De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

3/06/2015 Cordoba aan de Schelde wandeling: bezoek aan het Turks-Alevitisch Cultureel Centrum Antwerpen

woensdag 3 juni 2015 19:17
Spread the love

In het kader van de Cordoba aan de Schelde wandelingen, ditmaal nr 3 op het Zuid o.l.v. Tom Van Mieghem gids bij Atlas Antwerpen.

 

Als laatste het bezoek aan het Alevetisch Cultureel Centrum Antwerpen.

AAKM vzw (Anvers Alevi Kultur Merkezi)

AKCA vzw (Alevetisch Kultureel Centrum Antwerpen)

Vzw opgericht in 2001.

In Turkije is 95% van de bevolking Islamitisch en 5% Katholiek.

De Soennieten vertegenwoordigen 65% van de moslims en de Alevieten 35%.

30% van de Turkse bevolking in België is Aleviet. Er zijn vele verenigingen over heel Europa en in België zijn er vijf.

Ya Yallah Ya Mohammed Ya Ali (wordt in één ademtocht uitgesproken) = Allah is God, Mohammed onze profeet en Ali de schoonzoon = 3 in één en verbind ik dan aan de Heilige Drievuldigheid ofte Trinity.

Dus: Ali/Mohammed/God = Allah = energie.

Komt wat overeen met de mantra in Bön-Dzochen: OM MA TRI MU YE SA LE DU

De mens staat centraal! = humanistischer ingesteld dan andere stromingen = humanistische filosofie.

De opvolger van Mohammed is Ali = neef en schoonzoon van Mohammed.

De volgelingen van Ali zijn de Alevieten.

Ramadan betekent de 9de maand in de maankalender, de Alevieten doen hier niet aan mee.

12 is ook een belangrijk getal => 12 imans, link ik dan aan de 12 apostelen…

Afbeelding van Ali met daaronder een kromzwaard: “Zulfikar” (wat even belangrijk is als Excalibur) en niet dient om mee te vechten maar metaforisch om het slechte uit de mens te halen door te praten = het stelt een tong voor!

Op de wand staan de 12 imans afgebeeld enkel de 12de is troebel = Iman Muhammed, Mehdi (de verlosser). Hij wordt troebel afgebeeld omdat men niets over hem weet.

Uitspraak van Mohammed: “Als ik de stad van kennis ben, is Ali de poort ervan.”

Grondprincipes: beheers je handen/tong/lende:

–      Handen: mensen geen pijn doen, niet stelen,…

–      Tong: geen kwaad spreken, liegen, vloeken,…

–      Lende: je partner niet bedriegen, geen seks vóór het huwelijk

Afbeelding van Haci Bektas Veli met een Gazelle + Leeuw samen = zoveel liefde dat de leeuw de gazelle laat leven => is gelinkt aan het Soefisme = elk mens accepteren zoals zij of hij is = wederzijds respect zonder onderscheid te maken in sekse, kleur, etniciteit, geloof, e.d.

Iedereen wordt aanzien als “een leven”.

Nog een uitspraak: “Het belangrijkste boek dat gelezen dient te worden is “de mens”.

De 4 heilige boeken zijn: Koran/Bijbel/Tora/Psalmen en er zijn 72 verschillende volkeren: respecteer ze zoals ze zijn!

De Koran is niet “hun” boek => de Alevieten worden geacht zoveel mogelijk boeken te lezen = zelfeducatie!

Religieuze beleving: de Alevieten verwerpen de meeste Islamitische gewoonten

De leider van de CEM = “DEDE”.

CEM (centrum) heeft een religieuze en sociale betekenis. CEM betekent “één zijn”.

12 taken in het Centrum:

1.    De leider DEDE

2.    Gids

3.    Bewaker

4.    Lichtgever (drager)

5.    Dichter

6.    Schoonmaker

7.    Beheerder

8.    Verdeler

9.    Waterdrager

10. Wachter

11.  Omroeper

12. Waterverzorger

DEDE heeft een erfelijke functie en gaat over van vader op zoon maar als er geen opvolging zou zijn gaat dit eventueel over naar een bloedverwant of dochter.

Vrouwen hebben een hoge status omdat zij de mensheid vormen => er is geen onderscheid tussen man en vrouw.

Uitspraken van Haci Bektas Veli (mysticus en humanist):

Een volk dat geen kans geeft aan de ontwikkeling van vrouwen is een volk dat niet bestaat! (13de eeuw)

De weg die niet leidt tot de ontwikkeling van de mensheid via wetenschap eindigt in het duister!

Wetenschap en onderwijs is zeer belangrijk!

Deze gemeenschap wordt zwaar gediscrimineerd in Turkije!

Laatste moordende aanslag was op 2 juli 1993 “het bloedbad van Sivas  – Otel Manimak”. Vele Alevieten zijn levend verbrand (37 mensen en niet toevallig allemaal geleerde personen), de schuldigen (extreme Soennieten) werden tot nu toe nooit terecht gesteld. http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedbad_van_Sivas

De Alevieten worden nog steeds vervolgd, zelfs met medewerking van de overheid!

De toestand is vergelijkbaar met de situatie van de Tibetanen in China en andere minderheden op de wereldbol. De Alevieten zijn ook zo wat uitgezwermd om te overleven.

Spreuk aan de muur:

“Haksizlik kar?isinda 

Asla boyun e?meyiniz

Çünkü; hakkinizla birlikte

?ere finizi de kaybedersiniz”

Vrij vertaald: “Zwijg niet wanneer er onrechtvaardigheid is want anders ben je even erg als diegene(n) die het onrecht toebrengt/-brengen”.

En nog eentje:

Kadilar, Müftüler fetva yazarsa     

I?te kemend, i?te boynum asarsa

I?te hançer i?te kellem keserse

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Vrij vertaald: “Ik ben volledig vrij in wat ik zeg en doe en als je daar eventueel niet mee akkoord bent, hak dan maar mijn hoofd af met dit zwaard, maar dan blijf ik toch nog doorgaan…”

Het Centrum is gevestigd in de Verschansingsstraat 16a 2000 Antwerpen en vrij bezoekbaar.

http://www.manavzw.be/organisation/8

meer info: http://nl.wikipedia.org/wiki/Alevitisme

en: http://www.atlas-antwerpen.be/cordobastation

over het zwaard Zulfikar: http://nl.wikipedia.org/wiki/Zulfikar

 

Soefi muziek o.a. van Mercan Dede = https://www.youtube.com/watch?v=W7aIdw-drtM&list=PL4DB4230EECBF3756

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!