De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

4 belangwekkende evoluties in de oorlog in Syrië

4 belangwekkende evoluties in de oorlog in Syrië

donderdag 28 december 2017 21:30
Spread the loveCartoon ‘it’s a game’, Khalid Albaih

 4 belangwekkende evoluties in de oorlog in Syrië

Via de website syria.liveuamap.com kan je sinds enkele jaren vrij gedetailleerd volgen hoe de oorlog in Syrië evolueert. De naar eigen zeggen onafhankelijke website verzamelt informatie uit heel wat verschillende bronnen :  naast officiële statements van de strijdende partijen (rebellengroepen,  IS, de regering van Assad, het Russische Ministerie van Defensie, enz) vindt je er ook observaties van individuele soldaten, rebellen en burgerjournalisten ter plaatse. Wat volgt zijn vier belangwekkende evoluties die via de betreffende website traceerbaar zijn.

1. Islamitische Staat leed de laatste maanden enorme verliezen.

Van alle strijdende partijen was het tot voor kort IS dat het grootste (weliswaar dunbevolkte) gebied controleerde. Nog niet eens een jaar geleden, begin 2017, heerste IS over een grondgebied van maar liefst 60.000 à 80.000 km² over de grenzen van Irak en Syrië heen. De laatste weken controleert IS nog slechts enkele strategisch minder belangrijke gebieden, goed voor zo’n 6.000 à 8.000 km². Hun grondgebied is nu dus tien keer kleiner dan een jaar geleden.

2. De Syrische regeringstroepen en de Koerden zijn aan de winnende hand, elk aan hun kant van de Eufraat.

De verschillende rebellengroepen (waaronder het Vrije Syrische Leger en Al Nusra) boekten, ondanks de ondergang van IS, nauwelijks vooruitgang. De grootste winnaar van het afgelopen jaar is het regeringsleger van Assad, dat continu kan rekenen op massale Russische luchtdekking en logistieke steun. Aan hun zijde vechten ook enkele Syrische en Iraanse milities en een groot aantal strijders van de Libanese Hezbollah.

Naast deze coalitie rond Assad zijn het voornamelijk de Koerden die erin slaagden op te rukken ten koste van Islamitische Staat. De Koerden kregen daarbij de steun van de Verenigde Staten en hun coalitiepartners, waaronder Saoedi-Arabië en België. De scheidingslijn tussen het kamp van Assad enerzijds en dat van de Koerden anderzijds wordt gevormd door de Eufraat.

3. Israël voert regelmatig bombardementen uit op Hezbollah, maar spaart Islamitische Staat.

Israël speelt een heel aparte rol in het conflict. Het bezet sinds 1967 een groot stuk Syrisch grondgebied, namelijk een deel van de zo geheten Golanhoogten in het Zuiden van het land. Dit gebied  grenst aan een kleine enclave van een tiental dorpen die sinds meer dan twee jaar gecontroleerd worden door Islamitische Staat.

Israël voert, volgens verschillende bronnen, zo nu en dan luchtaanvallen uit op Syrisch grondgebied. Deze zijn echter niet gericht tegen IS. Israël heeft het enkel en alleen gemunt op militaire stellingen van de Libanese beweging Hezbollah. Deze beweging is van oudsher een doelwit voor Israël en steunt Assad in haar strijd tegen rebellen ten zuiden van Homs enerzijds en ten westen van Damascus anderzijds.

4. Turkije doet er alles aan om te vermijden dat de Koerden een rol van betekenis kunnen spelen als er een vredesproces komt

De Turken steken niet onder stoelen of banken dat ze de Koerdische strijd voor meer autonomie niet genegen zijn.  Weinig mensen lijken er echter van op de hoogte te zijn dat Turkije ook actief deelneemt aan het strijdgeweld in Syrië.  In de zomer van 2016 vielen zij het noorden van Syrië binnen. In het kader van de zogenaamde “Operation Euphrates Shield” stak een groot aantal troepen de Turkse grens over. Zij verdreven niet enkel IS van dit grondgebied, maar slaagden er ook in om een bres te slaan tussen twee kantons die door de Koerden gecontroleerd worden. Op regelmatige basis voert Turkije de laatste weken militaire operaties uit op Koerdisch grondgebied, wat niet zelden lijdt tot dodelijke slachtoffers aan beide kanten.

Turkije steunt anderzijds ook rebellengroepen in het Noorden van Syrië. Deze rebellengroepen voerden de laatste dagen enkele raketaanvallen uit op Koerdische linies in het afgescheiden Koerdisch kanton rond de stad Efrin.

Volgende maand worden er door Rusland vredesgesprekken georganiseerd waarbij onder meer de regering Assad en de Koerden rond de tafel gebracht zullen worden. Turkije boycott die onderhandelingen en lijkt ten alle koste te willen vermijden dat de Koerden sterk genoeg zullen staan om een verregaande autonomie binnen het toekomstige Syrië af te dwingen.

Bronnen : Open data mediaplatform Liveuamap https://syria.liveuamap.com

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!