De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waar geloof jij AL in?

woensdag 12 januari 2022 12:44
Spread the love
Een ontwikkeld man schrijft voor de vrienden op zijn profiel op Facebook over zijn katholieke opvoeding en de weg die hij intussen heeft mogen afleggen. De vraag die velen zichzelf stellen en die we geregeld krijgen is: “Wat geloof jij zelf nog?” Ik herkende veel in  zijn toelichtingen, waaruit blijkt dat ie het traditionele geloof grotendeels heeft los gelaten en een nieuwe vorm heeft gegeven, en geef even mijn reacties mee voor wie het kan aanbelangen.
Geloof lijkt inderdaad eigen aan de mens. Het zal niet verdwijnen. In bijna alle landen buiten Europa zijn mensen altijd zeer religieus gebleven, en bij ons komt het  atheïsme er niet echt door.  Persoonlijk ben ik een vergelijkbare weg gegaan. In het christelijke tijdschrift Tertio publiceerde ik een verslag van een congres over wetenschap en geloof. De conclusie is: wetenschap kan en  moet het geloof aanvullen en uitzuiveren. Het traditionele geloof van Europa, het christendom, heeft een update nodig. We spreken van “herbronning”.
Mijn traject heeft mij o.a. een decennium vrij intense correspondentie met Kardinaal Godfried Danneels opgeleverd. Een even langdurige persoonlijke vriendschap en intellectueel partnerschap met Roger Lenaers s j. Die zoals Teilhard de Chardin de oefening ondernam het christelijke geloof bij de tijd te brengen vanuit wetenschappelijke nieuwe context. Zoals de ethologie, de studie van identiteit en gedrag van onze natuurlijke neven, de mensapen.
Idem voor de vriendschap en partnerschap met Mark Eyskens . Ook hij schrijft geregeld over deze onderwerpen. Ik ben ook voor behoud van een uitgezuiverd en opnieuw verrijkt geloof. Herbronning! Herbronning! Ik heb dit Persoonlijk vorm gegeven in vijf jaar freelance redacteur schap bij Tertio en zowat 65 lezersbrieven daar. De laatste drie jaar verscheen telkens in juni een essay van me over de waarde van natuur kennis voor de herbronning, in het monastiek Tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland De Kovel. Na te lezen via de inhoudsopgave www.dekovel.org. Ook mij stoort overigens de houding en de leer van kerkelijke hiërarchie en tradities over de vrouw. In bijgaand boek over de Liefde van professor familiale en seksuoligische werenschappen Piet Nijs (Pierre Nys hier) worden ideeën en invalshoeken van me met naam en toenaam verschillende keren geciteerd. (Uitgeverij Peeters, Leuven, 2021).

Vandaag is morgen gisteren

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!