De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

3 jaar volhardend protest: een interview.

3 jaar volhardend protest: een interview.

woensdag 19 oktober 2016 22:29
Spread the love

Zondag 30 oktober is er reeds 3 jaar protest aan het dolfinarium te Brugge. Bij het dolfinarium had men waarschijnlijk nooit verwacht dat de activisten het zo lang zouden volhouden. Maar ondertussen is men 36 protesten verder en is er nog geen sprake van verminderd enthousiasme. Elke maand krijgt de dierenrechtenorganisatie Bite Back heel wat activisten tot in Brugge. Tijd dus voor een interview met 2 organisatoren van het hele gebeuren.


Jullie staan komende zondag reeds 3 jaar, elke laatste zondag van de maand, actie te voeren aan het dolfinarium. Kun je nogmaals aanhalen wat precies de aanleiding is voor het protest en wat de eis van Bite Back is?
Benjamin: In België zijn circussen met wilde dieren verboden. Wilde dieren horen niet in een omgeving waar veel geluid is omdat mensen juichen en er luide muziek gespeeld wordt. Maar blijkbaar geldt er in België een andere regeling als de piste van water is en de eigenaar van het circus claimt aan educatie te doen.

Hartwin: Bovendien zitten de dolfijnen er helemaal niet goed: dolfijnen zijn intelligente dieren, sommige wetenschappers plaatsen hen boven de primaten, met heel wat capaciteiten die ze niet kunnen botvieren in een aquarium: hun sonar kaatst af op de wanden, in het wild kunnen ze meer dan honderd kilometer per dag zwemmen, het chloorwater waar ze in zwemmen is schadelijk voor hen. Het zijn zeer sociale dieren die bij wildvreemde dieren geplaatst worden die een andere taal spreken, waardoor ze in een stressvolle situatie belanden, ze doen trucjes voor dode vis en moeten daarvoor dus honger hebben en ga zo maar door.
Benjamin: Wij zien die dolfijnen graag in een afgesloten baai waar ze nog het gevoel van een vrij leven kunnen hebben en toch geobserveerd kunnen worden, want hun jarenlange opsluiting heeft hen weliswaar beschadigd.

Hoe ziet zo’n protest er eigenlijk uit? Staan jullie veel leuzen te roepen bijvoorbeeld? Kun je misschien kort schetsen waaruit het protest bestaat
Hartwin: Het protest verloopt sereen, er worden geen leuzen geroepen. We staan met vlaggen en banners aan de ingang van het dolfinarium. Mensen die binnen- en buitengaan krijgen van ons een flyer met informatie over dolfijnen in gevangenschap. Indien zij dit wensen kunnen ze van ons een woordje uitleg krijgen.

De mensen die jullie aanspreken hadden een gezellige avond gepland. Hoe reageren de ze op jullie protest? Hebben jullie het gevoel dat ze begrip hebben voor de actie?
Benjamin: De reacties zijn weliswaar wisselend, mensen die een dag plannen in het dolfinarium zijn zich niet bewust van het leed dat hiermee gepaard gaat, anders zouden ze zo’n dag niet plannen. Mensen die het bezocht hebben, krijgen van het dolfinarium desinformatie mee waarmee men het gevangen houden van dolfijnen tracht goed te praten. 

Hartwin: Gelukkig zien wij dat mensen voor zichzelf kunnen denken en dus merken dat het vooral show is die de waarheid verdoezelt. Onze aanwezigheid bij het binnenkomen licht al een tip van de sluier voor hen op: waarom staan die activisten hier?

Ik verwacht dat jullie hier niet altijd alleen in hebben gestaan, tenminste dat hoop ik. Hebben jullie ook steun gekregen van bepaalde organisaties, politici of dergelijke in die periode?
Benjamin: De acties worden altijd door Bite Back georganiseerd, maar iedereen is welkom. Activisten van verschillende organisaties als Sea Shepherd Conservation Society en Dauphins Libres sluiten zich bij ons aan. Meerdere Brugse politici zijn ook helemaal niet te spreken over de aanwezigheid van het dolfinarium op Brugs grondgebied en verschillende bv’s (Tom Waes, Axel Daeseleire, Chris Dusauchoit, Pol Goossen en Guy Swinnen) hebben de open brief van verschillende organisaties ondertekend om de wantoestanden in het dolfinarium aan te kaarten. 

In zo’n lange periode van protest zal niet elke actie dezelfde zijn. Wat waren voor jou enkele hoogtepunten van jullie 3 jaar protest?
Hartwin: Elke duim omhoog die we krijgen en elke auto die rechtsomkeer maakt is voor ons een hoogtepunt. Maar ook de internationale actie Empty The Tanks waarmee wij elk jaar vanuit het centrum van Brugge naar het dolfinarium trekken en dit jaar het dolfinarium fysiek omcirkeld hebben hoort hier bij. Chris Dusauchoit die ons een hart onder de riem kwam steken en zwoer dat hij het dolfinarium zal sluiten en dit ook prime time op de nationale zender bracht hoort bij de fijne momenten.

3 jaar, in totaal dus 36 protesten, dat is een enorme hoeveelheid vind ik, daarom wens ik jullie alvast te feliciteren met jullie volharding! Hoe komt het dat jullie maandelijks weer mensen kunnen motiveren? Wat drijft jullie en wat drijft hen?
Benjamin: Voor ons is die namiddag in de zon of regen staan niets in vergelijking met wat de zeezoogdieren in Boudewijn Seapark meemaken. Sommigen, zoals de 50-jarige Puck die in 1966 in vrijheid geboren werd in de buurt van Cuba, zitten nu al bijna 30 jaar opgesloten in deze Brugse dolfijnengevangenis.
Hartwin: Een dolfinarium is een anachronisme in de 21ste eeuw en dat merk je ook aan de stijgende populariteit van de contrabeweging wereldwijd, mede dankzij de populariteit van de documentaire Blackfish.

Jullie uiteindelijke doel, het sluiten van het dolfinarium is nog niet behaald. Maar dit wil natuurlijk nog niet zeggen dat het protest geen effect heeft gehad. Hebben jullie de indruk dat er toch iets aan het veranderen is?
Benjamin: Waar vroeger mensen weinig graten zagen in een circus met wilde dieren of een dolfinarium met dolfijnen, merk je dat dit nu wel enigszins anders is. Als mensen zich kritisch en empathisch opstellen merken zij direct dat het opsluiten van dieren voor entertainment een zeer foute bedoening is. Ook in de lokale Brugse politiek stijgt het aantal verontwaardigde stemmen.
Hartwin: Verschillende gemeentes, scholen en jeugdorganisaties kiezen er voor om niet langer uitstappen te maken naar Boudewijn Seapark omwille van het dierenleed. Dit toont aan dat mensen bewust bezig zijn met het lot van deze dieren.

Jullie lijken me nog veel meer info te kunnen geven over het lot van dolfijnen. Kunnen jullie tips geven voor lezers die zich verder willen verdiepen in de materie? 
Benjamin: Op onze website www.voorvermaakzonderdieren.org vind je heel veel informatie over de dolfijnen in het dolfinarium van Brugge. Documentaires als The Cove en Blackfish tonen hoe de entertainmentindustrie wereldwijd dolfijnen en orka’s doet lijden. Spy in the Pod is een prachtige documentaire van BBC die toont hoe veelzijdig het leven van dolfijnen in het wild is waardoor je al vlug merkt hoe eenzijdig hun leven in een aquarium is.

Als afsluitende vraag: hoe kunnen mensen jullie helpen indien ze dat willen?
Hartwin: Zeer belangrijk is Boudewijn Seapark niet te bezoeken en dit ook af te raden aan je omgeving. Boudewijn Seapark is eigendom van multinational Aspro Ocio die ook het dolfinarium in het Nederlandse Harderwijk beheert, waar wij ook actie voeren. Als ze daar merken dat er geen vraag is naar een dolfinarium zullen zij naar hun klanten moeten luisteren.
Benjamin: Teken zeker ook onze petitie op www.voorvermaakzonderdieren.org. En natuurlijk is iedereen welkom op onze maandelijkse actie: telkens de laatste zondag van de maand om 15u aan de ingang van het dolfinarium.

Bite Back is een dierenrechtenorganisatie die zich inzet voor de rechten van alle dieren. Zowel in België en Nederland organiseren zij wekelijks acties om het lot van de dieren te verbeteren en daar maken de acties voor de sluiting van het dolfinarium deel van uit.

Benjamin Loison (47), 13 jaar actief bij Bite Back, is medeoprichter en voorzitter van Bite Back. Zijn eerste actie aan het dolfinarium dateert van 2004. Hartwin Calmeyn (29), 3.5 jaar actief bij Bite Back, is medecoördinator voor de acties in West- en Oost-Vlaanderen en is sinds de eerste maandelijkse actie drie jaar geleden aanwezig bij het protest aan het dolfinarium.

take down
the paywall
steun ons nu!