De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

17 augustus 2016: uitnodiging vanwege Hart boven Hard en het Team Kennisdelen voor een infoavond over TTIP en CETA

17 augustus 2016: uitnodiging vanwege Hart boven Hard en het Team Kennisdelen voor een infoavond over TTIP en CETA

vrijdag 14 oktober 2016 16:40
Spread the love
Deze interactieve infoavond wordt verzorgd door onze HartenVrienden van vzw Climaxi, beweging voor het klimaat en sociale rechtvaardigheid.

Doel van deze avond:

We wensen een stevige basiskennis mee te geven van wat TTIP en CETA inhoudt en wat de concrete gevolgen zullen zijn voor de Europese burger. We willen je zelf laten nadenken over hoe dit raakt aan onze Hartenwensen en dus aan onze gedeelde dromen over een betere samenleving.

Programma:

19:00                 ontvangst

19:15-21:30                 interactieve presentatie door Mia Roxy (vzw Climaxy): Wat is TTIP? Wat zijn de maatschappelijke consequenties? En hoe raken deze aan onze HartenWensen.

We delen ons op in kleine groepjes en stellen ons voor middels een paar kernwoorden:

Illusies/handel/voorzorgprincipe/supplementaire coöperatie/ hormoonverstoorders/poluerend/monopolies/markttoegang/probleemkwesties/…

Liberalisering van openbare diensten: iedereen mag een offerte indienen. Het lokale niveau heeft zo geen beslissingsrecht meer!

De regels en besluiten die ter bescherming werden ingevoerd worden aanzien als een barrière (door de VS en Canada)

Een harmonisatie van standaarden op alles sectoren is quasi onmogelijk. Er zal wel gestreefd worden naar wederzijdse erkenning.

Bv GGO dient niet meer vermeld te worden op hormoonvlees,…

In de VS zijn veel minder restricties en deze “overeenkomsten” zullen leiden naar oneerlijke concurrentie.

De VS en de EU gaan de regelgeving op mekaar afstemmen.

Er zijn geen sanctiemogelijkheden, enkel goede intenties.

Er zal gefracked gas geleverd worden of olie uit Canada.

Duurzame economie en ecologie wordt aanzien als oneerlijk en belemmerend!

ISDS (Investor-State Dispute Settlement) is een soort arbitragehof met “arbiters” maar is er om de investeerders te beschermen. De bedrijven worden machtiger dan de overheden!

Wordt dus nog een grotere lobbygroep…

De winst van een bedrijf is primordiaal of dat nu ecologisch verantwoord is of niet. Dit  wekt heel veel kritiek op.

CETA: wordt al stapsgewijs ingevoerd! Vergelijk het met het kappen van een bos terwijl de procedure ter bescherming nog loopt…

De VS eisen ook om de staat Israël volledig te aanvaarden en geen boycot meer te handhaven.

Er zal meer teerzandolie uit Canada ingevoerd worden. Dit is zeer vervuilend en zorgt voor het verdrijven van de originele indianen bevolking.

Met CETA zal alles geliberaliseerd worden. De audiovisuele en de wapenindustrie vallen daar buiten.

Nu gaan we per hartenwens en per groep bekijken wat de impact kan zijn.

De onze is “ECO is logisch” = ecologisch leven dient te primeren!

TTIP/CETA zal een heel negatieve impact als gevolg hebben. Dient belet en zelfs afgevoerd te worden door het wakker maken van de basis, dwz de burger wakker maken! Alle ongezonde zaken zullen anders door onze strot geramd worden…

Meer info op:

www.attac.org

https://home.38degrees.org.uk

www.stiftfilm.de

https://ttipgameover.net/blog/nl/

***People Powered Change***

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!