De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

18.10.2015 zijn NATIES ‘gedoemd’ te verdwijnen? Zou dat goed zijn?

18.10.2015 zijn NATIES ‘gedoemd’ te verdwijnen? Zou dat goed zijn?

zondag 18 oktober 2015 14:40
Spread the love

De gehele gekende geschiedenis toont aan dat een indeling van mensen via naties ( en nationalisme ) al bij al een zeer slechte zaak was blijft zijn.  Welke aanpassingen  men er ook aan doorvoerde ( bvb de VN).  Zelfs Europa geraakt niet van de natie-indeling af.  Daar voelen we heden de zware nadelen van.

Ik zei het en zeg het : het beste – dat ik leerde  – ontstaat als de mens leeft waar hij wil.   Er zijn geen naties meer.

Lees 1000-den standaardwerken ( ook ‘Herder’, om eens het omgekeerde te kennen).

Bedenk hoe “de mens”, van nature, handelt en zal blijven handelen.  Zijn diepste invariabele drijfveren.  Hou daar bij structureel bedoelde maatregelen terdege rekening mee.  Hierover kan je 100-den standaardwerken bestuderen.  Nvdr er zijn 1000-den boeken die het tegenovergestelde beweren.

Graag zie ik binnen 20 à 50 jaar een eerste ONafhankelijke behoorlijk bestuurde wereldorganisatie starten.  Bvb zullen de bestuurders ervan enkel en alleen wereldburgers zijn en grotendeels volks.  Wat een ENORME structurele verbetering.  Veel daarover beschreef ik vroeger al.

CASE 1: waarom grijpen andere landen op het interne van Syrië in?   Zie de verbetering als een ONafhankelijke wereld organisatie “baas” zou zijn.

CASE 2 : waarom zou een mens niet kunnen wonen waar hij wil?  Ontwijk zulke vraag niet.  Bedenk dat Assad op die manier geen tegenstanders meer zou vinden : ze zouden al lang naar elders gereisd zijn.  Assad wordt dan baas zonder volk.  Dat is een extreme vorm van een blanco stem.

Dit brengt mij weer tot het belang ( voor bestuurders) van wereldbeelden en van het huidige paradigma.  Lees 1.000-den standaardwerken ( Locke, Kruithof, Van der Veken…)

Ik voel  weerzin dagelijks vast te stellen dat bestuurders er alles aan doen om een nieuw wereldbeeld tegen te houden. 

Ik leerde iets van Marc Bloch via zijn “Apologie pour l’histoire” (193x) .  Ik vertaal en citeer deels een paragraaf. ” La révolution de 1848 –     . . .als weinigen zag Tocqueville lang tevoren dat die zou gebeuren.  La fusillade du Boulevard des Capucines ” was niets anders dan de ultieme kleine vonk”

Ik verwacht zulke vonk (met behulp van het internet kan dat niet zo lang meer uitblijven).  Dan zal huidig wereldbeeld sneller gerealiseerd worden.

Via de huidige vorm van verkiezingen zal dit UITERAARD niet gebeuren.

Louis Marie Lagae.

take down
the paywall
steun ons nu!