De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

24 juni 2012: 4de editie “De Rivier die Ons Samenbrengt!”

24 juni 2012: 4de editie “De Rivier die Ons Samenbrengt!”

zaterdag 9 juni 2012 13:57
Spread the love

Sinds de vorige editie van “De Rivier die Ons Samenbrengt” is veel veranderd. Met het aantreden van de regering Di Rupo kwam België in kalmer politiek vaarwater terecht en kwam er eindelijk een akkoord over de staatshervorming en een oplossing voor de kwestie BHV.

Toch blijft waakzaamheid geboden. Het communautair gekonkel en gekrakeel gaat verder. Omdat separatisme zowel in zijn zuivere als omfloerste vorm – confederalisme – geen oplossing bieden voor de werkelijke noden die zich stellen, blijft Bplus zich verder inzetten voor een sterk en beter België met een evenwichtig federalisme dat mensen verenigt in plaats van te verdelen.

Om haar standpunten op ludieke en aangename wijze kracht bij te zetten, organiseert de Oost-Vlaamse afdeling van Bplus op 24 juni voor de vierde keer op rij haar fiets- en verbroederingsevenement De Rivier die Ons Samenbrengt – Ce Fleuve qui Nous Unit. Centraal hierin staan de fietstocht vanuit Gent en Doornik met het treffen in Oudenaarde, waarbij Frans- en Nederlandstaligen elkaar als het ware tegemoet gereden komen om halfweg op zijn Belgisch te verbroederen bij een lekkere BBQ.

Kortom: BE There!

take down
the paywall
steun ons nu!