De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

18 maanden  NVA aan de macht: de kracht van verandering. Maar welke verandering?

18 maanden NVA aan de macht: de kracht van verandering. Maar welke verandering?

zondag 26 juni 2016 21:30
Spread the love

De kracht van verandering was de slogan van de NVA tijdens de verkiezingen. Maar waarin resulteerden die veranderingen en kloppen die met wat werd beloofd. Komt de realiteit overeen met wat deze ultrarechtse regering zegt te doen en voor te staan? Na de zomervakantie is deze regering 2 jaar aan de macht. Tijd voor een bilan:

Deze regering is democratisch gekozen en hoeft naar niemand te luisteren:

slechts 38% van het electoraat stemde op één van de federale regeringspartijen. Uit de laatste kiespeilingen blijkt dat indien er nu verkiezingen zouden zijn deze regering de meerderheid die ze nooit had verliest.

In geen enkel verkiezingsprogramma stond de indexspring, de Turteltax, de afschaffing van de 38-urenweek, werken tot 67 voor minder pensioen etc. etc. Deze regering is dus gekozen op basis van leugenachtige partijprogramma’s.

Deze regering is geen miljonairsregering:

Van Overtveldt wil de TOBIN-taks afschaffen

Van Overtveldt weigert de onterechte staatssteun die aan MNO’s werd gegeven terug te vorderen (€ 900 miljoen). Van een werkloze die een onterechte uitkering heeft gekregen kan die 10 jaar terug gevorderd worden.

De grootste bedrijven in België betalen minder belastingen dan een poetsvrouw

Meerwaarde op aandelen is niet belastbaar

Deze regering is tegen een miljonairstax maar er is wel een indexsprong, loonstop, hogere facturen, meer BTW en honderden andere maatregelen die het geld ut de zakken van Jan modaal klopt.

Deze regering creëert meer jobs:

Van de 30.000 jobs die er bijgekomen zijn zijn er 15.000 interim jobs waarvan 60% dagcontracten. Deze jobs zijn nu alweer weg ondanks de massale lastenverlagingen en subsidies.

België stelt steeds minder mensen tewerk in vergelijking met de rest van de Eurozone. Tijdens het eerste regeringsjaar Michel daalde de werkgelegenheidsgraad bij de 20 tot 64-jarigen met 0,4 procent. In de rest van de eurozone steeg dit cijfer met 0,7 procent. Het laatste regeringsjaar van Di Rupo steeg de werkgelegenheidsgraad nog met 0,7%.

Uit de Europese geharmoniseerde werkloosheidscijfers blijkt dat sinds het aantreden van de regering Michel de werkloosheid daalt in de EU m.u.v. Estland, Letland en….België. Dit ondanks het feit dat België meester geworden is in het manipuleren van de cijfers: geschorste en een pak niet uitkeringsgerechtigde werklozen (omdat deze regering hen de toegang tot het systeem ontzegd) worden niet meer meegeteld.

Het aantal leefloners steeg onder deze regering met 10.000

Het aantal langdurig zieken steeg met 64%

Deze regering zorgt voor meer welvaart voor iedereen

In de nasleep van de financiële crisis (2012-2014) lag de Belgische groei 1% boven het EU gemiddelde. Dit kwam door de overheidsinvesteringen en vraag ondersteunend beleid. Na 1 jaar regering Michel presteren we nu slechter dan de rest van de Eurozone.

Deze regering bestrijdt de armoede:

Maar liefst 28% van alle 20- tot 64-jarigen in ons land loopt het risico om in de armoede te belanden, zo blijkt uit een rapport van Eurostat. Hiermee moet ons land enkel Griekenland en Bulgarije laten voorgaan.

Uit het rapport van Eurostat blijkt verder dat België met een verschil van 9,1 procent van alle lidstaten ook nog eens kampt met het grootste contrast tussen de tewerkstellingsgraad in de stad (60,8%) en op het platteland (69,9%). Daarbij scoort België wat betreft tewerkstelling in de stad beduidend lager dan buurlanden Nederland (74,1%), Frankrijk (68,1%) en (75,1%) Duitsland.

Deze regering beschuldigd de vakbonden van conservatisme maar Homans kopieert een middeleeuws beleid wanneer het gaat om armoedebestrijding. Hannelore Frank schreef een doctoraat over armoedebestrijding in de middeleeuwen wat verrassend actueel klinkt. In de late middeleeuwen ontstaat een tweedeling tussen de armen die wel recht hebben op hulp en deze die geen recht hebben op hulp omdat het hun eigen schuld is dat ze arm zijn. Van de 12 categorieën armen die men dan beschrijft zijn er 11 die geen hulp krijgen omdat het zogezegd hun eigen schuld is dat ze arm zijn. In de 17de eeuw wil men dan de armoede bestrijden door dwangarbeid in te voeren. Men gaat ervan uit dat er onder de armen immers veel profiteurs zijn. De Homans-invulling daarvan is de verplichte gemeenschapsdienst. Daardoor wordt de armoede geenszins opgelost maar vergroot. Deze dwangarbeiders nemen immers betaalde jobs in. We hebben dus een reactionaire regering die België 600 jaar terugschopt wanneer het gaat over armoedebestrijding!

De regering zorgt voor minder schuld

Volgens de Europese commissie zal België zijn begrotingsdoelstellingen niet halen. Meer nog, de Belgische primaire balans (dus zonder rentelasten) vertoont voor het eerst sinds 2012 een tekort. Dit is volgens Europa het gevolg van een compleet mislukte taks-shift.

De staatsschuld blijft ondanks alle besparingen stijgen. Al deze besparingen hebben niks opgebracht. Enkel voor de miljonairs en miljardairs.

Deze regering zorgt voor een performante justitie

Volgens de hoogste magistraat van ons land hebben we een justitie op het niveau van een schurkenstaat

Een door de regering zorgvuldig geheim gehouden evaluatierapport over de afkoopwet dat toch werd gelekt blijkt dat het een fluitje van een cent is voor miljardenfraudeurs om aan de gevangenis te ontsnappen en hun schuld voor een habbekrats af te kopen. Een winkeldiefstal met zeer licht geweld wordt volgens hetzelfde rapport wel vervolgd. Huisjesmelkers ontspringen dan wel weer de dans. Klassenjustitie en de regering gaat daar niks aan doen want de miljonairs en miljardairs moeten koste wat het kost worden beschermd.

Deze regering bestuurt goed

Terwijl de werknemers bloeden worden de winsten zwaar gesubsidieerd. Uit Eurostat blijkt dat de regering per Belg maar liefst € 1.800,00/jaar meer uitgeeft aan subsidies voor bedrijven dan Duitsland. Voor een gezin met 2 kinderen is dat dus € 7.200,00 per jaar meer. Dit geld wordt onvoorwaardelijk gegeven. De bedrijven hoeven niks terug te doen op het vlak van bv. milieu of tewerkstelling.

Deze regering zorgt voor werkbaar werk

De wet Peeters schaft de 38-urenweek af en voert de 45-urenweek terug in. Daarmee wordt België zijn rijke sociale geschiedenis 120 jaar terug gedraaid. Tegelijkertijd wordt werkbaar werk onmogelijk gemaakt door zware bezuinigingen in het tijdkrediet, landingsbanen etc. Nu al is de Belg de grootste consument van slaapmiddelen en antidepressiva ter wereld. Dit zal enkel nog verhogen. Opnieuw bewijst deze regering reactionair te zijn.

Deze regering draagt onderwijs hoog in het vaandel

De Vlaamse regering bespaart  819 miljoen euro op onderwijs tussen 2014 en 2019, waaronder 243 miljoen op werkingsmiddelen en 576 miljoen op infrastructuur. Enerzijds dalen de budgetten voor scholen, anderzijds duurdere diensten. Een heel aantal scholen zullen geen andere keus hebben dan te knippen in zwemlessen, opvang, bosklassen en verkeerseducatie.

Deze regering zorgt voor meer veiligheid.

Alhoewel het aantal verkeerdoden stijgt worden de gratis verkeerslessen geprivatiseerd en zeer duur. Dit gecombineerd met de zware bezuinigingen in het onderwijs maakt dat veel scholen er voor zullen kiezen geen verkeerslessen meer te organiseren waardoor het aantal slachtoffers nog meer zal stijgen.

De NVA is vooral bezig met de politie om te vormen tot een rechtse NVA privé militie i.p.v. met de veiligheid van de burger. Er gaat geen week voorbij of de Antwerpse politie komt in het nieuws wegens diefstal, afpersing, intimidatie, onwettelijk huiszoekingen, willekeur etc.

Indien de ministers van justitie (Geens) en politiek (Jambon) hun werk hadden gedaan konden de terreuraanslagen wellicht worden voorkomen. De verantwoordelijken worden echter niet gestraft. Meer nog: Bart de Wever en zijn evenknie in de CD&V zetten een ongekend platvloers toneelstukje op waarbij Geens en Jambon zogezegd hun ontslag aanbieden wat wordt geweigerd omdat ze onmisbaar zijn voor het land. Daarmee worden de slachtoffers een tweede keer vermoord. Als klap op de vuurpijl wordt dan ook nog eens een parlementaire doofpotcommissie opgericht om de Ministers uit de wind te zetten en daarmee worden de slachtoffer een derde keer vermoord. Daarmee bewijst deze regering haar moreel faillissement.

Deze regering kijkt neer op de gewone man. Een voorstel van de Spa om cyberpesten aan te pakken werd koudweg weggestemd door de NVA, VLD én CD&V.

Deze is tegen het internationale terrorisme

Officieel is deze regering tegen het internationaal terrorisme maar doet wel gouden zaakjes met de hoofdfinancier van ditzelfde terrorisme nl. Saoedi-Arabië. Dit land is waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de aanslagen op de twin towers in New York. Een Amerikaans rapport ter zake werd onlangs vrijgegeven. Uit een geheim gehouden VN-rapport dat werd gelekt blijkt nu ook dat Saoedi-Arabië schuldig is aan massale kindermoorden in de oorlog tegen Yemen. Ze dreigden ermee de financiering van de VN stop te zetten indien hun verantwoordelijkheid werd bekend gemaakt. Voor Bart De Wever is dit echter geen enkel probleem. Money talks. Deze regerng is niet enkel moreel failliet maar is ook waardenloos.

Tegelijkertijd trekt deze regering wel vele miljoenen uit om zichzelf tegen het terrorisme te beschermen. De bevolking daarentegen wordt aan zijn lot overgelaten zoals de aanslagen hebben bewezen. Meer nog. Na de aanslagen besloot de regering Syrië te bombarderen. Daarmee tekende ze allicht het doodvonnis van nog meer Belgen. Het staat immers in de sterren geschreven dat deze bombardementen zullen gewroken worden op Belgische bodem.

Deze regering zorgt voor de gezondheid van de mensen

Sinds deze regering aan de macht is, is het aantal langdurig zieken met 64% toegenomen. Deze regering wil deze mensen nu gedwongen aan het werk zetten op straffe van sancties. Wie al eens vergeet naar de tandarts te gaan zal het jaar daarop dubbel remgeld moeten betalen. Dit zal vooral de armsten treffen. Deze sanctioneringsregering maakt de mensen arm. En arm maakt ziek. En dan wordt je nog eens gestraft omdat je ziek bent. Hoe durven ze?

Deze regering heeft een hart voor gehandicapten.

Vanaf volgend jaar krijgen ouders van gehandicapten geld om zelf zorg in te kopen. De gehandicapte en zijn ouders moeten nu met hun voucher in de hand de markt afschuimen om de zorg te zoeken die ze nodig hebben en die ze kunnen betalen met de tegemoetkoming van de overheid. De minister laat het door de overheid te organiseren recht op opvang voor een gehandicapt kind vallen. Wachtlijsten? Die zijn niet langer een probleem van de overheid, de mensen moeten hun plan trekken met hun toelage. Helaas zal het probleem niet verdwijnen. De verantwoordelijkheid van de overheid wordt afgewenteld op de ouders.  De regering noemt dat “het probleem vermaatschappelijken”. In werkelijkheid is het de zorg overdragen aan de markt. Het motto is niet zozeer ‘zorg op maat’ maar wel ‘red uzelf’.

take down
the paywall
steun ons nu!