De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuvense politie wil vanaf dit najaar lokfietsen inzetten om fietsendieven te vatten

Leuvense politie wil vanaf dit najaar lokfietsen inzetten om fietsendieven te vatten

woensdag 25 augustus 2021 08:52
Spread the love

LEUVENSE POLITIE WIL VANAF DIT NAJAAR LOKFIETSEN INZETTEN OM FIETSENDIEVEN TE VATTEN

De Leuvense politie wil vanaf dit najaar lokfietsen gaan inzetten om fietsendieven te vatten. De onderhandelingen hierover met het parket zitten in een ver gevorderde fase en zullen in september worden afgerond. Een overeenkomst met het parket hierover is noodzakelijk omdat de inzet van lokfietsen een bijzonder opsporingsmethode is. “We zullen deze ‘tracking vehicles’ op een aantal plaatsen op het openbaar domein stallen en nagaan of het – rekening houdend met de kosten/baten – een effectieve opsporingsmethode is van dieven”. Dat heeft Jean-Paul Mouchaers, de korpschef van de Leuvense politie, dinsdagavond gezegd in de gemeenteraadscommissie veiligheid bij de voorstelling van het nieuwe actieplan tegen fietsdiefstallen.

In Leuven werden de afgelopen jaren gemiddeld zo’n 1700 fietsdiefstallen geregistreerd. In het coronajaar daalde het aantal tot 1242, maar in de eerste helft van 2021 werden er opnieuw een 800 fietsdiefstallen gemeld. Wat opvalt is het stijgend aandeel elektrische fietsen dat gestolen wordt. Dat nam toe van 10,8 procent in 2019 tot 17,1 procent in 2020 en 27 procent in 2021. De meeste diefstallen worden gepleegd in de stationsomgeving, op afstand gevolgd door UZ Gasthuisberg en het Sportkot. In 2020 werden 127 daders gevat.. Sinds juni van dit jaar de politie haar inspanningen opdreef werden er opnieuw 20 gevat. Er is volgens Mouchaers geen lijn te trekken in het profiel van fietsdieven. Het gaat zowel jongeren als ouderen, studenten als niet-studenten, Belgen en niet-Belgen… Wel zijn er aantal recidivisten.

Naast de inzet van lokfietsen voert de politie ook meer controles uit om na te gaan of fietsers van gegraveerde fietsen er wel degelijk de eigenaar van zijn. Minstens één keer in de week zijn agenten in burger actief om controles uit te voeren in de fietsenparkings aan het station. “Bij elke dergelijke actie vatten we minstens één dief”, aldus Mouchaers. Om zowel slachtoffers als daders te sensibiliseren worden dit najaar op een aantal hotspots voor fietsdiefstallen banners aangebracht met de tekst ‘Samen oog voor fietsdiefstallen’. De politie hoopt hiermee de aangiftebereidheid van verdachte situaties te verhogen. Leuven overweegt ook de invoering van een systeem van ticketting waarbij enkel degene die er eerder een fiets plaatste toegang krijgt tot de zeer grote fietsstallingen zoals aan het station. Gezien de grote waarde van dure fietsen pleitte Mouchaers ervoor dat de wetgever door het voorzien van ‘bezwarende omstandigheden’ zwaardere straffen mogelijk maakt voor fietsdiefstallen.
LUC VANHEERENTALS
Journalist en auteur van boeken als ‘Leuvense Wereldverbeteraars’, ‘Leuven zoals het is. Doorlichting aan de vooravond van verkiezingen in 2018’ en ‘Fifty Ways to Leave Your Car’.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!