De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

30 dagen 30 minuten de natuur in doet wonderen

30 dagen 30 minuten de natuur in doet wonderen

donderdag 4 maart 2021 23:50
Spread the love

 

Elk jaar koppelen CM Gezondheidsfonds en BOS+ een wetenschappelijk onderzoek aan de uitdaging. Deelnemers houden een dagboek bij en quoteren daarbij verschillende factoren van het welzijn. Hieruit kwamen enkele opvallende resultaten. Via burgerwetenschap meten CM en BOS+ zo de gezondheidseffecten van de natuur.

Elk jaar koppelen CM Gezondheidsfonds en BOS+ een wetenschappelijk onderzoek aan de uitdaging. Deelnemers houden een dagboek bij en quoteren daarbij verschillende factoren van het welzijn. Hieruit kwamen enkele opvallende resultaten. Via burgerwetenschap meten CM en BOS+ zo de gezondheidseffecten van de natuur.

Bron: Bos+

Bevorderlijk voor mentale en fysieke gezondheid

De 30-30-campagne van vorig jaar viel samen met de invoering van de eerste maatregelen tegen COVID-19. De resultaten van de metingen voor, tijdens en na de campagne gaven zo niet alleen een unieke inkijk in het effect van groen op ons (mentaal) welzijn, maar toonden ook de impact van de lockdown. Ondanks de ingrijpende maatregelen bleek dat naarmate de campagne vorderde, de deelnemers zich opvallend beter in hun vel voelden.

Het onderzoek tijdens de laatste editie bevestigde eerdere onderzoeksresultaten: bewegen in het groen geeft een energieboost. Deelnemers aan de 30-30-campagne van vorig jaar zagen hun energiepijl sterk en significant stijgen. Op mentaal vlak was er een stijging in de mate van opgewektheid bij mensen. Ook was er meer appreciatie voor de natuur, meer oog voor natuur in de stad en mensen in een meer groene omgeving hielden de inspanning langer vol. De volledige resultaten van het onderzoek vindt u hier.

Zorg mee voor meer bos in Vlaanderen

Om te bewegen in het bos, hebben we natuurlijk bossen in de buurt nodig. Daar wordt met de aanplant van een heus 30-30-bos voor gezorgd. De grootte van het bos? Dat is afhankelijk van het aantal deelnemers én de tijd die ze al bewegend spenderen in het groen.

Dit is geen loze belofte want naar aanleiding van de 30-30-campagne van vorig jaar werden drie voedselbossen aangeplant: in Turnhout, De Pinte en Deinze. Voedselbossen zijn een combinatie van moestuin en bos, waar vruchtdragende bomen en eetbare planten aan duurzame voedselproductie doen.

In alle gevallen werd er landbouwgrond of grasland omgezet in een – nu nog bescheiden – bos. De boompjes die toen in de grond werden gestoken, beginnen echter wortel te schieten en knoppen te vormen, en zullen in de toekomst uitgroeien tot heuse voedselbossen.

Natuur als medicijn

CM gezondheidsfonds zet in op meer levenskwaliteit. Natuur draagt daar in belangrijke mate toe bij. “Niet alleen zet natuur aan tot een gezondere levensstijl, groen is ook een essentieel onderdeel van een gezonde leefomgeving. Steeds meer wetenschappelijke studies tonen aan dat bewegen in het groen tal van ziekteklachten vermindert en het welzijnsgevoel verhoogt“, aldus Karen Kerkhofs van CM Gezondheidsfonds. “Bovendien versterken de twee factoren elkaar: de groene omgeving zorgt voor bijkomende positieve gezondheidseffecten en maakt dat je bewegen langer volhoudt.”

“Nu meer dan ooit is het belangrijk om allen samen te blijven bewegen en genieten van de natuur, voor onze mentale en fysieke gezondheid”, zegt Sien Cromphout van BOS+. “De crisis houdt al bijna een jaar aan en weegt bij iedereen zwaar door. Mensen kunnen een mentale boost gebruiken en 30-30 geeft hen die.”

Registreer en doe mee

Op dit moment kan je je opnieuw registreren voor de 30-30 campagne van dit jaar, die van 6 maart tot en met 4 april loopt. Net als vorig jaar krijg je een online account met persoonlijk dagboek om je voortgang bij te houden. Er is ook de mogelijkheid om deel te nemen in groep. Hierdoor kan je samen met je vrienden, familie, collega’s, … de uitdaging aangaan en hen steunen en inspireren.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!