De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

165.000 handtekeningen tegen heropstart Doel 3 en Tihange 2

165.000 handtekeningen tegen heropstart Doel 3 en Tihange 2

Nucleaire-Stop-Kernenergie verzamelde 165.000 handtekeningen tegen de heropstart van de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2. De veiligheidsstudie voor Doel 3 werd geschreven door Electrabel. Het controleorgaan FANC heeft geen eigen studiewerk gedaan.

maandag 7 december 2015 22:16
Spread the love
165.000 handtekeningen tegen de heropstart van de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2

De petitie tegen de heropstart van de “scheurtjesreactoren” liep al een tijdje in Duitsland, Nederland en België. Na de aankondiging op 17 november, dat het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) haar fiat had gegeven voor de heropstart van de scheurtjesreactoren, kwamen er nog massa’s handtekeningen bij, vooral uit België, deze keer.

Een netwerk van antinucleaire organisaties overhandigde de petitie op vrijdag 4 december op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Het internationale netwerk bestond uit de Nederlandse koepelorganisatie WISE, een delegatie uit Nederlands Limburg, de Duitsers van het Akens Aktiecomité tegen Atoomkracht, de Antwerpse Elf Maart Beweging, en de initiatiefnemer het Belgische Nucléaire-Stop-Kernenergie. Ze werden ontvangen door de attaché voor nucleaire veiligheid, die zei het FANC volledig te vertrouwen en dus blindelings te volgen.

Wij vinden dat je met de risico’s van kernrampen niet speelt. Die zijn van een andere categorie dan explosies van andere stoffen. Een kernramp kan je niet zomaar opkuisen, die vergiftigt heel de regio voor generaties lang. Het is niet voor niets dat geen enkele verzekeringsmaatschappij een kerncentrale wil verzekeren. Uit voorzorg zouden deze centrales niet meer opgestart mogen worden. Dat is een veiligheidskwestie die boven alle andere beschouwingen gaat.

Het FANC verklaart dat Doel 3 en Tihange 2 veilig opgestart kunnen worden. Zij zeggen overtuigd te zijn door de bewijsvoering door Electrabel. Zelf hebben ze echter géén onderzoek gedaan. Ze vroegen 9  buitenlandse specialisten, door hen uitgekozen, naar hun mening. 8 hebben min of meer zich positief uitgesproken, de negende absoluut negatief. FANC heeft geweigerd de buitenlandse specialisten die door het Akens Aktiecomité werden voorgesteld te horen. Nochtans hadden die vorig jaar al heel wat kritische vragen gesteld, waarop géén antwoord gekomen is. Nucléaire-Stop-Kernenergie had gevraagd om de veiligheidsstudies over Doel 3 en Tihange 2 te mogen inkijken. Die studies door Electrabel zijn door het FANC vrij gegeven nagenoeg tezelfdertijd als hun persconferentie over de toelating tot heropstart. FANC sjoemelt zo met de wetgeving op openbaarheid van gegevens en tracht een procedure in beroep onmogelijk te maken.

Electrabel schreef al de conventie met de Belgische regering en het wetsvoorstel voor verlenging van Doel 1 en Doel 2. Electrabel houdt nu ook de pen vast voor het toelaten van heropstart van de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2.

De dreiging die uitgaat van Doel 3 en Tihange 2 is vele malen groter dan die van een mogelijke aanslag door terroristen. Laten we dan daar ook naar handelen.

Bedenkingen bij de veiligheidsstudie door Electrabel

Electrabel schrijft haar veiligheidsstudie over Doel 3 onder de titel “Safety Case 2015 Doel 3 Reactor Pressure Vessel Assessment” en dateert dat op 28 oktober jongstleden. Het document van 109 bladzijden stuurt het FANC door naar het actiecomité Nucléaire-Stop-Kernenergie, tezelfdertijd met de bekendmaking van de toelating tot heropstart. Dus géén eigen FANC-document. Het document is opgesteld in Engelstalig technische jargon. Redelijk onverstaanbaar voor de meesten. Een poging tot vertaling:

Er werden verschillende proeven gedaan in het kernonderzoekscentrum van Mol, die zo onrustwekkende resultaten gaven, dat ze de reden waren voor het weerom stilleggen van Doel 3 en Tihange 2 in 2012. Nu zou alles veilig zijn.

Eén: ze stellen dat er géén correlatie is tussen de brosheid van het metaal van het reactorvat en de aanwezigheid van scheurtjes, veroorzaakt door waterstofinsluitsels. Dat kan uiteraard, vermits er nog andere redenen zijn waarom het metaal bros kan zijn.

Twee: Er werd een proef opgezet in Mol met drie monsters metaal met waterstof-insluitsels die radioactief bestraald werden. Nadien werden deze monsters getest op taaiheid of breekbaarheid onder druk. Twee van de drie monsters deden het goed, één van de drie niet. Electrabel  zet een redenering op dat dit monster niet representatief is voor het staal van de reactor. Uiteraard niet, maar de twee andere ook niet. Want geen enkel monster komt uit de wand van de reactor. Dat hadden andere specialisten al op voorhand gezegd. Met andere woorden, deze proeven kunnen geen uitsluitsel geven.

Drie: Zowel in 2012 als in 2014 werden de scheurtjes in de reactorwanden opgemeten en geteld. Uit de berichtgeving van het FANC in februari 2015 kwam het onheilspellend nieuws dat het aantal scheurtjes in de reactorwand van Doel 3 van 862 in 2012 naar 12.047 in 2014 gestegen waren. Nu verklaart Electrabel doodleuk, dat dit hoger aantal een gevolg was van een nauwkeuriger bekijken van de meetresultaten. De grotere lengte van de scheurtjes zou te wijten zijn aan het samentellen van dichtbij elkaar liggende scheurtjes. Dus, zegt Electrabel, heeft de bestraling tussen de twee metingen geen verdere groei van de scheurtjes aangetoond. Dus waren die waterstof-scheurtjes er al vanaf het begin aanwezig. Dat zijn heel veel hypothesen, die niet bewezen kunnen worden, vermits de documentatie van de indienststelling niet meer beschikbaar is.

Vier: Electrabel zegt elk scheurtje berekend te hebben op mogelijke verdere breuk onder drukbelasting. De resultaten blijven allemaal onder de risico-grens zeggen zij, in de mate dat er rekening gehouden wordt met de bijkomende maatregelen die al eerder besloten waren, zoals het op voorhand opwarmen van het koelwater om thermische schokken te voorkomen.

Kunnen jullie volgen?

Wiebe Eekman

 

take down
the paywall
steun ons nu!