprekken, goed voor meer dan 103 uren beltijd.
  • Sinds 13 maart werden door meer dan 400 hulpdienstvrijwilligers van het Rode Kruis al bijna 9.000 manuren gepresteerd als ambulancier of zorgverlener. Ze vervoerden sinds het begin van de crisis meer dan 2.500 patiënten. Deze vrijwilligers bemannen 7 dagen op 7, 24 uur op 24 11 speciale COVID-ziekenwagens, op vraag van de FOD Volksgezondheid. Op die manier levert Rode Kruis-Vlaanderen een belangrijke bijdrage in de ondersteuning van het 112-netwerk.
  • Sinds 19 maart registreerden zich 4.448 crisisvrijwilligers die vooral ingeschakeld worden voor de ondersteuning bij logistieke taken. Ze zijn actief op 80 verschillende plaatsen, waarvan het merendeel woonzorgcentra (53). Met het inschakelen van de crisisvrijwilligers speelt Rode Kruis-Vlaanderen een belangrijke ondersteunende rol voor verschillende instellingen. Door logistieke taken uit handen te nemen van bijvoorbeeld het zorgpersoneel in ziekenhuizen en woonzorgcentra, kunnen zij zich focussen op het verzorgen van coronapatiënten.
  • Rode Kruis-Vlaanderen hecht veel belang aan wetenschappelijk onderzoek en levert dan ook graag haar bijdrage. Ten eerste maakt de organisatie mensen en middelen vrij in haar Centraal Donorlaboratorium waar normaal gezien alleen de bloestalen van donoren getest worden, om zelf ook tests op corona te gaan uitvoeren aan de hand van neus- en keelstalen. 4 onderzoekers van het Centraal Donorlaboratorium (CELA) engageerden zich om deze tests uit te voeren en dat doen ze samen met 4 laboranten van de KU Leuven (die op dit moment technisch werkloos zijn). Sinds de start van de testings werden al ongeveer 400 COVID-19 tests uitgevoerd.
  • Sinds donderdag 2 april stelt het Rode Kruis een groot aantal bloedstalen van donoren ter beschikking aan het Belgisch instituut voor gezondheid, Sciensano. Zij zullen de stalen testen op de aanwezigheid van antistoffen in het bloed. Zo kan de groepsimmuniteit tegen het coronavirus in kaart gebracht worden, net zoals het effectieve aantal besmettingen in Vlaanderen. De informatie die de resultaten van het onderzoek opleveren, kan leiden tot goede, betrouwbare modellen die de evolutie van de epidemie in kaart brengen. Deze kennis kan dan weer gebruikt worden om ons goed voor te bereiden tegen een, mogelijke, tweede coronagolf. Wekelijks zal Sciensano 1.500 stalen ontvangen. De eerste lading werd ondertussen bij hen geleverd.
  • Een andere bijdrage aan de wetenschap is het plasma van genezen mannelijke coronapatiënten dat ingezameld wordt. Op 7 april deed Rode Kruis-Vlaanderen hiervoor een oproep. Bedoeling is dat onderzocht wordt of het plasma (en de antistoffen tegen het coronavirus die daarin aanwezig zijn) van deze genezen patiënten gebruikt kan worden voor het genezingsproces van patiënten die op dit moment nog ziek zijn. Er wordt ook onderzocht of preventief toegediend kan worden aan bijvoorbeeld zorgverleners of risicogroepen zodat zij tijdelijk immuun worden tegen het virus.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!