De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

2021: een jaar van neerslachtigheid, maar ook een jaar van solidariteit

donderdag 30 december 2021 22:11
Spread the love
Als ik aan het verleden jaar, 2021 denk , denk ik aan corona en Verviers.
Ons jaar werd beheerst door vaccinaties en de strijd tegen het virus. Mijn respect voor het zorgend personeel steeg met de dag. Mijn onbegrip voor de antivaxers groeide in dezelfde mate.
Het regeringsbeleid was niet echt wat het zou moeten zijn. Streng en rechtvaardig was beter geweest. Tooghangers lopen blijkbaar minder risico dan mensen die met een tussenstoel in het theater zitten. Persoonlijk vind ik dat men best strenger had geweest, dan was de duur misschien beperkter.
Verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel lijkt me de evidentie. Zij die dat niet willen moeten niet ontslagen worden, er zijn immers veel ondersteunende functies die door hen kunnen uitgevoerd worden. Corona, we moeten er samen door , de richtlijnen van de experten nemen we best ernstig. Ik geloof in de wetenschap, een geloof dat onze politici best zouden navolgen in plaats van gehoor te geven aan lobby’s.
Dit jaar kende ook zijn Verviers. Overstromingen die duidelijk het gevolg zijn van de klimaatproblemen. Dit voorval heeft ons verrast, dat is zeker. Hadden we de manschappen inzake civiele bescherming (cfr. Jambon) niet afgebouwd, dan was de hulp sneller ter plaatse geweest. In het zogezegd verdeelde België kwam de vrijwilligershulp uit het noorden van dit land, een sterker symbool voor de eenheid van België kan niet.
2021 … Gezondheidszorgers, onderbetaald, zorgen ervoor dat de covid-19-getroffenen geholpen worden, en de overstromingen brengen mensen dicht bij elkaar. Hieruit mogen we niet besluiten dat een pandemie en een overstroming een positief effecten hebben, NEEN . De pandemie legt bloot dat er problemen zijn in de zorg, onderbemand, onderbetaald. De overstromingen zeggen ons dat mensen met beperkte middelen in regio’s leven die gevoelig zijn aan overstromingen, met andere woorden: de gewone man kan een huisje verwerven waar de zogenaamde middenklasse haar neus voor ophaalt.
2021, een jaar van neerslachtigheid maar ook een jaar van solidariteit. Willen we samen herrijzen in 2022?

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!