De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

256 Belgen, ‘discreet’ onthoofd in Nazi-Duitsland.

256 Belgen, ‘discreet’ onthoofd in Nazi-Duitsland.

donderdag 24 augustus 2017 14:52
Spread the love

Is bv de Nacht und Nebel ‘discretie’ van het nationaalsocialisme niet perverser en onethischer dan de open en bloot ‘barbaarsheid’ van IS?

Maarten Boudry, nu weer opnieuw met een opnie in DM 24/08/2017. Een vis die spartelt op het droge, meesmuilend achter de grote rug van Bruno de Wever, altijd interessant om horen: “Wat je zegt over de theoretische doelstellingen van het nationaalsocialisme klopt. De Endlösung moest zakelijk worden afgehandeld. Sadistisch gedrag was niet de doelstelling. Maar in de praktijk werden de meest grove geweld­plegingen getolereerd en was er veel gratuit geweld.”De Wever wijst erop dat het systeem wel degelijk sadisten aantrok, maar dat deze “niet de kern van het systeem vormden en soms ook zelf aan de kant werden geschoven als hun praktijken de efficiëntie verstoorden.”

Wil dat zeggen dat het kalifaat van IS vergelijkbaar is met het nationaalsocialisme en dat men er daarom ‘vergelijkend onderzoek” over kan doen’? Neen, het nationaalsocialisme was een systeem dat grote delen van de wereld niet als ‘ideologie’ maar in de feite overheerste en haar wil oplegde met 67 miljoen doden tot gevolg. IS heeft hooguit enkele duizenden doden op haar geweten en enkele honderden onthoofdingen – zijn die barbaarser dan de doden langs bombardementen of langs drones? trouwens. En de enkele geïsoleerde terreurdaden in het Westen met een vooralsnog overzienbaar aantal slachtoffers. Elk slachtoffer is teveel maar zoals Abicht zegt, je moet geen appelen met peren vergelijken. Ah ja, het gaat er om dat ik en andere westerse intellectuelen religieuze fanatici niet au serieus nemen, misschien nemen we westerse intellectuelen die obsessioneel religieuze doem zien wel au serieus.

Maar het doel van deze commentaar was om de Keitel-decreten in het licht te stellen, de zogenaamde NN-decreten waarbij politieke gevangen in België, Frankrijk en Noorwegen waarvoor het lan,ger dan een week zou duren om een doodsvonnis in de bezette landen te krijgen, in alle geheim naar Duitsland diende vervoerd door de Wehrmacht om in Duitsland voor het gerecht te verschijnen, dwz een Sondergericht of het volksgericht. In total werden zo een 7.000 NN-gevangen naar Duitsland gevoerd waaronder een 3.000 Belgen. 256 kregen een doodsvonnis dat door onthoofding werd uitgevoerd in Wolfenbüttel, Munchen, Köln, Dormund, Brandenburg, Lingen, Halle ad Saale e.a, 36, voornamelijk vrouwen kregen gratie.

Enkel door het NN-decreet werden 256 Belg onthoofd zonder dat iemand van de familie wist in welke gevangenissen ze hun weg door Duitsland waren gegaan en wat hun lot was. Hun medeverzetstrijders in deze gevangenissen waren dikwijls hetzelfde lot beschoren zodat er ook weinig overlevenden waren om over hun lijden en dood te getuigen. Zij verdwenen in Nacht und Nebel.

De Nacht und Nebel decreten waren het summum van ‘discretie’ van ‘schroom’ van respect voor het niet pronken met de misdaden. Maar in de vergelijkende ‚studie’ van Boudry zou dit van een hogere ethische code, van een hoger normbesef getuigen, terwijl het verderfelijker en perverser is dan het open en bloot uitkomen voor de middeleeuwse barbaarsheid waar IS een handelsmerk van maakt. Zou Boudry z’n ‚vergelijkende aandacht’ niet eerder richten op het moderne barbaarsheid, dwz de bombardementen in WO en in alle latere oorlogen, de drones die duizenden burgers in het Midden Oosten aanvallen en doden, de ‚coleteral dammage’ de doden door het georganiseerde geweld van de veiligheidsdiensten en de CIA tegen de burgerbevolking van regimes die hen niet aanstaan. Hij kann daarbij ook de analyse maken van de zelf gecreëerde vijand zoals Al Quaida en IS die de wapenlobbys en de VS een nieuwe boeman moesten geven om de wereld verder geopolitiek te destabiliseren.

Boudry’s ‚analyses’ zijn uit deze oogpunten niet alleen (extreem) rechts maar ook een exponent van de door de veiligheidsdiensten en de VS zelf gecreëerde vijand om deze destabilisatie ook in intellectuele en wetenschappelijke kringen voort te zetten.

Voor wie meer wil weten over de Keitel-decreten en hoe deze in Duitsland voor minstens 256 de dood door onthoofding betekenden, zie m’n ppt in het Nederlands http://herinneringmemoire.be/…/Bo…/Bochum-8-12-2016-d-nl.ppt, heb deze ook in Duitse versie gebracht in het Stadsarchief van Bochum nav de tentoonstelling van Alfons Zimmer, aalmoezenier van de huidige Bocum gevangenis, een reproductie van z’n tentoonstelling heb ik op zijn vraag opgemaakt, zie www.getuigen.be/kruemmede

Een lijst van een aangevulde lijst van alle 348 Belgen die onthoofd of geëxecuteerd zijn in Duitse gevangenissen, in volgorde van de naam http://herinneringmemoire.be/…/Lijst…/Belgen-NN-exe-naam.htm, in volgorde van de gemeente: http://herinneringmemoire.be/…/L…/Belgen-NN-exe-gemeente.htm en in volgorde van de executieplaats http://herinneringmemoire.be/…/Belgen-NN-exe-executieplaats…

Voor meer info zie www.getuigen.be en www.herinneringmeemoire.be

Jan Hertogen socioloog, en analysticus van de impact van het nationaalsocialisme en behartiger van de herinnering aan haar slachtoffers.

take down
the paywall
steun ons nu!