De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

27 maart. Protest tegen anti-abortusbetoging
Brussel, Protest, LSP, Anti-abortusbetoging, Tegenbetoging, Vrijzinnige federatie van centra voor gezinsplanning. -

27 maart. Protest tegen anti-abortusbetoging

woensdag 23 maart 2011 10:32
Spread the love

Verdedig de rechten van vrouwen en vervoeg de tegenbetoging!

Net als vorig jaar werd een oproep gelanceerd voor een anti-abortusbetoging. In 2010 kon deze “mars voor het leven” op de steun rekenen van diverse extreemrechtse organisaties zoals Belgique et Chrétienté, Nation en het Vlaams Belang. Er wordt gemobiliseerd voor een tegenbetoging op oproep van de vrijzinnige federatie van centra voor gezinsplanning.

Voor het recht van allen om zelf over hun lichaam te beslissen! Tegenbetoging op 27 maart om 14u, op de Zavel in Brussel
Vorig jaar verzamelde de anti-abortusbetoging onder de noemer “Voor het leven” tussen de 500 en 1000 personen (1600 volgens Le Soir). In Europa is het recht op abortus nog steeds niet erkend in Ierland, Cyprus, Malta en Polen. De politiek van het Vaticaan aangaande vrouwenrechten en andere maatschappelijke thema’s als holebi-rechten is de laatste jaren nog reactionairder geworden, o.a. door de verkiezing van Benedictus XVI die de conservatieve vleugel van de katholieke Kerk vertegenwoordigt. In België is de aanstelling van Léonard als aartsbisschop een logische uitkomst van de ideologie die door het Vaticaan wordt uitgedragen. Die laatste steunde vorig jaar overigens openlijk deze anti-abortusbetoging en was er ook aanwezig.

Met de crisis en de toename van armoede en sociaaleconomische onzekerheid worden talrijke werkenden ertoe aangezet een zekere zekerheid te zoeken in het gezin. Sinds de jaren ’80 hebben de privatiseringen en de chronische onderfinanciering van de openbare diensten steeds meer gezinnen gedwongen een groter deel van de zogenaamde gezinstaken opnieuw op zich te nemen, o.a. in de opvoeding van de kinderen, zorg voor zieken,… De eerste mensen die hierdoor worden geraakt, zijn vrouwen en jongeren. De traditionele gezinswaarden zoals het huwelijk en de terugkeer van de vrouw naar de haard zijn ideeën die al lang verdedigd worden door katholiek conservatieve organisaties, evenals door de fascisten…

Vandaag maken deze laatsten gebruik van de gevolgen van de crisis om hun seksistische en achterhaalde ideologie opnieuw op de agenda te krijgen en te verspreiden onder de arbeiders en hun gezinnen. We moeten ons organiseren tegen deze terugkeer van extreem conservatieve ideeën en het stilzwijgen die de traditionele partijen hiertegenover aanhouden. De LSP verzet zich actief tegen seksisme, fascisme en iedere andere vorm van onderdrukking gericht tegen de werkenden. We vechten onder andere voor een degelijke job voor iedereen, een studieloon, gratis openbare diensten van goede kwaliteit en andere eisen die vrouwen en jongeren in staat stellen zelf over hun leven te beslissen.

Terwijl het absoluut noodzakelijk is het recht op abortus te verdedigen – niemand moet het recht hebben in de plaats van een vrouw te beslissen of ze kinderen wil of niet – denken we ook dat veel vrouwen die abortus plegen dit niet zouden doen indien hun financiële situatie beter zou zijn.

We eisen een echte keuze voor vrouwen en dus het behoud van het recht op abortus en liefst zelfs een verlenging van de tijd waarin men legaal een abortus kan plegen. Maar we eisen ook het recht op een stabiel inkomen dat volstaat om comfortabel van te leven door een verhoging van de lonen en alle sociale uitkeringen. Hieraan moet ook kinderbijslag worden gekoppeld die echt de kosten dekt van de opvoeding van een kind en openbare diensten die vrouwen toestaan werk en gezin te combineren. Dit programma moet verzekeren dat geen enkele vrouw abortus moet plegen vanuit hoofdzakelijk financiële redenen.

Roep reactionaire ideeën een halt toe! Voor het recht van allen om zelf over hun lichaam te beschikken! Behoud van het recht op abortus en verlenging van de termijn waarin men legaal abortus kan plegen! Meer middelen voor de abortuscentra! Abortus is geen plezierige zaak. We verdedigen dus ook volgende eisen:
Een kind krijgen mag geen luxe of een financiële opoffering zijn. Voor een degelijk inkomen en een betaalbare woonst voor iedereen!
Voorbehoedsmiddelen zijn nog steeds niet overal verspreid en zijn veel te duur: voor gratis en voor iedereen toegankelijke voorbehoedsmiddelen van goede kwaliteit!
Het recht om kinderen te krijgen, moet ook verdedigd worden: meer middelen voor het onderzoek naar vruchtbaarheidsproblemen en volledige terugbetaling voor noodzakelijke behandelingen.

Bron : LSP / Vrijzinnige Federatie van Centra voor Gezinsplanning.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!