De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

20 grootschalige ideeën samengevat. (Oops. Per ongeluk niet als klad bewaard.)

20 grootschalige ideeën samengevat. (Oops. Per ongeluk niet als klad bewaard.)

zondag 16 april 2017 11:52
Spread the love

Blijkbaar zijn mensen als ik “prachtige ideeëngenerators”. Die “bliksemsnel met vernieuwende ideeën op de proppen komen” en “vaak echte brainstormers” zijn.

http://www.addkenmerken.net/10-voordelen-van-add-en-adhd/

Ik ken enkel mezelf goed genoeg. Deze bewering bewijzen, dat lukt me wel. Nu nog zorgen dat er iets mee gedaan wordt. Hetgeen aartsmoeilijk is gebleken.

1 Alleenstaanden, er zijn en er komen er te veel, en de kans is groot dat dat doorgaans niet uit vrije wil is. Meer armoede, psychisch lijden, fysiek ongezonder, meer te dure huizen nodig en meer energie en grond, … Oplossing: een Belgische en tweetalige of Vlaamse en Nederlandstalige organisatie die tienduizenden mindervaliden, bejaarden, (langdurig) werklozen, armen, gehandicapten, emotioneel en sociaal onzekeren, laaggeschoolden, arbeidsongeschikten, … niet aan hun lot over laat. Financiering: 1 euro van het vakantiegeld overgemaakt door de ziekenfondsen aan elkeen, en dus meer dan 300 000 euro per jaar, en eventueel 1 euro per lid tot 0,1 % van het jaarlijkse inkomen.

Vandaag de finale gezien van Blind Getrouwd. Die procedure van tientallen vragen beantwoorden zou kunnen toegepast worden op een zo groot mogelijke groep, die systematisch moet worden uitgenodigd. De meeste van die deelnemers hadden hun onzekerheden en angsten en teleurstellingen, al waren ze nog vrij jong. Als die al zo hoop-arm waren dat ze hulp zochten op TV … wat moeten de echte kans-armen dan wel voelen?

Donderdag Datedag, wat is daar nu de zin van? Mattheuseffect zeker? Zij die het minst hulp nodig hebben, krijgen aandacht. Niet dat het veel zal uithalen. Zoals Zingen voor het Klimaat. Maar blijkbaar is het wel geweten. Nu nog echt iets mee doen.

“Mannen en vrouwen met een goede partnerrelatie zijn gelukkiger en kinderen vinden een sterke basis voor hun welbevinden en ontwikkeling in een positief gezinsklimaat. Hoe koppels willen investeren in hun relatie, is voor iedereen anders. Blijf fit in je hoofd én in je relatie. Hoe train je deze veerkracht?”

http://www.vlaamse-logos.be/content/donderdag-wordt-voortaan-date-dag

2 Werkbaar werk en een te lage arbeidsparticipatie, 10 % minder dan Nederland en Duitsland. Oplossing: 3 miljoen (schatting, streefdoel) voltijdsen in de loop van 10 à 15 jaren telkens 48 minuten minder en uiteindelijk 30 uren laten werken en 600 000 banen extra. Betaalbaar met wat goede wil van alle betrokkenen, ook of vooral als elke werkloze – een ander “voorbarig” bedrag dat ik aantrof, maar dat durf ik niet gebruiken: 33 443 – 15 000 zou kosten en elke baan 20 000. Minder dan 1 % – voor verdieneffecten – van het BNP dus, want maar 3 miljard nu en indien de jaarlijkse inflatie rond de 3,33 % rond 4,5 miljard in 2035, indien gestart in 2020. Die 33 443 is misschien wel hanteerbaar op lange termijn, want elke langdurig werkloze in bijvoorbeeld 2025 heeft minder financiële maar ook andere mogelijkheden om zijn of haar kinderen optimaal voor te bereiden via onderwijs maar ook andersgewijs, mentaal, sociaal, … op een goede loopbaan en elk van die 600 000 waarschijnlijk wel. Zo kosten sommige opleidingen te veel en zal het ongemotiveerde kind de school eventueel niet afmaken indien hij of zij daardoor de verkeerde studie moet gaan volgen. Of geen voortgezette studies volgen. Studeren in ongezonde huizen is een pak moeilijker. Etcetera

3 50 000 Vlaamse en 92 500 of meer Belgische assistent-leerkrachten, intelligent en opleidbaar genoeg en accuraat etcetera maar niet noodzakelijk geschoold als dusdanig (als ze beginnen). Onderdeel van idee 2; moet federaal gesteund worden want de sociale lasten zijn er te veel aan. Kostprijs dus: 5 000 netto p.p. Zou aantal burn-outs in onderwijs stevig moeten helpen voorkomen, maar ook uitvallende leerlingen, want zij krijgen dan meer aandacht en/of bijlessen.

4 15 000 appartementen voor 1,5 miljard per jaar, van 2020 tot desnoods 2060, verzameld door een coöperatieve en liefst 25 000 of zo per wooneenheid of zo gesubsidieerd, van 55/65/75 m² en 1 tot 3 slaapkamers, voor 360-375/400/425-440 per maand. Alle gemeenten zouden hieraan moeten meedoen, tenzij er lokaal geen vierkante meter grond is voor sociale huisvesting. Zou veel armoede en bijkomende kosten voor de maatschappij voorkomen, want de gemiddelde huur en de hogere energiekosten van en in oudere huizen is voor velen niet meer te betalen.

“Vorig jaar zijn de huurprijzen in Vlaanderen voort gestegen, met gemiddeld 2,7 procent. De Huurdersbond trekt aan de alarmbel, want huren wordt zo voor heel wat mensen onbetaalbaar.

Een huurder betaalde vorig jaar gemiddeld 590,22 euro per maand voor zijn huis of appartement. Een jaar eerder was dat nog 574,45 euro. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Huurdersbond.

De gemiddelde huurprijs stijgt zo sneller dan de gemiddelde inkomens en de gemiddelde levensduurte. “De stijging lijkt niet zo veel, maar het verschil stapelt zich jaar na jaar op. Op termijn maakt dat een heel groot verschil in het budget voor de mensen zelf”, zegt Joy Verstichele van het Vlaams Huurdersplatform in “De ochtend” op Radio 1.

Vooral voor alleenstaanden en gezinnen dreigt een huis huren stilaan onbetaalbaar te worden, waarschuwt de Huurdersbond. “Het groot Woononderzoek in 2013 stelde al dat dertig procent van alle private huurders te weinig overhoudt om nog menswaardig te kunnen leven”, weet Verstichele.

Bovendien blijkt ook de kwaliteit van de woningen soms te wensen over te laten. “We zien stilaan tekenen dat de krotverhuur lijkt te stijgen, zeker nu erkende vluchtelingen zullen instromen op de private huurmarkt.”

“Meer inzetten op sociale woningen”

Dat de huurprijzen zo stijgen, heeft volgens de Huurdersbond te maken met het feit dat er te weinig huurwoningen beschikbaar zijn om aan de vraag te voldoen. De verhuurder heeft daardoor een sterkere onderhandelingspositie. …

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA)  wijst er in Het Nieuwsblad op dat er nog nooit zoveel werd geïnvesteerd in sociale woningen. Dit jaar werd daarvoor 200 miljoen euro extra uitgetrokken.”

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/1.2671196

5 Een gemeentelijk openbaar elektrisch Groene Taxi-net, dat geen concurrentie is voor prive-taxi’s, want enkel voor overheidspersoneel op weg naar of van werk, gehandicapten, werklozen, bejaarden met een laag inkomen, kinderen (als de ouders toevallig niet kunnen), … tegen 1 euro per 5 km of zo of tegen bustarief. Vooral belangrijk waar openbaar vervoer te kort schiet. De federale overheid subsidieert de anders (vooral oudere?) werkloze en doorgaans kansloze, bij voorkeur halftijdse chauffeurs volledig. Als er tot 11 000 te vinden zouden zijn. Hoeveel wagens mogelijk en nodig, valt af te wachten. Opiniepeiling? 1 per 2000? 20 klanten per dag nodig x 25 – zondag niet werken, of enkel vrijwilligers, o.a. wegens kerk, sociale activiteiten, … – minstens 500 euro inkomsten per maand en 6 000 per jaar per wagen, die gemiddeld 25 000 kosten in aankoop, en dus 2500 per jaar indien 10 of ruim 3000 indien na 8 versleten? Of ze rechtstreeks huren bij twee tot vier fabrikanten tegen bodemprijs? Of ze financieren opnieuw met een coöoperatieve die 5500 exemplaren bestelt met vervangingsbatterij na een jaar of 5 bij die 2 tot 4 merken voor 150 miljoen of zo en ze verhuren aan de gemeenten? Die zelf het onderhoud en andere kosten moeten betalen, van die 6 000 per jaar.

Nog dit: zelfs als de chauffeurs maar eventueel zouden krijgen als hun uitkering maar wel een matige vakantie- en eindejaarspremie, zou het gratis gebruik van de wagen buiten de werkuren – bijvoorbeeld 10 km per dag en 300 per maand – hen de kost van een privé-wagen besparen. 150 euro per maand bij een tweedehandse en weinig kilometers zou aan de lage kant zijn.

6

Nederland haalt meer dan 30 miljoen op tegen hongersnood

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170330_02807959

Gierige Hollanders? Het zal wel zeker? Vergelijk dat met de schamele 6,1 miljoen in België tegen midden april.  Ik schaam me voor “ons”. 1,2 euro per huishouden ongeveer … Deze week eindelijk mijn nieuwe bankkaart in de bus.

Het door ons verschuldigde bedrag is minstens 50 miljoen. Ik weet niet of dat geld er nog is. Hij wel. Dit potje moet niet verminderd worden door de inkomsten ervan te verlagen; ze moeten dus desnoods verhoogd worden. Het moet er zijn voor noodsituaties als deze. Wat is nu 15 of 20 euro per huishouden, als het niet minder is, per jaar?

http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/2264632/2015/03/25/Prijs-consument-voor-Bebat-en-Recupel-moet-omlaag.dhtml

“Maar door de jaren heen is de kostprijs voor het uitvoeren van die opdracht gedaald, waardoor zowel Bebat als Recupel volgens Jean-Jacques De Gucht over een “gigantisch bedrag” beschikken. “Zo beschikt Bebat over 85 miljoen euro aan kasbeleggingen en 25 miljoen euro aan liquide middelen. Recupel heeft 255 miljoen euro aan beschikbare middelen, waarvan 170 miljoen euro in een beleggingsfonds”, aldus De Gucht.

Stap verder

Voortbouwend op een rapport van het Rekenhof en een advies van Test-Aankoop dringt de Open Vld’er aan op een verlaging van de bijdrage die de consument moet betalen.

 

 

 

 

 

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!