De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

40% academisch onderzoek in gedrang door Covid-vertragingen
Opinie - ACOD Onderwijs

40% academisch onderzoek in gedrang door Covid-vertragingen

donderdag 1 juli 2021 16:42
Spread the love

 

Wat is de impact van de COVID-19 crisis op het wetenschappelijk onderzoek? Dat wilde minister Hilde Crevits weten. Reeds in maart 2021 vroeg ze een gestoffeerd dossier over de opgelopen vertragingen aan de verschillende Vlaamse universiteiten en het FWO. Tot dan toe werd aangenomen dat COVID-19 een vrij beperkte invloed had op onderzoekers. De focus lag op de immense onderwijsuitdagingen en de coronameldpunten aan de verschillende universiteiten en bij het FWO registreerden slechts enkele tientallen meldingen van vertragingen of COVID-gerelateerde problemen.

Ondertussen hebben verschillende kleinschalige enquêtes aan de VUB en de Waalse universiteiten en een universiteitsbrede coronasurvey aan de KU Leuven aangetoond dat het probleem vele malen groter is dan gedacht. 80% van de doctoraatsbursalen gaf aan een significante impact ondervonden te hebben op hun onderzoek. Van deze groep bleek gemiddeld de helft 4 maanden of meer vertraging opgelopen te hebben. De redenen voor deze vertragingen zijn gesloten onderzoeksfaciliteiten en een beperking van werkgerelateerde contacten, een verbod op internationale mobiliteit, verhoogde onderwijsdruk, toegenomen zorgtaken en kinderopvang, coronagerelateerde arbeidsongeschiktheid en onvoorziene klinische taken in ziekenhuizen en test/vaccinatiefaciliteiten.

Aangezien doctorandi en postdocs de ruggengraat van onze onderzoeksinstellingen zijn, komt hierdoor 40% van het academisch onderzoek in het gedrang. Een doctoraats- of postdoc traject is namelijk een tijdelijke aanstelling van respectievelijk 4 en 3 jaar, waardoor zulke vertragingen niet simpelweg in te halen zijn.

Op 18 juni besliste de Vlaamse regering om steunmaatregelen te voorzien voor FWO bursalen. 800 FWO bursalen kunnen hierdoor uit de nood geholpen worden. Toch is deze maatregel slechts een slag in het water. Aangezien 40% van de 13.000 onderzoekers de nefaste effecten van de coronacrisis hebben moeten ondergaan, is een verlenging voor 800 bursalen slechts een oplossing voor een kleine minderheid. Daarom pleit de socialistische onderwijsvakbond ACOD onderwijs om de steunmaatregelen niet te reserveren voor FWO bursalen en ook onderzoekers gefinancierd door andere onderzoeksprojecten uit de nood te helpen en het budget op te trekken zodat het tegemoet komt aan de werkelijke noden.

ACOD Onderwijs, vraagt dat objectieve criteria voor een verlenging worden vastgelegd en alle onderzoekers met 4 maanden of meer vertraging het recht krijgen op een verlenging na het indienen van een gestoffeerd dossier. ACOD Onderwijs is er van overtuigd dat gespreid over de volgende vier jaar een budget van maximaal 35 miljoen euro nodig zal zijn om de impact op het wetenschappelijk onderzoek en innovatie aan onze Vlaamse onderzoeksinstellingen te beperken en de grote groep onderzoekers niet in de kou te laten staan.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!