23 sept 2015 “Wie heeft veel macht in Vlaanderen ?” ( 15)

23 sept 2015 “Wie heeft veel macht in Vlaanderen ?” ( 15)

woensdag 23 september 2015 14:15

De Heer Ivan de Vadder, Wetstraatwatcher bij VRT-Nieuws) gaf over deze kwestie recent zijn bevindingen weer.  Allen daarheen, dacht ik. 

Tsa. 

Het stoorde mij dat hij het zeer bekende onderscheid tussen macht en autoriteit niet aangaf.   Zie onder andere de gezaghebbende ( macht ?  autoriteit ? )  Isaiah Berlin ( ” Het kromme hout waaruit de mens is gemaakt.” ) steunend ! op tientallen filosofen.  Ik hou het graag bij die ene punctuele bedenking.

Positief kritisch nu : kan ( kon ) hij niet de meer relevante studie maken over machtsmisbruik.  Of zou hij dat, carrierematig, niet aangedurfd hebben.

Alles goed bedoeld voor de gemeenschap, schrijf ik dit.

Louis Marie Lagae.  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!